Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Luchtvaart stoot meer broeikasgassen uit dan complete landbouw

 |
 Geplaatst door: Redactie (Wim) 
 |
 Bekeken: 694 
|
 schipholwatch.nl - 31-07-2023 
KLM_only_2018.tekst.JPG

Gepubliceerd door ir Boris Schellekens

Luchtvaart heeft meer negatieve impact op het klimaat dat via CO2 alleen. (zie hier de Illustratie van D.S. Lee via ScienceDirect)

Klimaatschade door luchtvaart is veel groter dan de sector ons wil doen geloven. Bijna 15 procent van alle broeikasgassen in Nederland komen uit vliegtuigen. Waar vrijwel alle andere sectoren de daling hebben ingezet, groeit de uitstoot van de luchtvaart nog steeds.

Met een uitstoot van 30,9 megaton CO2-equivalent per jaar is de luchtvaart vanaf Nederlandse luchthavens goed voor bijna 15 procent van de totale uitstoot van ons land. Dat is meer dan de hele landbouw en vrijwel net zoveel als al het wegverkeer in ons land.

Deze uitkomsten zijn schokkend: veel Nederlanders zijn genoodzaakt vrijwel dagelijks gebruik te maken van de openbare weg, terwijl slechts acht procent van onze landgenoten verantwoordelijk is voor 42 procent van het vliegverkeer.

Jan Modaal vloog vóór corona slechts eens per drieënhalf jaar. Het armste kwart van de bevolking vliegt slechts eenmaal in de zesenhalf jaar, zo bleek uit antwoorden op kamervragen van Lammert van Raan (Partij voor de Dieren).

Enige sector met stijgende uitstoot
Mogelijk nog belangrijker is dat de uitstoot van vrijwel alle andere sectoren daalt – inclusief die van het wegverkeer – door elektrificatie of andere maatregelen. De uitstoot van het vliegverkeer steeg daarentegen tussen 2002 en 2019 met 18 procent. Zie hier de grafiek.

Terwijl alle sectoren de CO2-uitstoot omlaag weten te brengen, stijgt die van de luchtvaart nog steeds. De dip in de grafiek werd veroorzaakt door de corona-pandemie toen er fors minder werd gevlogen (bron: CBS/Boris Schellekens)
De vliegindustrie zelf schermt tot op de dag van vandaag met een bijdrage van ‘slechts’ twee procent en probeert hiermee de verantwoordelijkheid voor de klimaatcrisis in de schoenen te schuiven van andere sectoren.

De sector rapporteert systematisch te lage cijfers over de uitstoot en onderschat daarmee het eigen aandeel in de klimaatcrisis. Zo worden slechts de emissies toegerekend tijdens het landen, taxiën en opstijgen en wordt alleen de CO2-component meegenomen.

Kijk naar de verkochte kerosine
Een vliegtuig dat vliegt boven de 3000 voet (iets meer dan 900 meter) telt niet mee in het aandeel van de luchtvaart in de Nederlandse emissiecijfers. Het zou zuiverder zijn om te kijken naar de leveringen van kerosine op de luchthavens. Dan pas wordt het klimaateffect voor de hele vlucht vanuit Nederland bekend. Vluchten naar ons land worden in deze methode meegenomen in de kerosineverkoop op buitenlandse luchthavens.

Deze berekeningswijze wordt aanbevolen door het internationale klimaatpanel IPCC. In 2019 – vóór corona – werd er 3,91 miljoen ton kerosine geleverd aan de internationale luchtvaart in Nederland, aldus het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS).

De verbranding van zoveel kerosine levert 15,3 megaton CO2 op – berekend op basis van een emissiefactor van 4,0 kilogram per liter, vastgesteld door onderzoeksbureau CE Delft op basis van ‘well to wheel’ emissies (inclusief de uitstoot voor het oppompen van de olie en het produceren en distribueren van de kerosine). Dat is bijna tien procent meer uitstoot dan het CBS rapporteert.

Meer dan CO2 alleen
Een volgend manco in de uitspraken van de vliegindustrie over de eigen uitstoot is dat slechts gekeken wordt naar de uitstoot van CO2. Volgens het Planbureau voor de Leefomgeving speelt er meer: “De luchtvaart heeft een wezenlijk grotere impact op het klimaat dan alleen via de uitstoot van deze broeikasgassen. Ook waterdamp, stikstofoxiden, roetdeeltjes, sulfaat en contrailvorming zijn van invloed op de opwarming van de aarde”.

Het planbureau wijst naar onderzoek dat aantoont dat het totale broeikaseffect één tot vier keer groter is dan alleen het effect van CO2. Onderzoeksbureau SEO refereert aan hetzelfde onderzoek en adviseert in calculaties rekening te houden met een opslagfactor van twee voor het aandeel niet-CO2-uitstoot.

Om overschatting te voorkomen is het goed een opslagfactor van één aan te houden, zo adviseert het jongste research paper van D.S. Lee uit 2021. Alhoewel deze methode een simplificatie is van de werkelijkheid – effecten zijn namelijk afhankelijk van type vliegtuig, locatie en hoogte waarop wordt gevlogen – is een verdubbeling een conservatieve inschatting die een ondergrens oplevert voor de totale klimaatschade. De uitstoot van de luchtvaart vanuit ons land kwam in 2019 dan uit op 30,6 megaton CO2-equivalent.

Overmatige luchtvaart in Nederland
Tot slot beschouwt de luchtvaart steeds de uitstoot op mondiaal niveau en gaat graag voorbij aan het feit dat de luchtvaartsector in ons land bovengemiddeld groot is, vooral als gevolg van het economisch weinig waardevolle overstappers-model van KLM.

Om dit in perspectief te plaatsen, is het goed de uitstoot af te zetten tegenover andere sectoren waarover het CBS rapporteert. Die cijfers geven wél het totale broeikaseffect weer in CO2-equivalenten.

Pre-corona blijkt de luchtvaart dan goed voor 14,4 procent van de totale uitstoot van Nederland. En is daarmee groter dan de landbouw en bijna net zo groot als het totale wegverkeer en de volledige elektriciteitsvoorziening van ons land. Dit zijn overigens allebei sectoren die wél volop aan het vergroenen zijn.

De uitstoot van broeikasgassen is een breed probleem. Het maakt niet uit of de uitstoot wordt veroorzaakt door een vliegtuig, een auto of een schip. Terwijl vrijwel alle andere sectoren de uitstoot tussen 2002 en 2019 wisten te verlagen, is die van de luchtvaart met 18 procent gestegen.

Laten we stoppen met het narratief dat de luchtvaart ‘slechts’ twee procent van de CO2-uitstoot levert en starten met het verhaal dat de luchtvaart in Nederland verantwoordelijk is voor een massieve vijftien procent. Vliegtuigen die vertrekken vanuit Nederland dragen even veel bij aan de klimaatproblematiek als alle auto’s op onze wegen samen, en meer dan alle boeren bij elkaar.

Auteur Boris Schellekens is ingenieur Lucht- en Ruimtevaarttechniek, cum laude afgestudeerd aan de TU Delft. Hij is ondernemer en zelfstandig analist.

Bekijk bericht op "schipholwatch.nl - 31-07-2023"

Reacties op dit bericht

Geplaatst door Kijk naar de toekomst uit Uitgeest

Hoe kan dat toch allemaal?

VLIEGSECTOR HEERST IN VELE KAMERS

De overheid anno 2023 omvat een uiterst complex systeem met talrijke “kamers” naast de in het artikel genoemde Tweede Kamer, die al lang de functie van steunpilaar heeft verloren.

Want de vliegsector bouwde – via een strategische operatie Delta/Holland Metropool – aan een waar meganetwerk, dat bestuurders op alle niveaus verbindt met de takken van sport in de Ruimtelijke Ordening: infrastructuur, water, urbaan en ruraal gebied. Dit bracht invloed bij talrijke vergadertafels in evenzovele kamers.

Daarnaast dan de Metropoolregio’s als MRA 2.0 en MRDH in de Noord- en Zuidvleugel, aangevuld met talrijke regionale varianten.

Ten slotte, maar zeker niet de minst belangrijke nieuwe kamers:

Economische Raden met benoeming slechts op voordracht en gerekruteerd uit een triple/helix van (top)bestuurders en managers afkomstig uit overheid, bedrijfsleven en Universiteiten en Kennisinstituten.

Ten slotte de truc die op al deze in de vele kamers zetelende lieden wordt toegepast en in deze video aan de kaak wordt gesteld:

https://www.bnnvara.nl/artikelen/wat-is-netwerkcorruptie-en-hoe-bedreigt-het-onze-democratie


Geplaatst door V.O.S. uit Onder de Kolderbaan

Verloedering. Onder. Schipholbeleid.

Dat de luchtvaartsector zich bedient van maffia-praktijken is al vaker op o.a. deze site geventileerd.
Het is een feit dat nog steeds vele Nederlanders zich laten bedienen door de luchtvaartsector.
De eveneens zeer vele overstappers nog niet eens meegerekend.
Spotgoedkoop en snel, daar kan geen enkele andere vervoersvorm tegen op.
Kunstmatig spotgoedkoop gehouden door de Nederlandse politiek (Staat is tenslotte voor 73% (!) eigenaar van Schiphol.
Geen belasting op kerosine, subsidie na subsidie en dan ook nog de hoogvliegende medewerkers die zich piloot noemen, die geen belasting in Nederland afdragen omdat ze in het buitenland wonen.

HOE KUN JE ALS ANDERE VERVOERSSECTOR HIER TEGEN OP?
HOE KUN JE ALS INWONER VAN DIT LANDJE VAN HET VLIEGENDE GETEISUM VERLOST WORDEN?
BIJ ZO"N ONEERLIJK SPEELVELD?


Geplaatst door anoniem1 uit Nederland

De invloed van het vliegverkeer op de opwarming is nog veel schadelijker dan die 15%.
Ik schat in dat het vliegverkeer met straalvliegtuigen verantwoordelijk is voor rond de 50% van de wereldwijde opwarming.

Er zit geen sterk lineair verband tussen de snelheid van opwarming en de hoeveelheid co2 in de lucht. De hoeveelheid co2 stijgts sinds het begin van de industriele revolutie min of meer lineair. Terwijl de opwarming sinds eind jaren 80 aan het versnellen is.

De versnelling van de opwarming valt precies samen met een explosie aan het verkeer met straalvliegtuigen.

Geplaatst door anoniem1 uit nederland

De correlatie tussen toename vliegverkeer met straalmotoren en versnelling van de opwarming is heel erg sterk in de data.

De sector doet er uiteraard alles aan om dit onder de pet te houden. En ook in de klimaat wetenschappen krijgt dit bij lange na niet de aandacht die het verdient. Het zit hem in meer dan alleen de uitstoot van co2 en andere broeikas gassen.
Er zijn ook afgeleide effecten zoals de vorming van condens wolken die de opwarming vermoedelijk versterken.

Mensen die de beschikking hebben over de data zou ik willen zeggen. Kijk maar eens naar de correlatie tussen de consumptie van jet2 (brandstof voor straalvliegtuigen) en de snelheid van opwarming.