Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Meer vluchten door stille vliegtuigen valt in verkeerde keelgat

 |
 Geplaatst door: Redactie (Wim) 
 |
 Bekeken: 666 
|
 hartvanlansingerland.nl - 25-11-2022 
RBV_HvS.png

Lansingerland – Rotterdam The Hague Airport kan meer vliegverkeer verwachten de komende jaren. Zolang aan de norm van geluid en uitstoot wordt voldaan, kan het aantal vluchten van en naar de vlieghaven toenemen. Doordat vliegtuigen stiller worden ontstaat er ruimte om meer vluchten toe te laten, dat is de conclusie van het participatietraject. De bewonersvertegenwoordigers zijn niet blij met het verschijnen van het Eindproduct (EPP). Dit EPP zet volgens hen de deur open naar méér vliegen in de komende jaren en daarmee meer hinder voor de direct omwonenden.

Belangrijk uitgangspunt van het zogeheten ‘participatietraject’ is dat de overlast voor omwonenden afneemt. Na ruim twee jaar overleg tussen Rotterdam The Hague Airport en verschillende partijen zoals de bewonersvertegenwoordigers en de gemeente, ligt er een uitkomst op tafel. Het aantal vluchten van en naar de luchthaven kan de komende jaren toenemen als de norm voor geluidshinder en uitstoot niet wordt overschreden.

Vliegtuigen worden stiller waardoor er juist meer vluchten kunnen worden toegelaten. Deelnemers aan het participatietraject van Rotterdam The Hague Airport hebben het traject afgesloten met een Eind Product Participatietraject (EPP). Voor de Rotterdamse luchthaven vormt dit eindproduct nu de basis in haar officiële aanvraag voor een luchthavenbesluit bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. In het EPP zijn meerdere voorstellen opgenomen op het gebied van hinderreductie (geluid), zowel in de nachtelijke uren, als in de randen van de nacht.

Volgens het EPP is minder hinder voor de omwonenden het uitgangspunt. Het gaat om de hierna genoemde voorstellen. De openingstijden van de luchthaven blijven ongewijzigd. De ruimtelijke geluidscontour krimpt waardoor de omliggende gemeenten niet in hun woningbouwopgave beperkt worden. Er komt een gescheiden gebruiksruimte voor maatschappelijk verkeer en overig verkeer. Nachtvluchten en de ruimte voor positievluchten nemen af. De ‘randen van de dag’ worden beschermd, dit wil zeggen dat het aantal starts en landingen wordt bevroren en het gebruik van oudere vliegtuigtypes verder wordt ontmoedigd. Mogelijke ontwikkelruimte moet verdiend worden door hinderreductie middels vlootvernieuwing van groot handelsverkeer en kan alleen plaatsvinden mits overige emissies niet toenemen en is mogelijk tussen 09.00 uur en 21.00 uur.

De bewonersvertegenwoordigers van Schiedam en Lansingerland hebben tot het eind toe vastgehouden aan de elementen, die ze zouden willen terug zien in een nieuw luchthavenbesluit voor RTHA. Het gaat hierbij om volwaardige nachtrust voor omwonenden middels een volledige nachtsluiting van acht aaneengesloten uren, een extensie,- en calamiteitenregeling vergelijkbaar met dat wat bij Lelystad Airport is afgesproken, een vermindering van het aantal vluchten met groot handelsverkeer in de perioden tussen 07.00 uur en 09.00 uur en 21.00 uur en 23:00 uur, daadwerkelijke vermindering van de door omwonenden ervaren hinder, geen belemmeringen voor spoedeisend maatschappelijk verkeer (trauma + politie) en altijd voorrang hiervoor boven vakantievluchten. Dit is volgens de bewonersvertegenwoordigers niet de leidraad van het EPP. Het EPP kan daarom niet op draagvlak bij de bewonersvertegenwoordigers en bij de inwoners rekenen.

Tijdens het participatietraject hebben de bewonersvertegenwoordigers ‘het recht op rust’ als uitgangspunt genomen, zodat de omwonenden van de luchthaven fijn en gezond kunnen leven en minder hinder van stijgende en landende vliegtuigen zullen ondervinden. Het EPP bevat wel enkele suggesties die tot verbeteringen t.o.v. de huidige vergunning kunnen leiden, maar doordat het aantal vluchten de komende jaren met de komst van ‘stille toestellen’ fors kan groeien, zal er per saldo (veel) meer hinder zijn. “Als bewonersvertegenwoordigers zien wij het inzetten van ‘stille’ vliegtuigen niet als oplossing voor minder hinder, maar als oorzaak van méér hinder. Dergelijke toestellen zijn niet hoorbaar stiller, maar rekenen met ‘stiller’ leidt wel tot méér vliegen en op papier zelfs tot minder ‘ernstig gehinderden’. De realiteit zal geheel anders zijn voor de direct omwonenden in Schiedam, Lansingerland en Rotterdam-Noord.

Het in dit EPP geschetste beeld van groei met minder hinder vindt dus geen draagvlak bij ons en bij de omwonenden die wij vertegenwoordigen. Ik wens de raadsleden van Lansingerland veel wijsheid toe bij het opstellen van hun zienswijze. Hopelijk een zienswijze die duidelijk aangeeft dat onze raadsleden, pal staan voor het wonen en welzijn van onze inwoners, zoals de Raad ook reeds aangaf na het verschijnen van het VPP (Voorlopig Participatie Product)”, zegt bewonersvertegenwoordigster Thea van de
Coevering.

Bekijk bericht op "hartvanlansingerland.nl - 25-11-2022"

Reacties op dit bericht

Geplaatst door B. van Marlen uit Uitgeest

Dit artikel geeft de zaken volkomen terecht en correct weer. De iets minder lawaaiiige vliegtuigen gaan ervoor zorgen dat binnen de hoge Lden-norm de aantallen fors omhoog gaan onder het mom van minder hinder. De luchtvaartwetten beschermen omwonenden totaal niet voldoende. Men zal dit nooit willen erkennen er zich beroepen op het democratische totstandkomen ervan. Overigens door ‘volksvertegenwoordigers’ die zelf nooit de last hebben ervaren en zullen ervaren, en misschien zelfs wel profijt ervan hebben (uit aandelen)?

Participatie is dus een vokomen wassen neus, net als voorheen. Wantrouwen is het enige dat ik u aanraad. Draagvlak moet er alleen komen voor minder vluchten!

Daarnaast heb ik uit analyse gevonden dat het efect van het stiller worden van vliegtuigen in de praktijk slechts 1% was over de jaren 2007-2022. M.a.w. de claim van verbetering door stiller vliegen is een valse claim!