Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Luchtvaart in de knel

 |
 Geplaatst door: Wim 
 |
 Bekeken: 1397 
|
 telegraaf.nl 
wp_politiek_3697b.JPG

Door Inge Lengton en Yteke de Jong

DEN HAAG - Wat gaat het kabinet allemaal doen voor Schiphol, zodat de luchthaven beter is opgewassen tegen concurrentie? Niet zo veel. Uit een uitgelekt stuk blijkt dat het Rijk op dit moment maar weinig extra’s voor de vlieghaven in petto heeft.

Maandenlang werd er door Schiphol en vliegmaatschappijen naar uitgekeken: de Actieagenda Schiphol. Die moest het antwoord geven op de vraag hoe Schiphol en KLM het hoofd boven water kunnen houden nu de concurrentie steeds moordender wordt. Uit een concept dat De Telegraaf in bezit heeft, valt vooralsnog echter weinig extra steun vanuit de overheid te destilleren.


Werkgeversorganisatie VNO-NCW en de Tweede Kamer maken zich al geruime tijd zorgen over de toekomst van Schiphol, dat een grote banenmotor is voor doorvoerland Nederland. Schiphol en KLM hebben vooral concurrentie te duchten van Turkse luchthavens en die in het Midden-Oosten.

Zij hebben lagere kosten, waardoor de hub-functie van Schiphol wordt bedreigd. Het kabinet onderkent dat probleem. „Het is een uitdaging om de huidige positie van de mainport Schiphol vast te houden”, schrijft staatssecretaris Dijksma (Infrastructuur). „Hiervoor moeten alle zeilen worden bijgezet.”

De vraag is echter of het kabinet dat ook doet. „Het is primair aan de luchtvaart zelf om de concurrentie aan te gaan door het bieden van hoogwaardige dienstverlening tegen een concurrerende prijs. Het is ook primair de verantwoordelijkheid van de luchtvaartsector om het gebruik van Schiphol veilig te laten zijn”, laat de PvdA-bewindsvrouw weten.

Dijksma wil in gesprek gaan met Turkije en de golfstaten, die Schiphol en KLM het leven zuur maken. Met dit soort landen wil zij „duidelijke afspraken maken over eerlijke concurrentie, in ruil voor afspraken over meer markttoegang in Nederland.” Deze landen hebben andere sociale standaarden dan Nederland. „Het kabinet grijpt niet in en laat het gebeuren”, stellen bronnen tegenover De Telegraaf.

Voor luchtvaartmaatschappij KLM, wiens directe bestemmingennetwerk ervoor zorgt dat Schiphol groter is dan Nederland, heeft ze geen troeven in haar achterzak. Dijksma blijft bij haar standpunt dat deze organisaties zelf aan zet zijn om de komende jaren hun kosten structureel te verlagen en de productiviteit te verhogen.

De Nederlandse staat is aandeelhouder van KLM. Toch lijkt de luchtvaartmaatschappij steun te hebben verloren bij het kabinet, ondanks het feit dat het de tweede particuliere werkgever is van Nederland.

De Actieagenda Schiphol komt er na druk vanuit de Tweede Kamer, vooral vanuit PVV en CDA. Volgens recent onderzoek heeft Schiphol een toegevoegde waarde waarde voor de Nederlandse economie van €35 miljard. Ook leveren de activiteiten op de mainport zo’n 350.000 banen op.

De actieagenda, die de Telegraaf in handen heeft, is een conceptstuk. Er kunnen nog veranderingen in worden gemaakt. Volgens ingewijden wordt er door het kabinet nog gesproken over extra geld voor de beveiliging van de luchthaven. Minister Dijsselbloem (Financiën) moet daar uitsluitsel over geven. Hij krijgt een dezer weken wel €50 miljoen extra dividend van de luchthaven.

Luchtvaartmaatschappijen op Schiphol betalen jaarlijks zo’n € 268 miljoen voor beveiliging. In Frankfurt betaalt de luchtvaart daarvoor €175 miljoen, in Dubai is dat €15 miljoen, aldus onderzoek van Stichting Economisch Onderzoek.

Het kabinet werkt wel aan een betere bereikbaarheid van de luchthaven, vooral via het spoor, zo blijkt uit de agenda. Station Schiphol is uit zijn jasje gegroeid en moet worden vergroot. Dijksma rekent op een investering van zo’n € 450 miljoen. Dat geld moet samen met de regio, luchthaven en NS worden opgebracht.

Ook wordt een heffing voor luchtvaartmaatschappijen stopgezet. Deze heffing van jaarlijks €10 miljoen moeten luchtvaartmaatschappijen afdragen aan de overheid zodat deze omwonenden kan compenseren als bijvoorbeeld hun huis moet worden gesloopt vanwege te veel geluidsoverlast. Ook wil Dijksma luchtvaartmaatschappijen desnoods dwingen naar het omstreden vliegveld van Lelystad, dat groei van Schiphol moet opvangen. Eerder bleek dat juridisch niet haalbaar.

Bekijk bericht op "telegraaf.nl"

Reacties op dit bericht

Geplaatst door anoniem

Air france werkt niet efficient. Dan moet je niet gaan klagen als andere maatschappijen dat wel doen.
Tientallen vliegtuigen vliegen er elke dag van Amsterdam naar italie,frankijk,zwitserland,griekenland.
Allemaal overstappers van de combinatie air france/klm. Vanuit de meeste vertrekpunten is Charles de gaule the logische transit haven voor deze passagiers. Schiphol is omvliegen,soms wel honderden kilometers. Maar Nederland en frankrijk moeten alles delen in de combinatie,dus vliegt men vaak honderden kilometers extra.
Vervolgens worden er in Amsterdam bochten afgesneden om brandstof te besparen. Maar dat valt natuurlijk volstrekt in het niet bij de brandstof die extra wordt gebruikt (en de bijbehorende uitstoot) om deze passagiers op Schiphol te laten overstappen.

Geplaatst door anoniem

Luchtvaart verloren, rampspoed geboren!

Bewoners in de knel.

Wat gaat het kabinet allemaal doen voor de bewoners zodat zij met minder overlast en vervuiling geconfronteerd worden? Helemaal niets. Uit een uitgelekt stuk blijkt dat het rijk helemaal niks doet voor de kwaliteit van de leefomgeving voor de bewoners.

Jarenlang werd er door de bewoners uitgekeken naar politieke aandacht voor hun grieven.
Een aktie agenda voor de kwaliteit van de leefomgeving. Die zou antwoord kunnen geven op de vraag hoe de bewoners kunnen leven met de luchthaven nu de overlast steeds moordender wordt. Uit een concept in ons bezit blijkt echter dat de overheid hier niet van wil weten. Integendeel,aangekondigde onderzoeken worden alsmaar uitgesteld en afgezwakt en Schiphol mag elk jaar meer overlast produceren.

Bewoners in de omgeving making zich al geruime tijd zorgen om de uitstoot van (ultra) fijnstof en de herrie van vliegtuigen. De klm en Schiphol genereren meer klachten dan alle andere bedrijven in Nederland bij elkaar wat toch wel opmerkelijk is voor een bedrijfstak die een totale bijdrage heeft aan het bnp van ongeveer 1%. De bewoners hebben vooral last van de steeds toenemende herrie en vervuiling.

Nu blijkt dat het aan de bewoners zelf is om maar te verhuizen en dagelijks 2 uur langer onderweg te zijn naar hun werk. Het is ook primair de verantwoordelijkheid van de bewoners om niet binnen een cirkel van 60 km rondom Schiphol te gaan wonen Aldus de minister.
De minister wil in gesprek met duitsland en engeland over meer overlast van de vliegvelden daar. Die landen hebben andere sociale waarden dan Nederland en dat maakt de overlast in Nederland lastiger te verteren. Als er overal overlast is dan zou er bij de bevolking waarschijnlijk minder weertstand zijn is de gedachte.

Voor de bewoners, wiens bijdrage aan de economie en ontwikkeling van nederland 100% is en die essentieel zijn voor de toekomstige ontwikkeling van Nederland heeft de minister helemaal niks in petto.
Schiphol en de klm genereren voornamelijk laag opgeleide en betaalde banen,wat ook de rede is dat landen uit het middenoosten makkelijk kunnen concureren.
"er is niets dat Schiphol uniek maakt, helemaal niets dat wij beter doen dan elk willekeurig land in de wereld" volgens een van onze bronnen. Jezelf meer en meer afhankelijk maken van een dergelijke sector is zeer slecht voor de lange termijn vooruitzichten van de nederlandse economie Aldus een professor die wij er naar vroegen.

Wel heeft de minister belooft om de klachten nog beter te registreren. Wat het belang hiervan is is onduidelijk omdat er met de klachten verder niks gedaan word.
Ook wil de minister proberen omwonenden minder laten betalen
Omwonenden betalen 2 jaar van hun leven en leveren leefgenot in ter waarde van ~ 30 miljard per jaar om rond de luchthaven te wonen. Ook de kwaliteit van hun laatste levensjaren gaat sterk achteruit. Het kabinet wil nu bekijken of dit terug gedrongen kan worden tot anderhalf jaar korter leven. Men denkt dit te kunnen bereiken door een nieuw onderzoek te doen dat een andere uitkomst gaat geven.


Enzevoort.