Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Maatregel voor vliegveld wegens te veel geluid (Rt Airport)

 |
 Geplaatst door: Wim 
 |
 Bekeken: 1079 
|
 schiedam24.nl - 28-02-2019 
HvS_Logo-rijksoverheid-instrastructuur-en-Waterstaat.png

DEN HAAG - De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) wil het Rotterdamse vliegveld een zogenaamde maatregel opleggen. Dit omdat de luchthaven in 2018 de geluidsnorm die geldt voor het Schiedamse handhavingspunt, heeft overschreden.

De maatregel moet herhaling voorkomen en geluidshinder voor de omgeving binnen de normen te houden, aldus de inspectie. Die heeft de luchthaven op de hoogte gesteld; de luchthavendirectie krijgt de mogelijkheid binnen twee weken een reactie te geven. Aansluitend neemt de ILT dan het definitieve besluit over het al dan niet opleggen van de maatregel.

Zo'n maatregel wordt door de minister voorgeschreven en richt zich tot die partij die het in zijn macht heeft de overschrijding tegen te gaan, in dit geval de luchthaven. "Vanwege de gezamenlijke verantwoordelijkheid is de schuldvraag (wie is verantwoordelijk voor de overschrijding van de grenswaarde) daarbij niet aan de orde", aldus de ILT. "Omdat een overschrijding in het gebruiksjaar waarin de overschrijding zich heeft voorgedaan niet meer ongedaan kan worden gemaakt, zal de betreffende maatregel niet eerder dan in het daarop volgende gebruiksjaar door de minister worden opgelegd. Feitelijk betekent dit dan dat de maatregel erop is gericht dat de betreffende overschrijding zich in het nieuwe gebruiksjaar niet opnieuw voordoet."

De overschrijding van de geluidsnorm blijkt uit de 'Handhavingsrapportage Rotterdam The Hague Airport 2018' van de inspectie. In december kwam de overschrijding al in de publiciteit. De geluidsbelasting voor de omgeving wordt voor verschillende plekken berekend. De luchthaven heeft de geluidsnormen in 2018 op één plek, de locatie Schiedam, met 17,8 procent overschreden. Op de andere plekken waren er geen overschrijdingen, aldus de ILT. Dat zijn handhavingspunten bij de baan (twee), in Schiebroek, Bergschenhoek en Overschie.

Vliegtuigen moeten zoveel mogelijk tegen de wind in starten en landen. Uit de analyse van de ILT naar de oorzaak van de overschrijding blijkt dat er in 2018 veel noordelijke en oostelijke wind is geweest. De luchthaven heeft daardoor meer landingen vanuit het zuidwesten moeten verwerken. De inspectie oordeelt dat er sprake is geweest van een onvoorzienbare situatie. Deze is echter niet zo uniek dat deze in de toekomst niet meer kan voorkomen. Daarom vindt de ILT een maatregel noodzakelijk.

Alle luchthavens in Nederland, waaronder 'Zestienhoven', moeten zich aan bepaalde regels houden. Onderdeel daarvan zijn de milieuregels en de normen voor de geluidsbelasting die gelden in de omgeving van het vliegveld. De ILT brengt hierover na afloop van ieder gebruiksjaar een rapportage uit. Een gebruiksjaar loopt steeds van 1 november tot en met 31 oktober.

Een andere bevinding van de ILT in de handhavingsrapportage is dat in totaal 1286 nachtvluchten op de luchthaven hebben plaatsgevonden, waarbij in één geval een overtreding is geconstateerd. Dit omdat na twaalf uur 's nachts een landing is uitgevoerd met een vliegtuig dat niet aan de geluidseisen van zogenaamde ‘hoofdstuk 4 vliegtuigen’ voldeed.Het betrof een landing met een Boeing 737-400 die op 14 mei landde. Deze overtreding heeft niet tot een actie van de inspectie geleid 'omdat de exploitant de havendienst er al op aangesproken had om hier strenger op toe te zien'. Juni was voor wat betreft nachtvluchten de drukste maand, met 67 late vliegtuigen; in november 2017 werd er in minst, 22 keer, in de nacht gevlogen.

Verder werden in het verslagjaar in totaal 187 militaire vluchten op de luchthaven uitgevoerd, waarvan negen in de nacht. Twee luchtvaartmaatschappijen weken onrechtmatig van de uitvliegroute af en ontving hiervoor een waarschuwing. "Alle andere (194) onderzochte afwijkingen van uitvliegroutes waren het gevolg van aanvullende instructies van LVNL (de luchtverkeersleiding -red.)", aldus het rapport.

Lees ook hier.

Bekijk bericht op "schiedam24.nl - 28-02-2019"

Reacties op dit bericht

Geplaatst door Michel uit Wijk aan zee

Het ILT en onderzoeken ? 1 april grap zeker! Je kan rapporteren wat je wilt en je krijgt de grootste onzin retour via de mail.
De leukste is dat je je bevindingen maar moet melden bij dat BAS.......

Als je vliegbewegingen onder de 600 mtr rapporteerd krijg je dit als antwoord

Geachte heer ..........,.

U heeft uw klachten ingediend bij het juiste adres, namelijk het Bewoners Aanspreekpunt Schiphol. Er is echter geen sprake van overtredingen van de bepalingen voor de luchtvaart. De Inspectie kan dan ook niets voor u betekenen.

Mogelijk dat u uw klacht neerlegt bij uw vertegenwoordiger in de Tweede Kamer waar de regels worden vastgesteld.

Informatie over het toezicht op de naleving van de regels kunt u vinden op onze website:
https://www.ilent.nl/onderwerpen/schiphol/documenten

Heeft u nog vragen? Neemt u dan contact met ons op.

Met vriendelijke groet,

Meld- en Informatiecentrum
Inspectie Leefomgeving en Transport
Postbus 16191 | 2500 BD | Den Haag
088 489 0000 (lokaal tarief)
http://www.ilent.nl

Klant via webformulier (Michel........) (23/02/2019 19:11 )

Het is weer bal met de laagvliegers over mijn woonplaats, 50 tot 70 vliegtuigen onder de 600 mtr! Het zijn er dit weekeind zoveel dat fatsoenlijk wonen en leven onmogelijk wordt. Melden bij BAS heeft totaal geen zin ! Leuk voor de statistieken meer niet en de bewoners kunnen creperen!
Dat dit maar straffeloos kan is onbegrijpelijk!

Handhaven en leg sancties op! Dank u!

Referentienummer 190223-000008
Gemaakt op: 23/02/2019 19:11
Laatst bijgewerkt op: 25/02/2019 17:08