Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Meer angst voor crash Schiphol

 |
 Geplaatst door: webbeheer 
 |
 Bekeken: 810 
|
 Haarlems Dagblad 
me_vliegtuig_IMG_0709.jpg

Het aantal angstmeldingen over Schiphol neemt de laatste jaren weer toe. Dan gaat het vooral om afwijkende routes, laag overkomende toestellen en stormachtige situaties.

De stijging volgt op een aantal jaren dat er juist minder angstmeldingen binnenkwamen bij het Bewonersaanspreekpunt Schiphol (BAS). Het hoogtepunt was in 2009 na de crash van de Boeing met Turkish Airlines. Die kwam voor de Polderbaan in een akker terecht, maar in Zwanenburg en Halfweg beseften bewoners dat wanneer de Zwanenburgbaan was gebruikt, het toestel wellicht in hun dorpskern was neergestort.

Bij BAS schoot het aantal meldingen in maart 2009 omhoog van 153 naar 1049. De maanden daarna zakte het weer in, tot in februari 2010 een KLM-toestel niet vanaf de Zwanenburgbaan startte, maar vanaf de taxibaan. Gelukkig zat er geen ander vliegtuig of een auto op die taxibaan, zodat deze actie goed afliep. Maar vanuit de dorpsraden kwamen meteen verontruste berichten.

AngstpiekHet jaar 2010 leverde in juni een tweede angstpiek op. Toen vlogen er enkele ganzen in de motoren van een Boeing van Royal Air Maroc. Dat vliegtuig keerde meteen terug, maar vloog daarbij met een rokende motor erg laag over Hoofddorp, Haarlem en Spaarndam. Die dag kwamen 93 meldingen binnen bij BAS. Overigens is het percentage angstmeldingen na het incident weer ingezakt.

Volgens BAS-manager Sandro Broeke neemt het percentage angstmeldingen in de afgelopen jaren weer toe. Die stijging van tien naar twaalf procent lijkt niet veel, maar aangezien het aantal melders tussen 2013 en 2019 is gestegen van 4.597 naar 11.365, zijn het er in absolute getallen wel veel. „Het is lastig om aan te geven wat omwonenden met een angstmelding precies willen benadrukken. Het kan een onveilige vliegtuigbeweging zijn geweest, een aanvliegroute boven stedelijk gebied al dan niet in combinatie met harde stormachtige wind of de kwaliteit van de leefomgeving in relatie met gezondheid”, doelt Broeke op zaken als ultrafijnstof.

Afwijkende routeEen recent voorbeeld van een afwijkende route was een Boeing die op 8 september wilde landen op de Zwanenburgbaan, maar te dicht op zijn voorganger zat. Op voorstel van de luchtverkeersleiding vlogen de piloten ter hoogte van Zwanenburg laag naar het oosten, pal over Lijnden en Badhoevedorp om met een scherpe bocht vanuit het noorden te landen op de Kaagbaan. Het ging goed, maar de laag overkomende Boeing leverde heel wat belletjes van geschrokken omwonenden op.

Strikt genomen liggen de meest onveilige woonwijken pal in het verlengde van de startbanen. De toestellen vliegen immers met hulp van instrumenten in een rechte lijn naar een van de vijf banen. Daarom zijn daar veiligheidszones ingesteld. Het dichtst bij de baan mag niet worden gewoond. In 2004 stonden er nog 114 woningen in die eerste zone, maar dat is inmiddels gedaald tot drie. In de tweede verder gelegen zone, waar grootschalige woningbouw niet is toegestaan, staan 1213 woningen, drie gebouwen met een onderwijs of gezondheidszorgfunctie en 298 kantoren, bedrijven, sportzalen of hotels. Het gaat dan om plaatsen als Zwanenburg, Aalsmeer en Amstelveen.

Bekijk bericht op "Haarlems Dagblad"

Reacties op dit bericht

Geplaatst door Bas van den Born uit Wijk aan Zee

Er wordt onnodig risico genomen op de luchthaven, met spoed moeten de het risico verlaagd worden. Om te beginnen met het afschaffen van de baanwissels, gedreven door het voorkeur baangebruik.

Geplaatst door Michel uit Wijk aan zee

Prutsers zijn het die verkeerslijers op shithol! En met recht Prutsers want ze laten 22 februari 2019 weer veel te veel vliegtuigen onder de 600 mtr vliegen!
Niet een paar hoor, nee hoor tientallen (volgens Meldwekker).

Er is maar 1 remedie , minder vliegende klimaatslopers! Niet alleen voor mij en mijn gezin hoor, maar om moedertje Aarde te redden zodat de volgende generatie ook kan leven.

Geplaatst door Hans Buurma uit Hilversum

@ Bas vd Born: Het risico kan het beste verlaagd worden met veel minder vliegen, zeker veel minder onnodige pretvluchten. Krimp dus.

Geplaatst door anoniem1

Even wat anders.

Nederland zou zich veel serieuzer moeten gaan voorbereiden op het stijgen van de zeespiegel. Afhankelijk van de ontwikkeling in het klimaat en het gekozen scenario zou daar nu al mee begonnen moeten worden. Er zou een apart ministerie voor moeten komen,of op zijn minst een staats secretaris maar er gebeurt nog niks. Men is zich niet bewust van de gevaren en de risico,s. nog van de lange tijd (100 jaar) die er nodig is als voorbereiding. Ik maak mij hier grote zorgen over.

Het grote gevaar zit in de versnelling van de stijging van de zeespiegel. Was deze een aantal decennia geleden nog 4mm per jaar,inmiddels is dat 6mm per jaar en de verwachting is dat dit zal blijven stijgen. Uiteindelijk,als vrijwel al het ijs gesmolten is zal de stijging weer afnemen maar dan is het voor Nederland veel te laat. Men moet dus rekening houden met deze versnelling. Dit geeft een aantal problemen, Het aanpassen kost veel tijd en door de versnelling,of het verkeerd inschatten van de versnelling is er een groot risico dat er niet op tijd begonnen word met het nemen van maatregelen. Ook zorgt de versnelling er voor dat de aanpassing voor elke meter stijging een steeds kortere levensduur heeft. Nu alles 1 meter ophogen scheelt misschien wel 100 jaar. Als de stijging een stuk sneller is dan is dat bijvoorbeeld nog maar 20 jaar. De kosten worden steeds hoger,want hoe groter de aanpassing hoe duurder,aan de andere kant moeten deze kosten door de versnelling in een steeds korter tempo worden terug verdiend.

Er zijn mijns insziens 2 scenarios mogelijk waarvoor Nederland kan kiezen. Een "soft" scenario waarbij al in een vroeg stadium land word prijs gegeven vanaf ongeveer 2-3 meter stijging en een hard scenario waarbij men zo lang mogelijk heel Nederland blijft verdedigen. Het harde scenario heeft geen oneindige levensduur,want 50 meter stijging dat gaat nooit lukken. Ook de kosten zullen gigantisch zijn maar het kan misschien toch financieel verantwoord zijn.
Het harde scenario zou toe kunnen met 50 jaar voorbereiding,voor het softe scenario zou men 100 jaar nodig hebben.

Het leek mij in eerste instantie onmogelijk om Nederland te verdedigen bij meer dan 5 meter stijging gezien de problemen die de delta gaat geven maar er is toch een oplossing denk ik die tot misschien 10 meter stijging houdbaar is.
De haven van Rotterdam word voor zover mogelijk buitengaats geplaatsts,de kust word verdedigt met een gigantische dijk. Men graaft kanalen om alle rivieren in het ijselmeer te laten uitmonden en dan op de afsluit dijk een aantal gigantische door hun Eigen kern reactor aangedreven gemalen die alles er uit pompen. Het is een duur scenario,de veiligheids marge moet enorm hoog zijn aangezien een zolder kamer niet meer volstaat als de dijk doorbreekt en het land erachter 10 meter lager ligt. Mogelijk is het wel,de kosten zullen in de orde van grote van 1000 miljard komen te liggen maar dan nog kan het de moeite waard zijn.
Als Nederland de helft moet opgeven dan kost dat ook enorm veel geld,misschien wel 25% van de economie in eerste instantie. Dat is al 200 miljard per jaar. Die 1000 miljard zouden dan in 5 jaar zijn terug verdiend.

Dit is tegelijkertijd een ander risico dat onderbelicht is. Naarmate het risico voor de economie van Nederland zal toenemen zullen de financiele markten dit risico gaan inprijzen waardoor het duurder zal worden om geld te lenen. Nederland zal vroeg moeten beginnen met het afbouwen van de staatsschuld als op termijn het westen van Nederland moet worden opgegeven.

Het softe scenario vergt een lange voorbereiding. Een groot deel van de economie moet verplaatst worden. Nieuwe steden op hoog gelegen gebieden. Daar moet je heel erg vroeg mee beginnen want het duurt een lange tijd voordat een nieuwe stad eenmaal goed draait en aantrekkelijk is. Tegelijkertijd zou in dit scenario zo spoedig mogelijk gestopt moeten worden met woningbouw in de randstad. Tegen de tijd dat het gebied opgegeven gaat worden wil je daar een groot tekort aan huizen en hoge prijzen. Dit maakt het mogelijk op een goede manier van de hypotheek schuld af te komen. De panden zullen dan tot kort voor het opgeven een relatieg hoge waarde kunnen behouden ondanks dat de levensduur niet meer zo lang zal zijn.
In het softe scenario zal de economie van Nederland waarschijnlijk gedurende lange tijd in minuer zijn. Er zitten ook voordelen aan het softe scenario,zoals de lagere investering en het feit dat het op de hele lange termijn hoe dan ook onvermijdelijk is. Ook kan de veiligsheids marge in eerste instantie lager zijn,als je huis 2 meter onder water staat dan is de zolder nog goed genoeg. Wel is het iets waar men vroeg mee zou moeten beginnen als men voor dit scenario kiest. Dan spreek je over een termijn van 100,maximaal 200 jaar. Het kan 100 worden als de versnelling doorzet en gezien de lange tijd die dit scenario vraagt zou je daar nu al studies naar moeten doen of mee beginnen. Dat wordt nog totaal niet gedaan vandaar mijn zorgen.

Geplaatst door Michel uit Wijk aan zee

Beste anoniem1,

Als eerdaags het onder de permafrost gesitueerde methaan vrijkomt ( wat nu nog langzaam gebeurt) is het hek vd dam.......dan stijgt de zeespiegel niet meer met mm maar met meerdere cm p/j..........
Wat de mensheid tot op heden aan vervuiling de lucht in heeft gegooid krijg je niet meer hersteld in de as 100 jaar.
Dus ik ben van mening dat alles eerder sneller en feller zal gaan gebeuren.

Ik vermelde al in diverse reacties hier ‘Amersfoort aan Zee’ , maar ik denk nu dat het Maastricht aan Zee zal worden, de Utrechtse Heuvelrug zal het nieuwe Texel worden en gezien het stoïcijns reageren op het klimaat van dit kabinet zal ik er niet ver naast zitten.

De stijging zal sneller gaan dat de bekende berekeningen van bestuurlijk NL ( rekenen blijkt zeer moeilijk te zijn voor de NL beleidsmakers).
Het is idd de hoogste tijd om grotere en betere maatregelen te treffen want de NL,r is straks gewoon een vluchteling voor het klimaat.......

Geplaatst door anoniem1

Het is onvermijdelijk dat een groot deel van Nederland onderwater komt te staan,de vraag is hoe lang dat duurt en hoe we ons gaan verdedigen en aanpassen.
Ik zou nogmaals willenen benadrukken hoe belangrijk het is om daar nu al plannen voor te maken en onderzoek naar te gaan doen want in het slechtse scenario kan het al over 100 jaar zover zijn. Dat is ook de tijd die nodig is om onze economie,financien en ruimtelijke ordening daar min of meer op aan te kunnen passen.

Op dit moment zit Nederland in een economische groeispurt welke ons helpt met de vergrijzing om te gaan. De groei word voor een groot deel aangedreven door arbeids migratie. Het natuurlijke geboorte cijfer van de nederlandse bevolking is sinds kort negatief. Als Nederland 20 meter hoger had gelegen dan was dit economisch gezien een goede strategie (ecologisch gezien is dat natuurlijk een ander verhaal).
Nu de houdbaarheid van een deel van de economische activiteit beperkt is is er een grote verleiding om deze actitiveit nu zo groot mogelijk te maken en alle ruimte maximaal te benutten. Op de lange termijn is dit echter een gigantisch financieel risico juist door de beperkte houdbaarheid van een groot deel van onze economie/land.
Ook de huidige economische groei is op de lange termijn niet houdbaar,aan de arbeids migratie zit een grens en naarmate andere gebieden zich meer blijven ontwikkelen zal uiteindelijk ook de wil om naar Nederland te komen om te werken verminderen. Dit zal ons weer op een natuurlijke nul groei/kleine krimp brengen. Als dit samenvalt met het tijdstip waarop we een deel van ons land en economie moeten prijsgeven dan zitten we met een enorme misallocatie van teveel investeringen in een gebied dat niet lang meer houdbaar is en zonder enig vooruitzicht op groei om dat te compenseren. Nederland kan daar makkelijk failiet aan gaan.
Ipv de huidige boom en bust filosphy zou Nederland veel gematigder en met meer beleid moeten groeien om het risico op een complete crash over 100-200 jaar bij verdergaande stijging zeespiegel te vermijden of op zijn minst zo veel mogelijk te verzachten.

Hoe snel het gaat weet ik niet Michel. 1 meter per 100 jaar leek niet iets om je nu direct zorgen over te maken. Maar laatste tijd lees je steeds hogere getallen,zo hoog dat we ons nu wel zorgen zouden moeten gaan maken. Het is in elk geval iets om veel scherper in de gaten te houden voor Nederland gezien de werkelijk enorme gevolgen die het gaat hebben. Daar moeten we nu al serieus over na gaan denken.