Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Luchtvaart moet in klimaatwet

 |
 Geplaatst door: Wim 
 |
 Bekeken: 807 
|
 haarlemsdagblad.nl - 22-01-2018 
wp_politiek_3707.JPG

Door Frans van den Berg

Luchtvaart moet alsnog worden opgenomen in de klimaatwet. Alleen op die manier kan de uitstoot van broeikasgassen tot 2040 met de helft worden teruggedrongen.

Die oproep doet de Werkgroep Toekomst Luchtvaart.Lees hier .

Dinsdagmiddag wordt een petitie met die strekking aangeboden aan de Tweede Kamer. Donderdagmiddag vergadert de vaste Kamercommissie over de luchtvaart. Lees hier .

Het nieuwe kabinet heeft wel aangegeven dat het vliegverkeer ook moet gaan bijdragen aan de klimaatafspraken van Parijs. Met biokerosine kan winst worden geboekt. De nieuwe regering wil in Europa belastingen op luchtvaart invoeren.

Vrijblijvend
Ook wordt bezien of een heffing op lawaaiige en vervuilende vliegtuigen mogelijk is. Indien beide ingrepen onvoldoende opleveren, zal per 2021 een vliegbelasting worden ingevoerd, dreigt het nieuwe kabinet.

Video van Werkgroep Toekomst Luchtvaart. Zie hier .

Maar de werkgroep Toekomst Luchtvaart vindt deze aanpak te vrijblijvend. „Het nationale klimaatproject van minister Wiebes vraagt van iedereen de uitstoot van broeikasgassen de komende twaalf jaar te halveren ten opzichte van de uitstoot in 1990.

Aangezien internationale scheep- en luchtvaart nog niet onder die verplichting vallen, is er een groot risico dat ze spelbrekers worden”, benadrukt Hans Buurma. De Hilversummer is voorzitter van de werkgroep.

Geen sinecure
Buurma rekent voor dat de CO2-uitstoot van in Nederland gebunkerde kerosine sinds 1990 is toegenomen van 4,9 naar 12,3 megaton.

„Halvering ten opzicht van 1990 betekent dus terug naar 2,5 megaton. Dat zal geen sinecure zijn. Alle kansen om te reduceren moeten benut worden. Minister Van Nieuwenhuizen heeft de voorkeur voor een internationale aanpak, die zij voor concurrentie binnen Europa minder bedreigend acht”, merkt Buurma op.

Maar die aanpak levert volgens de werkgroep niet een halvering ten opzicht van 1990 op.

„Daarom moet duurzamer luchtvervoer als taakstelling in de Luchtvaartnota 2020-2040 worden opgenomen. Voor dit ingrijpende proces is de grondslag van de klimaatwet onmisbaar.” De werkgroep voert al langer een lobby om vluchten tot 850 kilometer te vervangen door treinen.

Bekijk bericht op "haarlemsdagblad.nl - 22-01-2018"

Reacties op dit bericht