Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Oproep aan het kabinet: Maak onze luchtvaart echt duurzaam

 |
 Geplaatst door: 2eHans 
 |
 Bekeken: 1498 
|
 Toekomstluchtvaart.nl 
hs.png

Op de grond is Schiphol koploper duurzaamheid, in de lucht hekkensluiter en stoorzender voor de energietransitie en reductie van nationale emissies. De klimaateffecten van het luchtverkeer bedragen nu al 11% ten opzichte van de nationale emissies. Als Schiphol blijft groeien wordt dit met 13% meer dan de rest van de nationale emissies in 2050 en wordt deze klimaatimpact groter dan de rest van de nationale emissies in 2050. De noodzaak van een zo snel en intensief mogelijke emissiereductie blijkt nog toe te nemen, zo blijkt uit recent onderzoek. Schiphol mag de nationale reductie niet in gevaar brengen, dus moet de klimaatimpact van het luchtverkeer zo veel mogelijk worden teruggedrongen. De maatregelen van ICAO leveren echter totaal geen reducties op; zuiniger vliegen en wellicht ooit biokerosine wel. Volumegroei vanwege de 50/50-regel zal echter het effect van deze reducties volledig teniet doen en de nationale emissiereductie ondermijnen. Ook de Rli ontraadt de voortzetting van de volumegroei van de mainport en pleit voor een innovatief beleid.
Wij roepen het kabinet op om een nieuw scenario voor Schiphol te ontwikkelen als innovatieve middelgrote hub met een vast plafond op luchtverkeer en een sterk reductieprogramma voor de klimaatimpact. Deze hub kan in combinatie met het spoornet van hogesnelheidstreinen een waardevolle bijdrage leveren aan de connectiviteit van de BV Nederland en het vestigingsbeleid, conform het advies van de Rli.

Noodzaak energietransitie neemt toe

De toch al snelle reductie van CO2 en andere broeikasgassen moet nog worden versneld, omdat het 'koolstofbudget' van de hele eeuw al in 2030 (nog 14 jaar) opgebruikt kan zijn en de opwarming tot drie graden kan stijgen (NRC 30/6). Luchtvaart zal juist zijn mondiale opwarmingseffecten meer dan verdrievoudigen. De 'CO2-neutrale groei' van VN-organisatie ICAO levert geen reducties op en beperkt zich tot het compenseren van slechts de helft van de opwarming die met deze groei samenhangt. Vliegtuigen veroorzaken namelijk een dubbele opwarming wegens uitstoot van non-CO2 broeikasgassen op vlieghoogte. (Lees hier verder over de tekortschietende maatregelen van ICAO)

Groeiend Schiphol brengt nationale emissiereductie in gevaar

Op de grond is Schiphol koploper duurzaamheid, in de lucht hekkensluiter en stoorzender voor de energietransitie. De op Schiphol getankte fossiele kerosine veroorzaakt een opwarming met CO2 en non-CO2 uitstoot die overeenkomt met circa 11% van de totale nationale emissies. Deze klimaatimpact neemt alleen maar toe als Schiphol blijft doorgroeien. Zo zal Schiphol de reductie van nationale emissies ernstig ondermijnen en in gevaar brengen. Biokerosine heeft beperkte effecten en kan niet de opwarmingseffecten van non-CO2 broeikasgassen oplossen. Elektrisch of op waterstof vliegen is zelfs nog geen stip op de horizon.(Lees hier verder over Schiphol als klimaatprobleem)

Rli: niet doorgroeien.

De Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur stelt de toegevoegde waarde van verdere groei van de mainports ter discussie. Schiphol als megahub of aanleg van een tweede nationale luchthaven kunnen desastreuze effecten hebben voor de economie. Stel dat de luchtvaart daarna alsnog instort vanwege de economische gevolgen van de opwarming, dan gaan miljarden euro's en duizenden banen verloren die aan echt duurzaam vervoer hadden moeten worden besteed. De werkgelegenheid moet snel verduurzamen, dus is groei van de fossielgebonden werkgelegenheid van Schiphol het laatste waar de politiek zich sterk voor moet maken. Politici moeten zich realiseren dat de fraai klinkende "duurzame luchtvaartgroei" volstrekt onmogelijk is. Geen dubbeldoelstelling voor de klimaatproblematiek. De regering kan zich ook niet veroorloven om dit probleem bij ICAO te parkeren. (Lees hier verder over duurzame luchtvaartgroei en Schiphol als megahub)

Snel de klimaatimpact van onze luchtvaart terugdringen

Onze luchtvaart moet zijn klimaatimpact net zo snel en intensief reduceren als de rest van onze economie. Zo kan de hoeveelheid getankte brandstof geleidelijk verminderd worden door zuiniger vliegen. Korte vluchten kunnen vervangen worden door internationaal klimaatneutraal treinvervoer. Daarom moet via er de EU een gelijk speelveld komen voor het prijsniveau van internationaal vervoer. CO2 compensatie kan als tijdelijke noodmaatregel worden ingezet voor reductie, niet voor groei. Bij dergelijke maatregelen is luchtvaartgroei desastreus omdat alle reductie-effecten meteen verloren gaan. (Lees hier verder over een duurzaam scenario)

Koppel een nieuw scenario aan het nieuwe normenstelsel

Maak van Schiphol een innovatieve middelgrote hub met een vast plafond op luchtverkeer en een sterk reductieprogramma voor de klimaatimpact. Het is zinvol een dergelijk duurzaam scenario voor Schiphol in het beleid op te nemen als opvolger van het mainportbeleid. Een echt duurzame hub kan in combinatie met het spoornet van hogesnelheidstreinen een waardevolle bijdrage leveren aan de connectiviteit van de BV Nederland en het vestigingsbeleid conform het advies van de Rli. Voor het wonen en leven rond Schiphol is het sowieso beter.
De 50/50-regel van het nieuwe normenstelsel maakt meer luchtverkeer boven het plafond mogelijk om de mainport te kunnen laten doorgroeien tot de uiterste grens. Die vorm van infrastructurele uitputting (rupsje nooit genoeg in de volksmond) is verouderd en wordt door de Rli ontraden. Hij levert geen meerwaarde op, wel nadelen en allerlei risico's, ook economisch. Het scenario voor een echt duurzaam Schiphol op de grond en in de lucht kan naadloos aansluiten op het nieuwe normenstelsel, mits het plafond op luchtverkeer na 2020 blijft gelden en de 50/50-regel wordt vervangen door een ander soort prikkel voor stiller vliegen.

Hilversum, 2 juli 2016
Werkgroep Toekomst Luchtvaart
Hans Buurma, Voorzitter

Hogesnelheidstreinen kunnen vliegverkeer vervangen - teken de petitie

De groei van het luchtverkeer van Schiphol kan na 2020 worden beperkt door een effectiever gebruik van het snel groeiende spoornet van hogesnelheidstreinen. Als de regering die capaciteit inzet voor ons internationale vervoer in West-Europa, vervalt de economische noodzaak om het luchtverkeer nog verder te laten groeien. Bovendien neemt dan de uitstoot van (ultra)fijn stof niet meer toe en wordt de bijdrage van onze luchtvaart aan de opwarming juist minder omdat vliegtuigen zuiniger gaan vliegen.
Dan moet wel de koers van het luchtvaartbeleid van de regering worden verlegd. Van "groei mag" naar "duurzame internationale bereikbaarheid" met hogesnelheidstreinen (korte afstanden) en vliegtuigen (langere afstanden). Schiphol als train-airport! Teken de petitie hier

Bekijk of download het gehele artikel 'Oproep aan het kabinet: Maak onze luchtvaart echt duurzaam'
Bekijk bericht op "Toekomstluchtvaart.nl"

Reacties op dit bericht

Geplaatst door Wobbe uit Amsterdam

Het vliegverkeer op Schiphol moet worden beperkt. Om dat te bereiken moet de regering haar beleid verleggen van het stimuleren van «mainport» Schiphol, naar het bevorderen van een duurzaam internationaal netwerk van hogesnelheidstreinen. West-Europese steden moeten vanuit heel Nederland snel bereikbaar gemaakt worden per hogesnelheidstrein voor tarieven die concurrerend zijn met die van de luchtvaart. Schiphol moet een train-airport worden!
Bovendien zal dan de uitstoot van (ultra)fijn stof dan niet meer toenemen.
Teken de petitie hier

Geplaatst door Wobbe uit Amsterdam

Correctie:
Teken de petitie hier

Geplaatst door V.O.S.

Verloedering. Onder. Schipholbeleid.

Petitie getekend !
Goed initiatief Hans2 / Wobbe!

Geplaatst door anoniem

De energie transitie loopt hopeloos achter in Europa. Kijk eens in china hoe zij investeren in hoge snelheids treinen. Maar Nederland wil koste wat he kost (letterlijk) vasthouden aan het verder ontwikkelen van de veruit meest inefficiente vorm van transport. Met alle vervuiling en overlast van dien.