Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Maak Schiphol voor zakelijke reizigers

 |
 Geplaatst door: 2eHans 
 |
 Bekeken: 800 
|
 RTV NH 
hvs_logo_schiphol_9-4-2017_13-52-34.jpg

Omwonenden van Schiphol willen dat de luchthaven zich vooral gaat richten op zakelijke passagiers. Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) moet het netwerk niet alleen veel selectiever te maken, maar ook zo efficiënt dat er minder vluchten voor nodig zijn, bepleiten de Bewoners Omgeving Schiphol, de Werkgroep Toekomst Luchtvaart en het Landelijk Burgerberaad Luchtvaart.

Ze willen dat er een "kritisch onderzoek'' komt naar het luchtvaartnetwerk. "Overheid en luchtvaartsector streven momenteel naar een nog groter netwerk met veel bestemmingen en hoge bedieningsfrequenties voor allerlei soorten passagiers", zeggen de vertegenwoordigers van de omwonenden.

"Dit dateert uit de vorige eeuw'', aldus de werkgroep. "Schiphol moet zich in de toekomst richten op bestemmingen die echt waarde aan de economie toevoegen, voor passagiers van en naar Nederland.''

Lees hier de brief aan de minister.

Bekijk bericht op "RTV NH"

Reacties op dit bericht

Geplaatst door Bob uit Uitgeest

100% mee eens, de geluidsterreur moet ophouden! Ook vanwege klimaat is verdere groei volkomen tegen wat nodig is.

Geplaatst door Hans Buurma uit Hilversum

Onze brief pleit voor kritisch onderzoek naar een selectief netwerk om onnodige groei op Schiphol te voorkomen. Lelystad wórdt in onze brief en persbericht niet genoemd en is ook geen voorwaarde.
Hans Buurma (mede-ondertekenaar)

Geplaatst door Peter uit Badhoevedorp

Meerwaarde van zakelijke reizigers wordt zwaar overschat.
Meestal pretvluchten en onnodige verspilling maar dan voor managers. Feitelijk nog erger dan toerisme. Voor de hoerenbuurt zal het misschien een min zijn, minder zakelijke reizigers, voor de rest van NL een zegen.
NL kan prima met max 100.00 vluchten als niet gesubsidieerd reizigers en overstappers uit Duitsland, BE, Frankrijk, UK etc consequent worden weggekaapt.
Wil men zakelijk reizen, prima, betaal een normale prijs, blijf af van mijn belastingcenten!

Geplaatst door Hans Buurma uit Hilversum

@Peter. De luchtvaart van Nederland van ca 600.000 naar 100.000 vluchten terugbrengen klinkt voor veel gehinderde mensen heel aantrekkelijk. Kunt u ons ook vertellen met welk democratisch haalbaar plan u dit denkt te kunnen realiseren?

Geplaatst door anoniem1

Geen enkel democratisch plan gaat werken. Hoe lang nu al bezig om minder overlast te krijgen?
Zag laatst artikel op deze site van 2006. De overlast word al erger sinds de oprichting van Schiphol en sinds de opening van de polderbaan is het geexplodeerd door de enorme groei.
We kunnen blijven hopen op Schiphol voor netwerk,dan zijn er over 10 jaar vanzelf 100k vluchten lol. Maar ook dat plan is niet realistisch,dat hebben de ontwikkelinging van de afgelopen 10 jaar wel bewezen.
Er is geen oplossing,buiten het stemmen op partij voor de dieren. pvda,cda,d66:die gaan dat plan voor Schiphol alleen voor netwerk nooit en te nimmer realiseren. In tegendeel,er komen in verhouding steeds minder netwerk reizigers op Schiphol.

Realiteit is:omwonenden are fucked. Zelfs simpele maatregelen zoals cda of niet meer vliegen met kleppen uit (wat in geen enkel ander noordeuropees land gedaan word) is hier niet mogelijk. Zoveel herrie als de luchtvaart in Nederland maakt maakt deze nergens.

Afgezien van het bovenstaande worden alle inspanningen zeker wel gewaardeerd! Effect heeft het helaas niet.
.

Geplaatst door anoniem1

Wat goed is voor shell is goed voor Nederland.
Ook al zien we door vage belasting constructies daar geen cent van terug.

Klm rooft de leefomgeving. Wat goed is voor de klm is goed voor Nederland.
Ook al word het woongenot van meer dan 1 miljoen nederlanders daar volkomen door verpest. En is het netwerk de oorzaak van een enorme extra overlast omdat het cda vliegen onmogelijk maakt en het blijkbaar noodzakelijk is dat de kleppen uitstaan (nog dank aan de persoon die me op dat technische aspect heeft geattendeerd. Ja ik kan de aversie tegen het netwerk wel begrijpen als dat de directe oorzaak is van heel veel extra overlast.

Geplaatst door anoniem1

Als de enige manier op het netwerk te opereren heel veel extra en onnodige overlast geeft aan de omwonenden doe het dan maar niet. Klm en het netwerk mag wel eens laten zien dat men ook om Nederland en de omwonenden geeft.
Omdat het netwerk en de manier waarop de operaties daardoor verlopen de directe oorzaak is van heel veel extra en onnodige overlast lijkt het mij voor de bewoners verstandig om zich niet achter deze visie te scharen,helaas.

Klm laat eerst maar eens zien dat jullie netwerk kunnen opereren met dezelfde overlast als netwerken in duitsland of engeland. cda landingen en de kleppen niet meer uit tijdens tientallen kilometers voor de landing.

Geplaatst door anoniem1

Hier nog mijn afsluitende analyse en visie.

Er grofweg 3 factoren die invloed hebben op de hoeveelheid overlast.

1-Aantal vliegbewegingen.

-Het betreft hier de limiet van vliegbewegingen. Hoe meer vliegbewegingen hoe meer overlast. Met een groei van 3% per jaar zou ceteris paribus de overlast met 3% toenemen. Dat zou vervelend zijn zeker op de lange termijn maar misschien in combinatie met sillere vliegtuigen nog draagbaar zijn. Het probleem is echter dat ceteris paribus niet op gaat omdat de hoeveelheid vliegbewegingen ook invloed heeft op de andere 2 factoren die invloed hebben op de overlast.
conclusie:dit zou een actie punt voor bewoners moeten zijn omdat het invloed heeft op de overlast. Niet direct omdat het percentage van toename vluchten relatief lag is,wel indirect omdat het een grote invloed heeft op de andere factoren.

Hoe de limiet van vliegbewegingen over de verschillende maatschappijen en vluchten verdeeld word is ceteris paribus voor de omwonenden totaal irrelevant. Al geeft men 100% van de slots aan klm,het maakt voor de overlast die bewoners ervaren niks uit. We kunnen er wel een bedrijfs en macro economische mening over hebben maar die is niet relevant voor de overlast.
Ceteris paribus gaat in dit geval redelijk op. Of het nu een boeing van ryan air is die hier vliegt of een boeing van klm het maakt niks uit.
Conslusie:dit is voor de bewoners niet relevant.

2-waar men vliegt

Hier gaat het om welke mensen overlast ervaren en hoeveel mensen overlast ervaren, Het betreft hier het preferente banen systeem,
Sommige routes geven meer overlast dan andere routes omdat er meer mensen onder wonen. De overlast per persoon is gelijk maar het aantal verschilt. Dit betreft het voorkeurs baangebruik dat tot op zekere hoogte zo zou zijn ingesteld dat de overlast geminimaliseerd word. Het voorkeurs baangebruik houd in de praktijk in dat er,afhankelijke van wind en bijzondere omstandigheden zoals werkzaamheden, een baan is die permanent gebruikt word (zowel voor starten als landen) en een baan die gedurende een groot deel van de dag gebruikt word maar ook enige rust momenten kent,
Grofweg zijn er 2 situaties die ik met een voorbeeld wil toelichten.
situatie 1: baan a:100k mensen overlas, baan b:50k mensen overlast. Is het dan terecht om baan b indien mogelijk altijd de permanente baan te maken?
Nee naar mijn mening niet. We leven in Nederland niet in een land waar de meerderheid beslist en de minderheid met de ellende laat zitten. Overlast is ook progressief,naarmate men er langer permanent aan bloodgesteld word is de schade en impact steeds groter.
Wel zou het redelijk zijn om een aan baan b in elk geval een kleine voorkeur te geven,
Situatie 2:baan a 100k mensen overlast,baan b <10k mensen overlast: Hier word de verhouding al een stuk schever en kan je denken aan een sterkere voorkeur voor baan b.
Buiten deze situaties is er nog een andere mogelijkheid:er zijn verbeteringen mogelijk in de routes die gevlogen worden zowel voor het startende als landende verkeer.
Bijvoorbeeld meer over zeer dun bevolkt gebied of water zoals het ijselmeer,rivieren en kust.
Conclusie:de bewoners zouden zich niet teveel moeten richten op het voorkeurs baangebruikt,behalve daar waar het verschil tussen aantal mensen die overlast hebben heel erg groot is. Wel zou men zich sterk moeten richten op de mogelijkheden die er zijn tot verbetering van de routes zelf. Een deel daarvan zou mogelijk met herindeling luchtruim gerealiseerd kunnen worden.

3-Hoe men vliegt. Het betreft hier met name de nieuwe start procedure voor startende vliegtuigen en cda landingen en flappen gebruik voor de landende vliegtuigen.

Er is een grote verbetering te behalen met beter vliegen, Een andere start procedure kost economisch gezien een relatief laag bedrag maar kan wel een enorme verbetering opleveren. Hoe hoger men vliegt hoe minder overlast.
Voor het landende verkeer is de mogelijkheid tot verbetering vele malen groter. Alle omwonenden in de "buiten regio" van Schiphol hebben hier te lijden onder dezelfde problemen. De noordhollandse kust plaatsen bij landen vanuit het noorden. Regio leiden bij landen op kaagbaan. Heel zuidwest Holland bij landen op zwanenburg baan. Almere en een groot gebied ten westen van Utrecht bij het landen op de aalsmeer baan.
Het grootste probleem bij het landen is het gebruik van flappen. Deze geven extra draagkracht en dat is nodig om de vlucht voor te bereiden om mogelijke koersaanpassingen die elk moment nodig kunnen zijn om de volgorde van vluchten die binnenkomen aan te passen. Ook als de koersaanpassingen in de praktijk niet plaatsvinden staan de flappen uit,om in geval daar de procedure snel te kunnen uitvoeren.

Het verschil tussen dit en normaal dalen (nog niet eens een cda approach) is heel erg groot. Het is het verschil tussen een redelijk luid ruizend geluid wat welliswaar hinderlijk is maar zeker dragelijk na enige gewenning en het met een enorm groot volume gieren huilen en fluiten van een vliegtuig met kleppen uit (nog vele malen erger in een daadwerkelijke bocht) waarvan je na een uur al kompleet gek van bent geworden,laat staan dag in dag uit.

Conclusie:bij de manier van vliegen is voor de omwonende de grootste winst te halen en ook is het gemeenschappelijke belang daar. Verbeteringen op dit vlak gaan niet ten koste van andere bewoners. Dit zou voor bewoners een van de belangrijkste actie en onderhandelings punten moeten zijn.

De klm zegt dat het operationeel niet kan, Maar in duitsland en England kan het wel.
De lat moet omhoog. Het kan beter,het moet anders.

Geplaatst door Hans Buurma uit Hilversum

@anoniem1. Je schrijft: "Hoe de limiet van vliegbewegingen over de verschillende maatschappijen en vluchten verdeeld word is ceteris paribus voor de omwonenden totaal irrelevant. Al geeft men 100% van de slots aan klm,het maakt voor de overlast die bewoners ervaren niks uit. We kunnen er wel een bedrijfs en macro economische mening over hebben maar die is niet relevant voor de overlast."

Op zich ben ik het daarmee mee eens, evenals de noodzaak om de hinder (en CO2-impact) zoveel mogelijk te verminderen. Daarom is op zijn minst een groeistop op Schiphol nodig en liever nog krimp. Aangezien de politiek (het huidige kabinet, maar ook sommige andere partijen) het netwerk niet alleen wil behouden voor Nederland, maar ook versterken, zou het toch wel handig zijn als wij bewoners aannemelijk kunnen maken dat daarvoor het volume luchtverkeer niet hoeft te groeien en zelfs wat kan krimpen. Dat bewijs hebben we geleverd met ons scenario-onderzoek.

En nu schiet de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) ons te hulp met de uitspraak dat het huidige netwerk veel selectiever moet worden gemaakt. En wij zeggen: maak het dan meteen ook efficiënter, Dwz: zorg dat de selectief gekozen bestemmingen (die voor zakelijke passagiers bestemd zijn, niet voor pretbestemmingen) niet meer luchtverkeer vergen dan strikt noodzakelijk is.

Ergo; extreem goedkope vluchten terugdringen, korte vluchten door treinverkeer vervangen, onnodige bestemmingen schrappen en selectief gekozen bestemmingen niet vaker aanvliegen dan nodig is. Dat maakt het volgens ons (WTL) verantwoord om een groeistop of krimp in te voeren zonder dat dit economische nadelen met zich meebrengt. Daarmee bestrijden we het argument dat de sector steevast gebruikt: "stilstand is achteruitgang". Dus niet. Stilstand is winst en groei is achteruitgang, namelijk voor de omgeving en het klimaat.

De Rli adviseert het kabinet ook om voortaan de hinder zoveel terug te dringen als "redelijkerwijs haalbaar is". De raad noemt dat het ALARA-beginsel: As Low As Reasonably Achievable. Dat is andere koek dan milieugrenzen verruimen en de ontstane ruimte volvliegen . Of spookgehinderden negeren, dan wel nieuwe gehinderden kweken met ongunstige bouwplekken en met de 50/50-regel de toch al zeldzame rustperioden geheel om zeep helpen. De Rli adviseert dan ook om normen in te voeren over hinderbeleving in plaats van de totale hoeveelheid geluid in een jaar. Jouw voorstellen zouden daar weleens in kunnen passen. Er zijn nog meer mogelijkheden om de hinder terug te dringen, denk aan de afspraken waar de ORS-bewoners de overheid steeds aan herinneren. Of flaps te vroeg worden uitgeklapt tijdens naderingen weet ik niet, wel dat je de flaps vol uit moet hebben staan tijdens de landing zelf om de overtreksnelheid zo laag mogelijk te maken. Ook dat vectoring in de TMA onnodig veel hinder veroorzaakt omdat de vliegtuigen onnodig lang laag vliegen. En natuurlijk het waarmaken van CDA's, dan wel een naderingspad dat zoveel mogelijk met een CDA overeenkomt (zoals bij Heathrow). En de constatering van bewoners bij Frankfurt dat gemeten geluidhinder structureel hoger is (3 dB) dan de gebruikelijke berekende geluidhinder.

Geplaatst door Peter uit Badhoevedorp

@Hans, geen enkel democratisch plan zorgt voor 100k vluchten, maar het is wel ruim genoeg voor iedereen om heel af en toe te vliegen.
De luchtvaart draait op subsidie, zoveel dat het bijna niet meer op te brengen is. Bij de aankomende tegenwind zal de luchtvaart imploderen en het is al begonnen. Uiteraard denk de rechtse stemmer in NL dat luchtvaart goed is voor NL, de waarheid is echter dat het juist heel veel geld en welzijn kost.

Geplaatst door anoniem1

Het moet anders.
Het vectoren in combinatie met steeds langduriger en steeds lager vliegen tientallen kilometers voor de landing met de kleppen uit (hetgeen allemaal samenhangt met de manier waarop klm het netwerk opereert) moet afgelopen zijn.
Het is voor de buitengebieden de veruit grootste oorzaak van de overlast. Het is een rechtstreeks gevolg van het netwerk,men doet dat alleen om de klm ter wille te zijn. Zonder netwerk zou dat heel anders gaan.
Deze manier van vliegen moet stoppen. Het gebeurt in geen enkel ander noord europees land omdat het zoveel onnodige overlast geeft.

Hier wil ik het nu verder bij laten. Bedankt voor uw reactie.

Geplaatst door anoniem1

De overheid heeft nu een belang en daarmee invloed binnen klm.
Gebruik dat belang dan ook voor de publieke zaak en dring er bij klm op aan dat de operaties anders moeten zodat er normaal geland kan worden en er ook een begin gemaakt kan worden gemaakt met het invoeren van cda landingen. Start een onderzoek naar hoe de bedrijfsvoering kan worden aangepast om dit mogelijk te maken.
Het is mogelijk,misschien dat het in de verre toekomst ooit zou gebeuren. Ik zou zeggen:wacht niet en doe het nu voordat de overlast in de buitengebieden door het landende verkeer nog verder explodeert. Het precieze aantal vluchten dat is niet het grootste belang, 5% meer of minder (20 of 21 vliegtuigen per uur) is een minimaal verschil. Het gaat er om hoe en waar er gevlogen word. Daar is de winst te halen en de overheid heeft nu de mogelijkheid en naar mijn mening ook de plicht om daar op aan te dringen bij de klm.