Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Meerderheid Limburgs Parlement neigt naar openhouden MAA

 |
 Geplaatst door: 2eHans 
 |
 Bekeken: 544 
|
 1limburg 
HvS_1e_kamer.JPG

Er tekent zich een meerderheid af in het Limburgs Parlement voor het openhouden van Maastricht Aachen Airport. Maar onder welke precieze voorwaarden is nog niet helemaal duidelijk.

In een statencommissie spraken CDA, PVV, VVD, SVL, Lokaal-Limburg en 50Plus zich uit voor het behoud van het vliegveld in Beek.

Ruime meerderheid


Ook Forum voor Democratie (FvD) is voor. Die partij vindt weliswaar dat er eigenlijk teveel provinciaal geld gaat naar MAA. Maar sluiten en daarvoor in de plaats zonneweides en windmolens is in de ogen van FvD nog slechter. De voorstanders zijn goed voor 30 van de 47 zetels in het Limburgs Parlement.

SP en D66 spraken zich voor het eerst uit voor sluiting van MAA. GroenLinks en Partij voor de Dieren pleiten daar al jaren voor. Vorige week sloot zich daar al de eenpersoonsfractie Palmen (ex-CDA) bij aan. Deze vijf partijen hebben samen 14 zetels. De PvdA (3 zetels) heeft nog geen definitief standpunt en vraagt zich bijvoorbeeld af wat het stikstof-beleid en gerechtelijke uitspraken geen blokkade betekenen voor een nieuwe vergunning voor MAA.

SP-fractievoorzitter Marc van Caldenberg noemde behoud van banen heel belangrijk. Maar toch vond hij sluiting de beste en noodzakelijke keuze mits er fors geïnvesteerd wordt in technische banen op de campussen en in grensoverschrijdend openbaar vervoer. Hij wees in dat verband op de enorme aantallen vacatures in de ICT. "Er zijn dus volop kansen voor de toekomst", aldus de SP-voorman.

Meerdere voorstellen


Het provinciebestuur had drie groeiscenario’s op tafel gelegd maar de voorstanders van het openhouden wilden daar niet nu al uit kiezen omdat er nog teveel onduidelijkheden zijn. Maximale groei is in ieder geval wel uitgesloten. SVL had vorige week al het voorstel op tafel gelegd om nu alleen te kiezen voor open houden en sluiten van MAA en vervolgens met directie, andere partijen en deskundigen de groeiplannen binnen bepaalde kaders uit te werken. De VVD kwam met het concrete voorstel voor openhouden te kiezen en 35 miljoen uit te trekken voor de noodzakelijke vernieuwing van de start- en landingsbaan.

Daarnaast zou het provinciebestuur voor 31 december een exploitant moeten vinden en een businesscase voorleggen aan het Limburgs Parlement. Binnen realistische kaders, bijvoorbeeld op het gebied van stikstof. "Met behulp van experts moet er een verdiepingsslag worden gemaakt", zo VVD-statenlid Teun Heldens. Hij pleitte ook voor een royaal omgevingsfonds van provincie, Rijk, gemeenten en bedrijven om woningen uit te kopen of te isoleren van mensen die zware hinder ondervinden van MAA.

En Schiphol?


Tot nu toe stelde de VVD steeds als voorwaarde voor openhouden dat ook het Rijk of de Schiphol Group moesten meebetalen en de lasten niet alleen voor de provincie waren, maar dat heeft de VVD nu afgezwakt. "We hebben goede hoop. Er is momenteel geld te verdienen in de luchtvaart. En er zijn serieuze gesprekken met de Schiphol Group. Maar de tijd is op. We moeten kiezen uit twee kwaden. Want op 3 juni moeten we een knoop doorhakken", aldus Heldens. Hij sprak van second best omdat zijn partij niet voor sluiting is. Eind dit jaar moet wat de VVD betreft dus de balans worden opgemaakt. “In het worst-case scenario blijven we met een prachtige luchthaven zitten, die we moeten afschrijven. Maar ik ga ervan uit dat we er samen uitkomen”, zo Heldens.

Voor 3 juni gaan de voorstanders samen bekijken hoe ze samen tot een concreet voorstel kunnen komen. Gedeputeerde Stephan Satijn (VVD) gaf aan dat ambtelijk te ondersteunen, ook om te bekijken wat realistisch en haalbaar is. Satijn verklaarde verder geen idee te hebben welke opstelling minister Mark Harbers (VVD) kiest over eventuele steun voor MAA. Tot nu toe hield het ministerie de boot af.

"In de gesprekken die we met hem hebben gehad, heeft hij vooral geluisterd en niks losgelaten. We hebben nog geen concreet aanbod van hem", verklaarde Satijn. Voor 1 juni komt Harbers met een brief aan de Tweede Kamer over MAA.

Bekijk bericht op "1limburg"

Reacties op dit bericht