Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Luchtvaartnota: meer van hetzelfde, maar dan erger

 |
 Geplaatst door: Wim 
 |
 Bekeken: 579 
|
 schipholwatch.nl 
HvS_Logo-rijksoverheid-instrastructuur-en-Waterstaat.png

Door Ir Bob van Marlen

Luchtvaartnota: meer van hetzelfde, maar dan erger

ANALYSE – De nieuwe ontwerp Luchtvaartnota 2020-2050 is recent door IenW gepubliceerd. Dit document is een waar ‘kroonjuweel’ in het decennia heersende scala van list en bedrog ter bevord­ering van de luchtvaartsector.

Er is met veel kritiek op gereageerd, en mijns inziens terecht. Men zegt onder meer dat het niet getuigt van ‘realiteitszin’. Dat is niet helemaal waar, maar men moet bedenken waar dit ministerie voor staat: voor de werkgelegenheid, met name die van de werkgever, voor internationale aandeel­houders, het merendeel (circa 70 procent) bestaande uit private lieden uit China en de VS, dus veelal niet eens wonend in dit land, voor de uit de hand gegroeide reisbranche, maar zeker niet voor die­genen die onder de lucht­vaartterreur moeten lijden.

Voor de realiteit van de eerstgenoemden wordt wel hard gevochten, voor de laatstgenoemden niet. De mentaliteit van deze aandeelhouders kan niet beter worden geïllustreerd dan met de goedkeuring van de bonus voor de CEO Ben Smith op 26 mei 2020 gesteund door 84 procent! Zelfs een Nederlandse tegenstem had niets in te brengen, waarmee onze invloed duidelijk is.

Een goed leefklimaat waarborgen en echt zorgen voor een goed klimaatbeleid, dat zijn de zwakke kanten van met name rechts en confessioneel politiek Nederland. De nota laat het hele scala aan trucs zien, dat in deze cursus wordt behandeld, met hier en daar wat nieuwe formuleringen.

Beloofde beterschap is schijn en de kans op een echte ombuiging in economisch denken en handelen wordt volkomen gemist. Dit wordt verschoven naar de toekomst, maar we kunnen ons afvragen of het dan niet te laat komt, als dit al ooit gebeurt.

Wat wel gepresenteerd wordt is een megalomane groei­strategie in het kader van de Megapool Regio Amsterdam, wederom verpakt in het overbe­kende maskerende taalgebruik, resulterend in een steeds verder onleefbaar wordend land, dat gebukt zal gaan in een enorm aantal inwoners, vervoersmiddelen, vliegtuigbewegingen, lawaai en vervuiling, waar nergens nog enige rust te vinden is.

Ik heb u al vele trucs getoond, maar het kan altijd nog geraffineerder en extremer. De feitelijke uit­komst van deze nota betekent gewoon doorgaan op de oude voet alsof er niets aan de hand is met groei, vervuiling, herrie en het ver­zieken van het klimaat, laat staan dat men erkent dat de lucht­vaart de corona pandemie heeft veroorzaakt, maar wel op zo’n slinkse manier, dat het lijkt alsof er echt iets gaat veranderen.

Acht biljoen euro (8.000.000.000.000 euro) is de schatting van wat er aan kapi­taal door de coronacrisis verloren is gegaan, geld dat gebruikt had kunnen worden om goed klimaatbeleid te voeren en de noodzakelijke energie tran­sitie door te voe­ren. Miljoenen banen gaan verdwijnen en de huidige economische crisis kent nauwe­lijks superlatie­ven.

Air France-KLM zal met miljarden overeind worden gehou­den. Alle winst van eerdere bezuinigingen op de staatsuitgaven tijdens de financiële crisis in 2008, die er best wel in­hakten, is verdampt. Je moet de gotspe maar hebben om hieraan volledig voorbij te gaan, en dat gebeurt hier, vandaar dat deze complexe en samengestelde truc een ereplaats mag krijgen.

Mijn conclusie na bestudering van deze nota is dat er niets gedaan wordt aan de bevoorrechte uitzonderingsposi­tie van de luchtvaart, die sinds 1944 (Conventie van Chicago) wordt ontzien in termen van belasting op kerosine, te hoge toegestane geluidsemissies (verkregen door de Ke-truc die geluid tot 65 dB(A) niet meegerekende en ‘gelijkstelling’ van de Lden-norm aan dit onrecht), en effecten op klimaat en milieu.

Er wordt welis­waar niet aan deze kwesties voorbijgegaan, maar ik betwijfel of de oplossings­richtingen krachtig genoeg zijn en op tijd zullen komen in de groeiscena­rio’s, die men voor ogen heeft.

Tevens wordt een aanzienlijk deel van de bevolking onderworpen aan zeer grote hoeveel­heden vliegbewegingen onder het mom van hindervermindering, terwijl dit slechts verplaatsing is. Deze mensen zullen letterlijk als tweederangsburgers worden behandeld, waar geen enkele fatsoen­lijke en wettelijke handhaafbare fatsoenlijke norm voor zal bestaan.

Er wordt door de sector niets gedaan aan de op slinkse manier verkregen te hoge geluidsnormen, die bovendien op geen enkele manier werden gehandhaafd! Ze worden niet verlaagd, wat zou moeten, en zeker niet voor vele duizenden inwoners in overeenstemming gebracht met de normen voor een gezond leef­milieu van de WHO.

Men kan verwachten, dat de weerstand tegen de luchtvaart zich sterk zal uit­breiden. De groeiplannen zullen de sociale onrust doen toenemen en ondermijnen het noodzakelijke klimaatbeleid.

Zit u er klaar voor? Daar gaan we dan.

Les 24 uit de cursus schiphollen: de luchtvaartnota 2020-2050
Lees verder in het originele artikel, via onderstaande link........................

Bekijk bericht op "schipholwatch.nl"

Reacties op dit bericht


Geplaatst door V.O.S. uit Uitgeest

Verloedering. Onder. Schipholbeleid.

Nog maar een herhaling en hopende dat die bedriegers bij I & W het ook lezen en zich gaan schamen.
Er is 1 ding dat zeker dient te gebeuren: de bezem door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat !
Deze instelling lijkt op een aparte staat in een staat.
Maakt haar eigen wetten, negeert volledig wat er onder de bevolking leeft en kost bakken met geld.
Dat moeten wij niet meer willen, dus de kern eruit, geen VVD en aanverwante partijen meer in de hogere posities, slechts goed voor een elite club, desastreus voor het overgrote deel van de bevolking en het klimaat.
Kunnen we dat voor elkaar krijgen?
Gebruik je stem verstandig.

Geplaatst door Michel uit Wijk aan zee

Het kan dus wel! Minderen met die vliegende herrie producerende klimaatslopers!
Ik lees net dat Lufthansa vliegtuigen en slots moet inleveren op Frankfurt en München om in aanmerking te komen voor steun.
NRC van vandaag ........ik dacht eerst ‘lees ik het goed’.......

Geplaatst door Kijk naar de toekomst uit Uitgeest

Inleveren zou mooi zijn, maar op het nieuws was te horen dat deze slots naar andere aanbieders / prijsvechters overgeheveld moeten worden......................