Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Luchtvaart veroorzaakt bijna helft CO2 uitstoot in Nederlands transport

 |
 Geplaatst door: Wim 
 |
 Bekeken: 582 
|
 bnr.nl - 20-11-2019 
airplane contrails
Airplane contrails spreading out in the sky, massive CO2 pollution high up in the atmosphere.

De luchtvaart is verantwoordelijk voor bijna de helft van alle CO2-uitstoot in de Nederlandse transportsector. Op ruime afstand volgen de scheepvaart en het vervoer over de weg. Dit blijkt uit de nieuwste cijfers van het CBS. Tijdens de stikstofdiscussie kon de luchtvaart nog zeggen dat er weinig aandeel in te hebben, maar onder de nieuwste CBS-cijfers over CO2-uitstoot kan de sector niet uit.

Energiesector grootste vervuiler
Volgens luchtvaartdeskundige Joris Melkert van de TU Delft zijn dit weliswaar belangrijke getallen om mee te nemen, maar is enige nuance op z'n plaats: 'Die helft is is de helft van twaalf procent, dat is altijd nog zes procent van de totale Nederlandse uitstoot. De energiesector is nog altijd het meest vervuilend'. Ook tekent Melkert aan dat 95 procent van de uitstoot níet in Nederland plaatsvindt.

D66 wil CO2-plafond
Tweede Kamerlid voor D66 Jan Paternotte geeft Melkert gelijk: het vliegtuig is vrij snel Nederland weer uit, het is vooral een wereldwijd probleem. 'Opvallend is dat het percentage zo snel toeneemt, dat heeft ermee te maken met dat de luchtvaart buiten het Akkoord van Parijs is gebleven', zegt Paternotte. Volgen hem moet Van Nieuwenhuizen steviger met de sector onderhandelen: 'De sector moet ook bijdragen, ze moet voortmaken met een akkoord'. Paternotte pleit voor een soort CO2-dak: 'Je mag groeien, maar niet meer CO2 uitstoten'.

Opmerking redactie vlieghinder.nl. In het originele artikel, te bereiken via onderstaande link, is ook een interview te beluisteren met Joris Melkert (TU Delft) en Jan Paternotte van D66.

Bekijk bericht op "bnr.nl - 20-11-2019"

Reacties op dit bericht

Geplaatst door Hans Buurma uit Hilversum

Wanneer krijgt Paternotte eindelijk in de gaten dat groei van de luchtvaart de reductie van CO2 grondig verknoeit? Je kunt het direct afleiden uit het "klimaatplan Slim en duurzaam" van de luchtvaartsector. Wel even heel kritisch lezen en je niet blindstaren op die zogenaamde 35% reductie, want dat is echte misleiding. Hoe komt het toch dat meer dan half Nederland iets weet waar D66 zich blind voor toont? Heeft die partij zijn maatschappelijke antenne dan helemaal verloren en hangen de oren alleen richting sector? Tijd voor bezinning en verandering. Misschien een tip voor D66-ers die dit lezen.

Geplaatst door Kijk naar de toekomst uit Uitgeest

Terwijl op lokaal en regionaal niveau en bij ledenraden - o.a. PvdA! - het besef is doorgedrongen dat ook de luchtvaart zijn bijdrage zal moeten leveren aan reductie van alle uitstoot, kijken de bestuurlijke elite en fracties partijbreed nog de andere kant op.

Heel frappant is het "samen optrekken" van VVD minister Cora van N. (I&W) en de nieuwe D66 minister voor "Wonen & Milieu" bij de prioritaire dossiers Luchtvaart/mobiliteit en Nationale Omgevingsvisie NOVI:

LUCHTVAARTGROEI STAAT HAAKS OP HET PRIORITAIRE BELANG WONEN&MILIEU;!

Bij het recente NOVI overleg in de commissie BiZa kwam de nieuwe D66 minister in een rare positie terecht. Commissieleden eisten het toch opnemen van luchtvaart, gezien de impact op ruimte en milieu en het blokkeren van nodige woningbouw. En wat antwoordde de D66 bewindsvrouw? N.B.! : Gezien de nauwe samenwerking van de dames ministers mag Cora van N. eerst haar Luchtvaartnota uitbrengen en dit document zal dan eenvoudigweg in de NOVI worden ondergebracht! Is dit niet een omgekeerde wereld?

Het wordt dus zaak dat de gebundelde bewonersplatforms e.a. samen met de G11 milieu organisaties z.s.m. hard gaan lobbyen bij beide Commissies en de kamer fracties om deze volstrekt ongewenste verstrengeling van deze dames en hun ministeries aan de kaak te stellen.