Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Meer luchtvaart geen zegen voor de economie

 |
 Geplaatst door: Redactie (Wim) 
 |
 Bekeken: 278 
|
 natuurenmilieu.nl 
AMS_Amsterdam_Airport_Schiphol-verkeerstoren.jpg
Verkeerstoren Schiphol
Credit: qwesy qwesy

OPINIE van Rob van Tilburg

In de Troonrede noemde de Koning expliciet dat er duidelijkheid moet komen over de toekomst van Schiphol. Dat is een belangrijke uitspraak, omdat de luchtvaart de grenzen van het klimaat en de leefomgeving overschrijdt. Zonder een krimp van de luchtvaart kan deze sector niet op tijd verduurzamen. Een veel gehoord argument tegen krimp is dat dit ons economisch zou schaden, omdat bedrijven uit het buitenland zich dan niet meer hier willen vestigen. Dit argument klopt simpelweg niet. Een kleinere luchtvaartsector is mogelijk mét behoud van een goed vestigingsklimaat. Minder vluchten kan zelfs een positief effect hebben op het aantrekken van buitenlandse bedrijven.

Zo zijn er voldoende regio’s binnen de Europese Unie die economisch sterk zijn, een goed vestigingsklimaat hebben én een veel kleinere luchtvaartsector. Kijk naar Stockholm, Kopenhagen, Zurich en München, ook deze steden zijn uitstekend verbonden met de rest van de wereld, ondanks dat zij beschikken over luchthavens die bijna de helft kleiner zijn dan Schiphol. Deze regio’s zijn aantrekkelijk voor bedrijven omdat ze juist hoog scoren op andere factoren, zoals innovatie en kwaliteit van de leefomgeving. Factoren waar economische sterke regio’s zoals Nederland, zich ook op kunnen onderscheiden.

Volgens het Wereld Economisch Forum is infrastructuur, waaronder bovendien naast luchtvaart, ook spoor, wegen, elektriciteit en telecommunicatie vallen, slechts één van de factoren voor het vestigingsklimaat. Hierop concurreren vooral opkomende economieën. Luchtvaart is een basisfactor die voldoende aanwezig moet zijn, maar dit zegt niets over de omvang die hiervoor nodig is. Nederland is geen opkomende economie, maar een innovatie-gedreven economie, die concurreert met andere sterke economische regio’s op het gebied van innovatiekracht en de kwaliteit van het bedrijfsleven.

Infrastructuur, waaronder ook luchtvaart, gaat om de connectiviteit met relevante regio’s en gaat niet over de hoeveelheid aan bestemmingen. Het Kennisinstituut van Mobiliteitsbeleid heeft in kaart gebracht op welke bestemmingen er zakelijk wordt gevlogen. Het blijkt dat 80% van de onze zakelijke vluchten een bestemming heeft binnen Europa. Ook als we kijken naar de herkomst van de bedrijven die zich in Nederland vestigen, zien we dat een groot deel uit Europa, de VS en Japan afkomstig is. De overstappers die Schiphol aantrekt om andere intercontinentale vluchten lonend te maken, is voor het zakelijke reizen grotendeels irrelevant.

Sterker nog, het vestigingsklimaat komt juist door de omvang van Schiphol onder druk te staan. De stikstofcrisis, de haperende woningbouw en de krapte op de arbeidsmarkt vertragen de investeringsmogelijkheden van bedrijven in Nederland en zetten de economie op slot. Het ruimtebeslag van de luchtvaart belemmert de woningbouw. De stikstofuitstoot van Schiphol verergert de stikstofcrisis, en dus ook weer de woningbouwcrisis. En waarom zetten we schaarse arbeidskrachten in voor de luchtvaartsector om economisch irrelevante bestemmingen in de lucht te houden?

Schiphol zelf is nu afhankelijk van overstappende passagiers uit het buitenland. Onze luchtvaart werkt nu dus maar beperkt ten bate van onze inwoners; het fungeert vooral als een doorvoerhaven van passagiers uit het buitenland. De inwoners van Nederland worden echter wel met de nadelige gevolgen van de luchtvaart opgescheept.

Kortom: de huidige omvang van Schiphol kan het zo bejubelde vestigingsklimaateffect benadelen en schaadt de natuur en het klimaat. Het is daarom tijd om in te zetten op effectieve maatregelen. Dus overheid, zet de krimp van Schiphol door. Voer een overstapbelasting in, verhoog de belastingen op tickets en differentieer die belasting naar de afstand van de vlucht. Daarnaast hebben we een CO2-plafond nodig voor de sector om er zeker van te zijn dat de luchtvaart zich gaat houden aan klimaatdoelen. Pas dan wordt de luchtvaart weer een zegen voor de economie.

Rob van Tilburg is Directeur Programma’s en Fenna Plaisier is Projectleider Luchtvaart

Bekijk bericht op "natuurenmilieu.nl"

Reacties op dit bericht

Geplaatst door B. van Marlen uit Uitgeest

Deze bevinding werd ook al geconstateerd door de WerkgroepToekomst Luchtvaart (WTL), BV Nederland kan uitstekend worden bediend door ca. 350k vluchten op Schiphol. Vele bestemmingen dienen slechts om de vliegtuigen van AFKLM te vullen met overstappers, die hier niets te zoeken hebben. Luchtvaartgroei gaat tevens dwars tegen het klimaatbeleid in, en de inzichten dat verandering nodig is worden steeds vaker bevestigd, onlangs door het rapport van het KNMI over de effecten van opwarming en zeespiegelstijging in de nabije en verre toekomst.

Een veel bindender CO2 emissiebeprijzing met een beperking in het aantal vluchten is onontkoombaar, ook al doet de sector hard zijn best om het tegendeel te bewijzen. Dit land wordt steeds onaantrekkelijker als vestigingsplaats zonder dit.


Daarnaast kan men denken aan waardedaling van huizen onder vliegpaden, het onaantrekkelijker maken van locaties voor toeristen en productiviteitsverlies door stress en slaapgebrek van vele inwoners als externe economische effecten die niet worden meegenomen, om maar niet te spreken van de extra kosten voor mitigatie van klimaateffecten, zoals dijkverhogingen die straks nodig worden.


Geplaatst door Jaap uit Bussum

Niets aan toe te voegen!

Geplaatst door Kijk naar de toekomst uit Uitgeest

"NEXT-GEN" GEMEENTE UITGEEST NU OOK AAN DE BEDELSTAF

NOVEX Schipholregio / MRA 2.0 eist zijn tol

Als enige gemeente in de Regio Alkmaar en BUCH samenwerking besloot de gemeente Uitgeest met de kleinste meerderheid tot aansluiting bij de Metropoolregio Amsterdam Nieuwe Stijl (MRA 2.0). Macht en middelen werden overgedragen naar het Metropoolbureau op de Zuid As waar 3 topbestuurders van VVD, PvdA en GL huize enorme infra bedragen naar de HUB Schiphol sluizen. Vele miljarden zijn gereserveerd t.b.v. een groeiende HUB terwijl overal in het land infra projecten zijn stilgezet (MIRT systematiek) vanwege geld- en personeelsgebrek. Een schandaal dat z'n weerga niet kent maar in de media gek genoeg buiten beeld wordt gehouden.

Sinds kort maakt deze MRA 2.0 tevens deel uit van de nieuwe NOVEX Schipholregio ter grootte van maar liefst 4 Provincies en 56 gemeenten. Dit fenomeen is weer gekoppeld aan een Bestuurlijke Regie Schiphol welke wordt aangestuurd door de Schiphol gedeputeerde in Noord Holland. Deze bestuurder beschikt binnen het Provinciehuis over een "team luchtvaart" en oefent aldus grote invloed uit op talloze bestuurders die volledig in de ban lijken van dit bewust opgetuigde systeem.

Tegelijkertijd is de gemeente Uitgeest uitverkoren om pal onder de nieuwe "Next-Gen" herriegoot naar de Polderbaan te geraken en staat het College aldaar inmiddels onder begrotingscuratele bij de Provincie Noord Holland.

Waarom wast de politiek - horende doof en ziende blind intussen de handen in onschuld en blijft deze ellende in de media nog steeds onbesproken, zo lijkt de vraag?