Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Luchtvervuiling veroorzaakt duizenden doden in Europese steden

 |
 Geplaatst door: Wim 
 |
 Bekeken: 1697 
|
 joop.nl 
me_vliegtuig_IMG_0706.jpg


Milieurapport: 'Zo'n 430.000 vroegtijdige sterfgevallen toegeschreven aan fijnstof in 2011' ... Milieubeleid moet ambitieuzer als we doelstellingen voor 2050 willen halen.

Europa heeft nog steeds te kampen met "hardnekkige en toenemende problemen op milieugebied", stelt het Europees Milieu Agentschap (EMA) in haar vijfjaarlijks rapport. Europees beleid heeft ook successen opgeleverd, maar de onderliggende oorzaken van de problemen blijven volgens de EMA veelal bestaan. De biodiversiteit in zeeën en kustgebieden wordt ernstig bedreigd en mensen hebben te lijden onder luchtvervuiling.

Ambitieuzer worden
Het rapport bewijst vooral dat Europese beleidsmakers ambitieuzer te werk zullen moeten gaan als ze Europa's visie voor 2050 willen realiseren. Maatregelen die een beter milieu en kwaliteit van leven opleveren, worden vaak door toegenomen consumptie weer teniet gedaan.
Milieubeleidsmaatregelen hebben geleid tot verbeteringen in de kwaliteit van het drink- en zwemwater, maar op het begied van luchtvervuiling hebben vooral stedelijke gebieden een probleem. Fijnstof en geluidshinder hebben nog altijd ernstige gevolgen voor de gezondheid in stedelijke gebieden, voornamelijk rond drukke wegen. Begin 2015 werd in Rotterdam nog een vrachtwagenverbod ingesteld op een van de meest vervuilde wegen van Nederland om de gezondheidsrisico's van de luchtvervuiling voor omwonenden te beperken.
Dergelijke initiatieven op lokaal gebied zijn volgens de EMA belangrijk om de gestelde doelen te kunnen halen. In 2011 werden ongeveer 430.000 vroegtijdige sterfgevallen toegeschreven aan fijnstof, terwijl blootstelling aan geluidshinder elk jaar medeveroorzaker is van ten minste 10.000 gevallen van vroegtijdig overlijden door hartziekten.
De zoetwaterkwaliteit verbetert niet snel genoeg en de afbraak van biodiversiteit in zeeen en kustgebieden gaat door als gevolg van beschadiging van de zeebodem, vervuiling, invasieve uitheemse soorten en verzuring. In de Atlantische Oceaan en de Oostzee is de overbevissing afgenomen, maar in de Middellandse Zee is sprake van een overbevissing van 91 procent van de beoordeelde visbestanden in 2014.
De uitstoot van broeikasgassen is sinds 1990 met 19 procent afgenomen, ondanks een stijging van de economische productie met 45 procent. Ook is het verbruik van fossiele brandstoffen is verminderd. Maar volgens het EMA hangt de lagere milieudruk voor een deel samen met de economische crisis, en het is daarom de vraag of de verbeteringen duurzaam zijn.

"Duurzame planeet"
Directeur Hans Bruyninckx van de Europese milieuwaakhond EMA waarschuwt:
"We hebben 35 jaar de tijd om te bereiken dat we in 2050 op een duurzame planeet leven. Dat klinkt misschien ver weg, maar om dat doel te halen moeten we nu al in actie schieten. We moeten zorgen voor nog meer ambitie en samenhang in wat we doen en waarin we investeren. Vele van de besluiten die we nu nemen zijn bepalend voor hoe ons leven er in 2050 zal uitzien."

Bekijk bericht op "joop.nl"

Reacties op dit bericht

Geplaatst door Wim uit Castricum

Mevrouw Mansveld een vraag: hoe staat het met de gevolgen van ultra-fijnstof in de omgeving van Schiphol. Is er al iets bekend?

Geplaatst door Jaap uit Bussum

Al in november 2013 heeft het RIVM over ultra fijnstof een brochure uitgebracht: http://www.rivm.nl/dsresource?objectid=rivmp:228309&type=org&disposition=inline&ns_nc=1
In deze brochure staat onder meer het volgende:

"Studies hebben aangetoond dat ultrafijne deeltjes vaak werken via vergelijkbare biologische mechanismen als PM2,5 of PM10. Daarnaast kan ultrafijn stof ook nog andere effecten hebben, bijvoorbeeld effecten op de hersenen. Dit suggereert dat er redenen zijn om ultrafijn
stof als een aparte entiteit binnen fijn stof te behandelen.
Gerenommeerde instanties als de Wereldgezondheidsorganisatie en het Health Effects Institute vinden dat er nog onvoldoende wetenschappelijke kennis is om een advies over veilige concentraties in de buitenlucht te kunnen geven. Uit voorzorg wordt aangeraden om
blootstelling aan ultrafijn stof zo veel mogelijk te beperken. Hier zijn technologische maatregelen voor beschikbaar, zoals roetfilters op uitlaten, interieurfilters in auto’s of filters in het ventilatiesysteem van gebouwen. In welke mate dit zal bijdragen aan de afname in blootstelling is nog niet goed te zeggen vanwege gebrek aan goede gegevens.
Daarnaast is het raadzaam om afstand te houden tot de bron die ultrafijn stof uitstoot of de verblijftijd te beperken op een locatie met veel ultrafijne deeltjes."

Enige zorg lijkt in ieder geval wel op zijn plaats, toch? En enige spoed ook.

Geplaatst door gerard uit Castricum

@ Jaap: op pagina 17 van het door jou aangehaalde rapport wordt luchtvaart 2 keer genoemd. Interessant: Luchtvaart is goed voor 8% van het totaal. Maar ook interessant: Er is maar ultrafijnstof tot een afstand van 300 meter van de bron. Het schijnt dat ultrafijnstof na enige tijd samenklontert tot fijnstof. met (vermoedelijk?) de risico's van fijnstof, niet die van ultrafijnstof.
Hoeveel ultrafijnstof laat een vliegtuig op de grond achter als het bijvoorbeeld, zoals bij ons, overvliegt op een hoogte van 600 meter? Ik heb geen idee hoeveel ultrafijnstof een vliegtuig van zichzelf uitstoot. Er zit geen roetfilter is, dus het kon best eens 'aanzienlijk' zijn.
Uit de grafiek op pagina 18 kan je afleiden dat er toch nog een klein deel van het uitgestoten ultrafijnstof op de grond (600 meter) terecht komt. Hoeveel dat is en hoe zich dat verhoudt tot 'gevaarlijk voor de volksgezondheid' is nog niet onderzocht.
Voorgesteld actieplan: preventief hoger aanvliegen en nader onderzoek naar de omvang van het probleem.

Geplaatst door Jaap uit Bussum

@Gerard. Ik heb vooral te maken met stijgend verkeer, dus met vliegtuigen die weliswaar al wat hoger vliegen, zeg boven de 2.000 a 3.000 meter, maar die wel op (bijna) vol vermogen vliegen. Uiteindelijk komen de ultrafijne of tot fijnstof samengeklonterde deeltje ergens terecht. Misschien erg verdund over grote oppervlakten, maar dat is gissen. Gezondheid bevorderend is het in ieder geval niet en ook uit jouw reactie blijkt dat nader onderzoek dringend gewenst is. Maar stel dat uit onderzoek blijkt dat het alarmerend is, wat gaat daar dan mee gebeuren? Is de economie/werkgelegenheid belangrijker dan veiligheid? Ik volg ook de discussies over het Groningse aardgas en de aardbevingen die daar het gevolg van zijn.

Geplaatst door Jan Griese uit Amstelveen

@Gerard: Proactief (had allang gemoeten) die Transitionlayer omhoog van 5 tot 600 m naar 3000 m ! UK , Noorwegen en Ierland zijn sterke voorstanders . Onderzoek leerde inmiddels : 12 voordelen en 1 nadeel: Enige kosten om te impelementeren.. En LVNL blijft oorverdovend STIL .
O wat zorgen ze toch voor hinderbeperking.. Zo te horen, beluister elders op deze site, is Dr Riemens CEO LVNL bezorgder om zijn salaris van € 370.000 te behouden. Er wordt nl gewerkt aan de Wet TOP inkomens. Beluister dit !
De milieuautoriteit hier in Nederland , Prof Lucas Rijnders liet mij weten: Er is al heel veel bekend over Ultra fijnstof: "Onderzoek via dame Mansveld kan zeer snel gereed zijn... " (Zie elders op deze site) Prof. Berkhout stelde in Fin. Dagblad recent februari: Problematiek Schiphol en die te Groningen hebben veel gemeen ! Bij ongewijzigd beleid zal de groei van de Luchtvaart in 2050 alle winst van de zonnepanelen en filters op autos neutraliseren.. De signalen uit de Luchtvaartwereld zijn zeer verontrustend ! Zie het Greenwashing door KLM , die nu ipv hsl lijnen Transavia indemarkt gaat zetten als prijsvechter... En ICAO treuzelt ook ! Een kat in het nauw.

En dan hebben we het nog niet eens over de financiële crisis, waar Joris Luijendijk en oud Robeco Tipman Jaap van Duijn op wezen (VPRO en BNR )

Geplaatst door gerard uit Castricum

@ Jan Griese: het transition level in NL is 3000 feet. geen 500 a 600 meter. Dat zegt overigens lang niet alles, maar het is wel een van de redenen waarom men in de aanvliegroute op 600 resp 900 m 'ritst'. Nederland is daardoor wereldkampioen laagvliegen.

Geplaatst door Jan Griese uit Amstelveen

Dank je Gerard, Jij bent vaak beter thuis in dit soort zaken . Vraag: ik krijg nog al eens mails van personen uit Kennemerland . (Beverwijk , Heemskerk) Die schrijven dan kisten op 5 tot 600 m

Als die Transitionlayer op 3000 feet ligt , (1 foot = ca 33 cm ) Ongeveer dus op : 990 m

Hoe komt het dan dat ik vaak hoor 5tot 600 m ?
Men komt van ca Vlaardingen , vliegt dan langs de kustlijn (ca 990 m ?) en buigt in U bocht af ter hoogte van Heiloo/Egmond/Bergen a zee (?) dan zet men de daling in ... Kan het zijn, dat dan bij de nadering op ca 5 tot 600 m wordt gevlogen? Mocht die transitionlayer verhoogd worden naar zeg b.v. 6000 feet , of 9000 feet wordt de nadering route dan ook hoger ? Of blijft dat 5 tot 600 m ? Ik zal je info hierover toesturen, die ik ontving.

En hoe hoog vliegt men snachts bij jou in de buurt? En overdag ? Groet Jan

Geplaatst door gerard uit Castricum

@ Jan Griese:
vlieghoogte regio Castricum is overdag meestal 600 meter, 's nachts tussen de 900 en 1200 meter. Met wat geluk kan je onderstaand plaatje bekijken:Als de transition layer omhoog gaat heeft meer mogelijkheden om hoger te naderen, maar men mag ook net zo laag vliegen zoals nu. Bij de huidige 3000 feet transition layer heeft men in de praktijk slechts twee hoogtes 900m en 600 m beschikbaar voor verticale separatie. Men kan nu dus NIET hoger 'ritsen'.