Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Luchtvaart als Grote Boze Wolf

 |
 Geplaatst door: Redactie (Wim) 
 |
 Bekeken: 505 
|
 dvhn.nl - nagekomen van 05-12-2020 
roetend_vliegtuig.jpg
Vliegtuigwalm nabij luchthaven
Credit: Danny Walsh

De luchtvaart wordt ten onrechte afgeschilderd als een grote vervuiler. In plaats van het framen van vliegverkeer als boosdoener zou er meer geld gestopt moeten worden in het ontwikkelen van biobrandstof.

Greenpeace voert een rechtszaak tegen de Staat over de leningen aan de KLM. Het doel is waarschijnlijk alleen de framing van luchtvaart als de Grote Boze Wolf in klimaatland. Iets wat echter op geen enkele manier waar is. Niet absoluut en niet relatief.

Eerst zetten we drie zaken op een rij die niet ter discussie staan. Ten eerste: klimaatverandering is echt. Ten tweede: de bijdrage van luchtvaart aan klimaateffecten is ook echt. Ten derde: wie een intercontinentale reis maakt, voegt daarmee een behoorlijk stuk toe aan zijn of haar persoonlijke uitstoot.

Lees verder via onderstaande link.................

Bekijk bericht op "dvhn.nl - nagekomen van 05-12-2020"

Reacties op dit bericht

Geplaatst door ir. B. van Marlen uit Uitgeest

Het eerste wat nu nodig is is dat de luchtvaart erkent dat het zo niet verder kan en een pas op de plaats maakt. Dat kan ook gemakkelijk als men het advies van de WTL opvolgt. Na twee coronagolven over de hele wereld te hebben verspreid is deze sector voor mij echt ‘de grote boze wolf’, terwijl straks de derde golf er ook dreigt aan te komen.

Ik heb een uitgebreide studie gedaan van vele documenten en ben tot de slotsom gekomen dat er bijna geen leugenachtiger bedrijf is als de luchtvaart in nauwe samenwerking met I&W. Men heeft er alles aan gedaan en is erin geslaagd om voor zichzelf een uitzonderingspositie te scheppen, qua geluidproductie, qua prijsstelling, qua financiële ondersteuning en qua emissies. Ik kan dit zelfs voor geluid hard maken (en ga dat ook doen) met mijn recente berekeningen en prognoses voor onze woonplaats voor de volgende dertig jaar. Het resultaat laat een voortdurende achteruitgang in onze leefomgeving zien.

Het leugenachtig concept ‘hindervermindering’ betekent dat de start-landingsbanen en mensen rond Amsterdam voor de tweede maal (tijdelijk) worden ontzien ten koste van onderwonenden van de Polderbaan en Kaagbaan.

Geplaatst door Michel uit Wijk aan zee

Als voormalig secretaris van de dorpsraad al hier, heb ik geprobeerd om de wijk aan zeeëse dorpsraad in kennis te stellen wat Lelystad gaat veroorzaken aan overlast.
Tevens heb ik de raad geattendeerd op de uitbreiding van vluchten die gaan plaatsvinden via de Polderbaan.

De woordvoerder van de huidige dorpsraad vond het allemaal niet zo,n vaart lopen en dat overlast van dat toekomstige vliegverkeer miniem zal zijn.
Dat heb ik dus vaker gehoord...........klein onderzoekje gedaan en wat blijkt?
Deze woordvoerder blijkt een piloot bij de klm te zijn.....volgens zijn LinkedIn account.

Wat ik me nu dus ook afvraag is van hoeveel van deze figuren hebben posities in burgerlijke besturen zoals dorpsraden en gemeentelijke raden enz........
Als ik dan dit stukje media lees van M B ( die u en mij trouwens uitmaakt voor dom ) dan denk ik dat dit het geval is.
Dat bewoners die overlast ervaren niet verder komen omdat bepaalde sleutelposities ingenomen worden door figuren die belangen hebben dat er gevlogen wordt.

Rest mij nog een laatste tip voor de woordvoerder van de dorpsraad in wijk aan zee, zet die klm pet af, het is tijd voor een Wijk aan zeeës Zuidwestertje !

Geplaatst door ir. B. van Marlen uit Uitgeest

De toeslagenaffaire bracht, naast literatuurbronnen, voor mij duidelijk aan het licht dat er een cultuur bij overheid en bedrijfsleven is ontstaan met de volgende kenmerken:
• Niet transparante informatie (Rutte doctrine),
• Verhullend maar zogenaamd meelevend taalgebruik,
• Afschuiven van verantwoordelijkheden,
• Bevoordelen van de top, die steeds rijker wordt,
• Klein en onmachtig maken en houden van medewerkers (zzp-ers, flexwerkers),
• De rekening leggen bij anderen (burgers en belastingbetalers),
• De rekening doorschuiven naar de toekomst.

Voor onze regio is dit heel goed zichtbaar door de handelswijze van Schiphol en AF-KLM, maar ook o.a. ‘Tata steel’, dat zich presenteert als bezorgde buur, maar nog steeds, en ondanks verbeteringen, een enorme vervuiler is, getuige de veel te hoge kankerincidenties en loodemissies rond dit bedrijf. Terecht is hierop gewezen door de moedige inwoners van Wijk aan Zee, terwijl de provinciale bestuurders het voortdurend lieten afweten.

Er zijn natuurlijk verder ook talloze voorbeelden van dit gedrag waaronder: NAM en gas-boringen in Groningen, granulietstort in het natuurgebied ‘Over de Maas’ bij Alphen/Dreumel, PFAS uitstoot door Chemours-Dupont in Dordrecht, Chroom-6 gebruik bij Defensie, te hoge stikstofemissies door de met name de veeteelt.

Het wordt dus hoog tijd voor een cultuuromslag in het bedrijfsleven en bewustwording bij de burger, want zonder dit gaan we er met zijn allen steeds verder op achteruit. Het wordt ook tijd voor een bewuster consumentengedrag met minder kortzichtigheid en egoïsme, wat vooral steeds weer zichtbaar is in de huidige corona crisis.

Geplaatst door Jaap uit Bussum

Inderdaad; en we hebben gezien waar dat toe kan leiden. De gelijkenis met de luchtvaart is treffend.