Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Luchtvaartnota bevat geen krimp- en zeescenario

 |
 Geplaatst door: Wim 
 |
 Bekeken: 1102 
|
 noordhollandsdagblad.nl 
HvS_Logo-rijksoverheid-instrastructuur-en-Waterstaat.png

Door Frans van den Berg

SCHIPHOL - De Luchtvaartnota die momenteel wordt opgesteld, kent geen alternatief dat uitgaat van krimp. Ook met een luchthaven op zee wordt geen rekening gehouden.

De Luchtvaartnota die door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat wordt opgesteld en eind dit jaar verschijnt, beslaat de periode van 2020 tot 2050. De opzet van de nota is al onder de loep genomen door de Commissie voor Milieueffectrapportage.

De commissie had zelf nog in mei voorgesteld om drie scenario’s uit te werken: maximale groei van de luchtvaart in Nederland, niet of nauwelijks groei en krimp. Dat krimpscenario zou wellicht nodig zijn om te voldoen aan de klimaatafspraak om de CO2-uitstoot in 2030 met 49 procent terug te dringen.

Maar de minister heeft besloten om vier scenario’s uit te werken. Een specifieke krimpvariant zit er niet bij. Wel is er een die uitgaat van strengere milieueisen, waarbij wellicht het aantal van 570.000 vluchten niet wordt gehaald. Dat getal is de optelsom van de vluchten op Schiphol, Eindhoven en Lelystad.

Bij ’voortbouwen op de bestaande afspraken’ kan het aantal vluchten wellicht groeien tot 800.000 en bij maximaal accommoderen op Schiphol kan de luchtvaart dan de komende dertig jaar groeien naar 940.000 vluchten. De vierde door het ministerie voorgestelde scenario gaat uit van alleen groei op regionale vliegvelden en niet op Schiphol. In dat geval wordt gerekend met 700.000 tot 730.000 vluchten.

Klimaat
Het is de milieucommissie opgevallen dat in alle gevallen Schiphol de hub-functie moet behouden (een netwerk dat gedragen is door overstappende passagiers). De commissie meent dat duidelijker moet worden bepaald hoeveel hinderreductie wordt behaald in de modellen.

Wat de klimaateffecten betreft wordt in de nota alleen gekeken naar het effect op de CO2-uitstoot in Nederland, terwijl volgens de commissie de uitstoot op de hele vlucht moet worden meegenomen bij de besluitvorming.

Tevens wordt in de Luchtvaartnota niet ingegaan op de ontwikkeling van een luchthaven in zee. „Ook als die zeeluchthaven er pas na 2050 is, kan de Luchtvaartnota laten zien wat gemaakte keuzes betekenen voor de eventuele haalbaarheid van een luchthaven op zee”, adviseert de commissie.

Zoals bekend zien luchtvaartminister Cora van Nieuwenhuizen en de KLM niets in verder onderzoek naar een luchthaven op zee. Schiphol wil wel een serieus onderzoek. D66 in de Tweede Kamer wil hierover op 2 oktober een hoorzitting houden met deskundigen.

Bekijk bericht op "noordhollandsdagblad.nl"

Reacties op dit bericht

Geplaatst door Wim uit Castricum

Volgens mij leven die lui die dit soort dingen bedenken in een andere wereld, of ze kunnen er niets aan doen omdat ze idioot zijn. In beide gevallen meteen levenslang opsluiten want ze vormen een ernstig gevaar voor de samenleving.

Geplaatst door Bob uit Uitgeest

Verdere groei is gewoon waanzin en crimineel. Het wordt inderdaad tijd dat deze lieden ter verantwoording worden geroepen. Nu komen ze er door de door hen zelf opgestelde wetten mee weg, maar dit moet niet zo blijven.

Ik hoop dat de nu protesterende jongeren straks en masse weigeren dit vervuilende vervoersmiddel nog te gebruiken, maar vrees van niet.

Geplaatst door Bob uit Uitgeest

De Franse krant Le Monde bericht vandaag dat de wereldwijde CO2 emissies door de luchtvaart vanaf 2013 zijn gestegen met 32% van 624 tot 918 Mt (miljoen metrische ton) in 2018. Dit is nu 2.4% van de totale mondiale emissies. De door de luchtvaart voorgestelde maatregelen in CORSIA gaan dit niet wezenlijk naar beneden brengen!