Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Meldingen vliegherrie.nl in rechtszaak tegen de staat

 |
 Geplaatst door: Redactie (Wim) 
 |
 Bekeken: 1078 
|
 vliegherrie.nl - 10-02-2022 
HvS-klimaatmars_2019-03-11-09-32-04.jpg

Beste medestander van vliegherrie.nl,

We hebben weer goed nieuws te melden.

De Stichting Recht op Bescherming tegen Vliegtuighinder (RBV) heeft het plan opgevat om de meldingen van vliegherrie.nl in te zetten als getuigenissen in de civiele procedure die zij aanspant tegen de Nederlandse staat.
RBV constateert dat de Staat handelt in strijd met de op haar rustende zorgplicht om omwonenden van Schiphol te beschermen tegen hinder als gevolg van geluidsoverlast en uitstoot door vliegverkeer.

Dat is ook de reden dat de RBV mede-initiatiefnemer is van vliegherrie.nl
Stichting RBV eist:
• dat de overheid maatregelen neemt om de individuele geluidshinder en slaapverstoring te beperken, zodanig dat deze de WHO normen niet overschrijdt.
• dat de overheid maxima voor individuele geluidsbelasting vaststelt, zodat omwonenden daadwerkelijk zijn beschermd.
• dat de overheid de uitstoot van schadelijke stoffen door vliegverkeer, waaronder ultrafijnstof, reduceert.

RBV denkt dat deze eisen niet haalbaar zijn zonder een significante reductie van het vliegverkeer van en naar Schiphol
Op 31 augustus 2021 stuurde Stichting RBV een sommatiebrief naar het Ministerie van Infrastructuur. De reactie hierop was zeer onbevredigend. De minister ging niet in op de eisen die zouden leiden tot het beperken van vliegherrie en tot minder luchtvervuiling.

De stichting zet daarom vol in op de dagvaarding waarin de staat voor de rechter wordt gedaagd en die naar verwachting op korte termijn zal worden verstuurd.
Het gerenommeerde advocatenkantoor Prakken d’Oliveira wil nu uw verhaal laten horen in deze rechtszaak. Uw melding(en) en die van vele anderen gaan (geanonimiseerd) een rol spelen in de zaak.

Deze juridische procedure kost veel geld en de Stichting RBV kan op dit gebied hulp gebruiken. Daarom vragen we u graag om deze zaak te steunen. Doe mee als donateur, het maakt niet uit hoeveel u doneert, iedere bijdrage is meer dan welkom.

Ga naar de site beschermingtegenvliegtuighinder.nl en kies voor DOE MEE ALS DONATEUR.
Giften zijn aftrekbaar van de belasting, omdat RBV de ANBI-status heeft (RSIN 8611.38.557).

Alvast hartelijk dank voor uw support, het is belangrijk!
Met vriendelijke groet,
HET TEAM VAN VLIEGHERRIE.NL

P.S. Wilt u niet doneren, maar bent u het wel eens met de doelen van RBV? Ga dan naar site beschermingtegenvliegtuighinder.nl en kies voor DOE MEE ALS MEDESTANDER.

Bekijk bericht op "vliegherrie.nl - 10-02-2022"

Reacties op dit bericht