Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Luchtvaart presenteert groen plan, milieuorganisaties niet onder de indruk

 |
 Geplaatst door: Wim 
 |
 Bekeken: 945 
|
 nos.nl - 03-10-2018 
me_vliegtuig_IMG_0711.jpg

Schiphol, KLM en achttien andere organisaties en bedrijven in de luchtvaartsector hebben een plan gemaakt om vliegen duurzamer te maken. Ze hebben hun actieplan aangeboden aan verantwoordelijk minister Van Nieuwenhuizen.

De organisaties zien veel voordelen in de ontwikkeling van stillere toestellen en schonere kerosine en denken dat Nederlandse bedrijven daar een grote rol in kunnen spelen. Ook zetten ze in op minder brandstofgebruik door het aanpassen van vliegroutes en betere start- en landingsprocedures.

Topman Benschop van Schiphol zegt in een toelichting dat hij met het actieplan het beeld wil wegnemen dat de luchtvaart geen bijdrage levert aan verduurzaming. "Er staan zaken in die niet wereldschokkend zijn, omdat ze er soms al zijn. Nieuw is dat we uitspreken dat we het samen doen", zegt hij.

Geen onderbouwing
De plannen worden niet financieel onderbouwd en het is dus ook niet duidelijk wie de goede voornemens uiteindelijk gaat betalen. Het woord vliegtaks, waar de sector fel op tegen is, komt niet voor in de plannen. Journalisten vroegen er op de persconferentie na de overhandiging van het plan wel naar.

Minister Van Nieuwenhuizen wilde alleen kwijt dat er in het regeerakkoord afspraken over zijn gemaakt. KLM-topman Elbers liet weten "dat het nog geen 2021 is" en gaf daarmee aan dat er wat hem betreft nog veel kan gebeuren met de vliegtaks.

Niet onder de indruk
Milieuorganisaties zijn niet onder de indruk van de duurzaamheidsplannen van de luchtvaartsector. Campagneleider Van Kleef (Greenpeace) noemt het plan "business as usual met een klein groen strikje eromheen." De voorgestelde besparingsmaatregelen van de bedrijven zijn volgens hem vooral goed voor de eigen portemonnee.

Directeur Demmers van Natuur & Milieu wijst op het belastingvoordeel dat de luchtvaart geniet, in tegenstelling tot het weg- en treinverkeer. "De luchtvaart betaalt geen belasting over brandstof en tickets en dat terwijl vliegen grote klimaatschade en overlast veroorzaakt." Ze wil dat alle kosten van vliegen verrekend worden in een ticket en de consument een betere vergelijking kan maken.

Volgens de milieuorganisaties voelt de luchtvaartsector de groeiende maatschappelijke druk, maar vormen deze plannen daar geenzins een antwoord op.

Ook GroenLinks in de Tweede Kamer is kritisch. "Dit plan gaat nog steeds uit van een flinke groei. Ze kopen een dweil en zetten de kraan nog verder open."

De zeven thema's uit het actieplan 'Slim en Duurzaam', geformuleerd door de betrokken organisaties

Het optimaliseren van vliegroutes en procedures

Zuinig omgaan met brandstof zorgt voor minder CO2-uitstoot. Hoe directer de vliegroute en hoe beter de landings- en startprocedure, des te minder het brandstofverbruik.

Het stimuleren van schonere vliegtuigen via luchthavengelden

Schiphol is van plan om de luchthavengelden (2019-2022) deels te differentiëren op basis van klimaatimpact. Maatschappijen betalen minder voor stillere en daarmee in de regel minder vervuilende vliegtuigen, terwijl de kosten voor lawaaiige en daarmee meer vervuilende vliegtuigen omhoog gaan.

De inzet van duurzame brandstof

Door de lange ontwikkeltijd en levensduur van nieuwe vliegtuigen blijft kerosine voorlopig dé brandstof om op te vliegen. Daarom is duurzame brandstof één van de meest effectieve manieren om op relatief korte termijn de CO2-uitstoot te verminderen.

Radicale vlootvernieuwing

Grote stappen in het reduceren van onze klimaatimpact worden gezet bij de invoering van radicaal nieuwe vliegtuigconcepten en volledig elektrisch aangedreven vliegtuigen. De Nederlandse luchtvaartindustrie en kennisinstellingen spelen daarin een belangrijke rol.

Inzet internationale trein en andere duurzame vervoersmiddelen op korte afstanden

Nederland is gebaat bij een klantgericht, snel en duurzaam transportsysteem. De trein is op bepaalde routes, tot een afstand van 700 kilometer, een goed alternatief voor vliegreizen.

Emissieloze luchthavens

In 2030 zorgt Schiphol ervoor dat de terminals, kantoren en grondoperatie van alle luchthavens van Royal Schiphol Group klimaatneutraal zijn. Schiphol draait al volledig op door Nederlandse wind opgewekte elektriciteit.

Een snelle en efficiënte reis van en naar het vliegveld

De reis van en naar het vliegveld is er een die tijd vergt, die soms onnodig ingewikkeld is, die zorgt voor filevorming en die bijdraagt aan CO2-emissies. Op dit moment kiezen reizigers voor de auto en het openbaar vervoer.

Bekijk bericht op "nos.nl - 03-10-2018"

Reacties op dit bericht

Geplaatst door anoniem1

Zuinig omgaan met brandstof zorgt voor minder CO2-uitstoot. Hoe directer de vliegroute en hoe beter de landings- en startprocedure, des te minder het brandstofverbruik

Dat is dan het einde van het "ontwijken van bebouwing" zoals nu op sommige start routes deels gebeurt. Onder mom van duurzaamheid worden dan milieu regels verder opgerekt.
Een vals voorwendsel,want de afstand die je kan besparen door zo snel mogelijk na de start rechtstreeks naar bestemming te vliegen is minimaal. Dan praat je over 1-5 km extra vliegen ten opzichte van de vaste uitvlieg routes die er nu zijn. Iets waar de burgers op moeten letten bij het uitvoeren van deze plannen. Geen onzin plannen die veel extra overlast opleveren en een werkelijk nihiele bijdrage aan co2 reductie zoals het afstappen van vaste uitvlieg routes zou kunnen zijn.

Geplaatst door anoniem1

Het lijkt overigens wel een middelbaar of lagere school project al deze plannen lol.
Helemaal niks concreets en niks om door te rekenen. Een vaag en algemeen "lul" verhaal. Precies zoals men dat op de middelbare school doet als men een werkstuk maakt. Lang en mooi verhaal maar helemaal niks concreet en uitgewerkt want dat is te ingewikkeld.
Dit geld ook voor het energie transitie verhaal in het algemeen trouwens,niet alleen het luchtvaart deel. Het niveau en de uitwerking van de plannen is bedroevend lag zoals een middelbare scholier dat zou doen. Van hoger opgeleiden en politici zou je toch een meer gedetaileerde en concrete uitwerking van de plannen verwachten met doorrekeningen van de effecten. De plannen zoals nu gepresenteerd hebben werkelijk waar het niveau van het werk van een kind.

Geplaatst door anoniem1

Als klimaat tafel success wil worden moet het echt anders gaan,het niveau moet echt omhoog want wat er nu gebeurt is niet serieus. Je zou hier in het bedrijfsleven ook nooit mee wegkomen.
Stel directeur vraagt aan je:wij willen minder co2 uitstoten,wilt u daar plannen voor maken hoe wij dat gaan doen en wat het gaat kosten en opleveren"
En je komt dan terug met zo,n verhaal. Daar kan directeur niks mee,daarvoor heb je niet 4 jaar op de universiteit gezeten. Die wil een concreet uitgewerkt plan met alle kosten en opbrengsten.

Geplaatst door anoniem1

De wachtloops hebben een enorme mogelijkheid tot besparing. Ik weet de cijfers niet precies maar ik geloof dat europese vluchten gemiddeld zo,n 10% van de vlucht tijd en daarmee een vergelijkbare uitstoot doorbrengen in wacht loops. De wachtloops worden vooral veroorzaakt door spits gebruik en gebrek aan capaciteit op Schiphol. Door de drukke uren minder druk te maken en de rustige uren iets drukker is het aanbod meer gespreid en zal er gemiddeld genomen minder wacht tijd nodig zijn. De spits capaciteit kan alleen verhoogt worden met een extra baan,ander baangebruik heeft hier vrijwel geen voordelen want in de spits word al het maximale aantal van 4 banen gebruikt.
Er zijn enorme mogelijkheden om de uitstoot significant te verlagen zonder het aantal passagiers te verkleinen,maar een groot deel van die maatregelen is onwerkbaar voor de klm. De enige besparingen die niemand een probleem opleveren zijn zuinigere vliegtuigen en herindeling luchtruim (mits met blijvende aandacht voor omwonenden,niet 10.000 extra gehinderden om op een vlucht 1 km te besparen door na de start rechtstreeks naar bestemming te vliegen wat dan ineens rechtstreeks over je dorp gaat ipv erlangs)

Geplaatst door anoniem1

Herindeling,waarvan ik betwijfel of die persoonlijke situatie hier zal verbeteren,zou ook sneller kunnen. Het wachten is op de realisatie van een gezamelijk nederlands en duits oefengebied in noord oost Nederland,alsmede een Europese herindeling van het luchtruim. Het is echter niet strikt noodzakelijk om daar op te wachten. Vooruitlopend op het gereedkomen van het oefengebied zou een ander oefengebied gebruikt kunnen worden,misschien gehuurd in het buitenland. Ook zonder een herindeling van het europese luchtruim geeft het vrijkomen van luchtruim in zuidoost Nederland meer mogelijkheden voor routes die korter zijn.
Wachten op herindeling europees en gereedkomen gezamelijk oefenterein kan lang duren en is niet echt noodzakelijk.