Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Luchtverkeersleiding komt terug op besluit rond nachtvluchten

 |
 Geplaatst door: 2eHans 
 |
 Bekeken: 4952 
|
 Dichtbij 
Luchtverkeersleiding komt terug op besluit rond nachtvluchten

Luchtverkeersleiding komt terug op besluit rond nachtvluchten

27 mei 2015 Door de Dichtbijredactie (Nieuwsblad voor Castricum)

CASTRICUM - Niet een jaar maar slechts enkele maanden zal het aantal nachtvluchten boven Castricum verdubbelen. Dat maakte de Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) vanavond bekend tijdens een informatieavond in het gemeentehuis van Castricum. Over acht weken gaat het nachtelijke luchtverkeer weer bijna als vanouds.

De sluiting van de verkorte aanvliegroute op de Polderbaan per 28 mei 2015, is vanuit veiligheidsoverwegingen door de Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) aangekondigd. De Omgevingsraad Schiphol heeft zich vandaag uitgesproken over deze sluiting en zoekt samen met LVNL naar een alternatief.

De CEO van LVNL, Paul Riemens, was vanmiddag in de extra bijeengeroepen Omgevingsraad aanwezig om tekst en uitleg te geven over de voorgenomen sluiting van de verkorte nachtroute. Hij lichtte toe dat de veiligheidsopvattingen in de afgelopen jaren zijn aangescherpt. De noodzakelijke afstand tussen de vliegtuigen op de vaste routes wordt nu onvoldoende gegarandeerd.

De sluiting van de verkorte nachtroute betekent echter dat al het vliegverkeer uit oostelijke richting met bestemming Polderbaan 's nachts de route over zee via Castricum en Limmen moet gaan volgen. Behalve een langere vliegafstand, heeft de sluiting tot gevolg dat het vliegverkeer bij Castricum-Limmen en omgeving in de nacht toeneemt van ca 40 naar ca 70 bewegingen.

Alternatief

De partijen hebben afgesproken dat er zo spoedig mogelijk een alternatief voor deze verkorte nachtroute wordt uitgewerkt en gepresenteerd door de LVNL. De alternatieve verkorte route moet zodanig worden ingericht dat het gesignaleerde probleem vermeden wordt. Van het oostelijk verkeer zou naar schatting 70 procent alsnog gebruik kunnen maken van een verkorte route. Naar verwachting kan een proef met deze nieuwe opzet rond half juli starten en bij succes worden voortgezet.

LVNL is al gestart aan een studie naar een definitieve oplossing voor het probleem. Afgesproken is dat de effecten van de verschillende stappen nader uitgewerkt en in beeld gebracht worden en tevens met de omgeving worden gedeeld. De bestuursvoorzitter van LVNL betreurde het dat het proces richting de omgeving niet zorgvuldig is doorlopen ten aanzien van de sluiting van de verkorte nachtroute. Voor eventuele toekomstige aanpassingen in de routestructuur is de afspraak herbevestigd dat deze in de Omgevingsraad vooraf worden voorgelegd.

Omgeving

Wat betekent de sluiting van de verkorte nachtroute met ingang van morgen voor de omgeving? Voor de omgeving houdt deze maatregel in, dat wanneer op de Polderbaan wordt geland, de overgebleven nachtroute voor alle landingen wordt ingezet. In de nachten waarbij van een andere landingsbaan gebruik wordt gemaakt, verandert er niets. Van alle vluchten die in 2014 van deze route gebruik maakten, kwamen er in de winter per nacht ongeveer 30 via de lange route en 20 via de korte route, in de zomer was dit 40 via de lange route en 30 via de korte route. In de situatie na 28 mei betekent dit, dat er globaal 50 respectievelijk 70 vluchten van de overgebleven route gebruik gaan maken, in de nachten waarop de Polderbaan wordt ingezet voor landingen

Bekijk bericht op "Dichtbij"

Reacties op dit bericht

Geplaatst door Henk uit Oss

Maar ik vind dat de bewoners niet veel te klagen hebben. Dit is het zelfde als op het platteland gaan wonen en vervolgens gaan klagen dat het naar mest stinkt.

Geplaatst door anton uit castricum

Beetje kort door de bocht en niet bepaald doordacht, Henk. Vele mensen wonen al heel lang in deze regio, en deze overlast is pas in 2003 ontstaan, na het openen van de Polderbaan.
Ze zijn er eerst gaan wonen (of er geboren), en daarna is het pas naar mest gaan stinken, de omwonenden hebben dus alle recht van spreken ..................

Geplaatst door gerard

MAAR ER WERD NIET VERTELD DAT MEN NU PAL OVER CASTRICUM VLIEGT.

Zoals het was:


Zoals het nu is:


De nachtelijke herrie is daardoor relatief nog meer toegenomen. Onhoudbaar! En de drukke zomer moet nog beginnen.

Geplaatst door gerard

en er wordt géén CDA gevlogen. Juist boven ons dorp onstaat een een hoop herrie omdat men aan het bijregelen is.


Geplaatst door anton uit castricum

Klopt Gerard, Ik herinner me nog heel goed dat de luchtvaartsector, voorafgaande aan de opening van de Polderbaan, bij winkelcentrum Geesterduin kaartjes liet zien met mooie lijntjes, precies tussen Castricum en Limmen in, exact over de Zeeweg. Via dat lijntje zouden ze 's-nachts gaan vliegen. Er werd toen bij gezegd dat we hoogstens "wat gerommel in de verte" zouden horen.
Dat hebben we geweten .............. Vanaf dag 1 vlogen ze de hele nacht door over de bebouwde kom. Ik heb 's-avonds geen badkamerverlichting nodig, want ze schijnen met hun lampen door het raam naar binnen.
Ook toen waren het al leugenaars en manipulators, en dat is nooit meer veranderd.

Geplaatst door V.O.S.

Verloedering. Onder. Schipholbeleid.

Hoe je ze ook laat vliegen, oost of west: de herrie en vervuiling komt toch boven Uitgeest.

Bedenk dat de sector toen, in de persoon van G. Cherfontaine de Kolderbaan (de sector noemt het de Polderbaan) de baan betitelde als zijnde een milieu-baan........
Het schavot kuste tijdens de opening zelfs de grond.
Ik wilde dat ie met zijn tong aan het asfalt bleef kleven tot het einde er tijden........ helaas het mocht niet zo zijn.

Is er veel veranderd sinds de vervloekte Kolderbaan in gebruik is?
Ja, er is onomstotelijk enorm veel herrie en vervuiling over onze regio heen gestort.
Ja, er is meer en meer gemanipuleer met cijfers in het voordeel van de sector (meetpunten opdoeken, zelf klachten afhandelen etc,).
Ja, er wordt steeds meer geld in de verkeerde zakken gestopt (Jos Nijhuis e.g.).
Ja, de onveiligheid in onze regio is bevindt zich inmiddels op een lijn in het rood.
Ja, de sector (Schiphol-group / politiek) heeft de inwoners op een maffia-achtige wijze aan de kant gezet.
Ja, de Schiphol-group bemoeit zich zelfs met de politiek in Nederland bv..
Ja, er komt nog veel meer ellende onze kant op.

Hoe nu verder om onze omgeving toch bewoonbaar te laten zijn?
Immers, van de sector / politiek kunnen we blijkbaar geen verantwoordelijk maatschappelijk correct gedrag verwachten!

Geplaatst door Kijk naar de toekomst uit deltametropool

@ V.O.S.

Het "Maatschappelijk Onverantwoord Ondernemen" dat de Schiphol Group ongecorrigeerd tot het uiterste oprekt, zou door de politiek omgebogen moeten worden naar bestaande, meer evenwichtige vormen van ondernemen. De vraag is waarom dat niet gebeurt.

De sector voert intussen een soort oorlog rond Uitgeest. Naast permanente, luchtzijdige "intimidatie" (per etmaal tientallen, deels onzorgvuldig uitgevoerde nachtvluchten plus een paar honderd vluchten tussen 04.15 en 01.00 's nachts!) dreigt nu het grondoffensief
i.s.m. de Provincie NH, Prorail en Ver. EU DELTAMETROPOOL.

Doel is het maximaal urbaniseren van 1,2 km rond het NS station, het langzaam ontmantelen van het Werelderfgoed "Stelling van Amsterdam" en blijkbaar ook het vernietigen van de bestaande sociale structuur van onze forenzengemeente, die met als voorbeelden Singapore en Dubai(!) onderdeel zou moeten worden van de nagestreefde Megametropool.

Zo ver hoeft het natuurlijk niet te komen, maar een gezamenlijke inspanning van bewoners en bestuur van de nieuwe BUCHREGIO is wel nodig om het tij te keren.

Wanneer wordt de politiek echt wakker, zo lijkt de vraag......................................

Geplaatst door J. Jansen uit Castricum

@V.O.S.

Dank dat je namens ons allen blijft posten. Ik las een artikel door Rob Wijnberg,
Oprichter en hoofdredacteur van De Correspondent. Nederland heeft een minister van Afbraak nodig. De huidige (verdien)modellen van groei zijn niet toekomstbestendig en veroorzaken oneindig veel leed. Ik kan het je aanraden zijn artikelen te lezen over duurzaamheid.