Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Luchtvervuiling aangepakt

 |
 Geplaatst door: Wim 
 |
 Bekeken: 1088 
|
 cobouw.nl 
me_vliegtuig_IMG_0712.jpg

Door Ferry Heijbrock

De uitstoot van in elk geval zes stoffen die luchtverontreiniging veroorzaken, moet minder. Met dat voorstel van de Europese Commissie is het Europees Parlement het eens.

“Luchtverontreiniging leidt tot enorme kosten voor de mens en de economie”, verklaart Europarlementariër Julie Girling de wil van het parlement om luchtverontreiniging harder aan te pakken. Uit onderzoek blijkt dat luchtverontreiniging in 2010 heeft gezorgd voor meer dan 400.000 voortijdige sterfgevallen in de EU. Meer dan 62 procent van het grondgebied lijdt onder verzuring. De kosten liggen tussen 330 en 940 miljard euro per jaar, inclusief directe economische schade van 15 miljard aan verzuimdagen, 4 miljard kosten gezondheidszorg, 1 miljard schade aan gebouwen en 3 miljard lagere oogstopbrengsten.

Het stoort de Europese wetgevers al langer dat lidstaten nog steeds niet voldoen aan de bestaande luchtkwaliteitseisen. Daartoe zijn ze niet alleen verplicht door de EU, maar ook door het Gothenburg Protocol waarin bescherming tegen milieuvervuiling een hoge prioriteit heeft. Nog steeds zijn er te hoge concentraties fijnstof op 32 procent van het grondgebied van de EU en staan 40 miljoen inwoners bloot aan te hoge concentraties.

Emissieplafonds
Lidstaten zullen nu aan het werk moeten om te voldoen aan nieuwe emissieplafonds. Het Europees Parlement helpt daarbij al een handje door erop aan te dringen snel te beginnen met praktijkproeven voor de uitstoot van motoren en een eind te maken aan laboratoriumproeven met sjoemel­software.

Ook wil het Europees Parlement niet aan een voorstel van de Commissie dat lidstaten toestaat uitzonderingen te maken voor zeescheepvaart wat betreft de uitstoot van stikstofoxiden, zwaveldioxide en fijnstof.

Nederland heeft in het verleden al problemen gehad met luchtkwaliteit, vooral fijnstof in en nabij steden. Sommige projecten liepen daardoor zware vertraging, zoals de A4 bij Leiderdorp. Volgens deskundigen kunnen nieuwe strengere emissieplafonds wederom voor problemen zorgen.

Oplossingen zijn er echter ook. Een daarvan is de maximumsnelheid op wegen weer verlagen. Daarnaast zouden ook ten aanzien van andere dan automotoren strengere eisen gesteld kunnen worden, zoals die van tractoren en bouwmachines.

Bekijk bericht op "cobouw.nl"

Reacties op dit bericht

Geplaatst door Wim uit Castricum