Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Luchtkwaliteit IJmond en Schiphol blijft probleem

 |
 Geplaatst door: Wim 
 |
 Bekeken: 1337 
|
 haarlemsdagblad.nl 
me_vliegtuig_IMG_0708.jpg

Door Frans van den Berg

In 2030 worden in Noord-Holland vrijwel nergens de Europese normen voor stukstofdioxide en fijnstof meer overschreden. De IJmond en het gebied rond Schiphol zitten nog wel in de gevarenzone.

Die conclusie trekt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid (Rivm) in een rapport dat in opdracht van de provincie Noord-Holland is gemaakt. Daarbij is gekeken naar de cijfers over 2015 en wordt een voorspelling gemaakt voor 2030.

Binnen de provincie zijn de verschillen enorm. De concentraties fijnstof zijn in de kop van Noord-Holland vijftig procent lager dan in de IJmond, Amsterdam en Schiphol. Bij stikstofdioxide liggen de warden op sommige plekken in Amsterdam en rond Schiphol vier keer zo hoog dan op Texel. In de kop van de provincie wordt nu al voldaan aan de strengere advieswaarden van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO).

De laatste jaren is er al sprake van een daling door strengere regels voor het autoverkeer en die trend zet zich voort. Ook in 2030 zullen lokaal nog overschrijdingen zijn van de Europese grenswaarden voor stikstofdioxide. In de IJmond komt dat door de industrie en rond Schiphol door de luchtvaart. Ook de zeescheepvaart is een belangrijke bron.

Ook voor fijnstof blijven de IJmond en de Zaanstreek last hebben van hogere concentraties als gevolg van de industriële activiteiten in de IJmond. Houtstook, zeescheepvaart, landbouw en vooral andere provincies en omringde landen dragen verder bij.

Het Rivm komt ook meteen met aanbevelingen om de luchtkwaliteit in Noord-Holland te verbeteren. Minder wegverkeer heeft het meeste effect. Huishoudens moeten minder en zeker beter stoken. De industrie kan uiteraard ook schoner gaan produceren. Op- en overslag van erts en kolen levert met een overkapping minder stof op. Schiphol kan uiteraard minder vluchten toestaan en het eigen wagenpark schoner maken. De havens kunnen bevorderen dat schonere schepen aanmeren en dat er overal walstroom is. De provincie kan het beste beleidsmatig samenwerken met andere provincies en het rijk, want de vervuiling stopt immers niet bij de provinciegrens.

Bekijk bericht op "haarlemsdagblad.nl"

Reacties op dit bericht

Geplaatst door Henk Meijer uit Elburg /// woonde 4 jaar onder aanvliegroute A'

Zie Zembla-documentaires 'Klimaatchaos' en 'Geen vuiltje aan de lucht'

Bekijk de laatst genoemde documentaire nog eens heel goed en blijf luisteren. Onderzoeksresultaten die aantoonden dat vliegtuigen het kankerverwekkende ultrafijnstof uitstoten, mochten niet bekend worden. Daarom werd het de onderzoekers die de schadelijke werking van ultrafijnstof hadden aangetoond, verboden zich te laten interviewen.
Informatie over de dodelijke werking van ultrafijnstof konden ze bij het Ministerie van Infrastructuur en Milieu 'natuurlijk' niet gebruiken zo vlak voor de geplande uitbreiding van Lelystad-Airport.
Steeds werd er gesproken over vliegroutes en men sprak niet over extreme, kankerverwekkende luchtvervuiling. Lawaai hoor je aankomen, ultrafijnstof komt stil binnen, en als het zo ver is, is het 'te laat'.

Hoe diep ben je gezakt als je - werkzaam in overheidsdienst - hieraan meewerkt?
Rob Huijser, de directeur Luchtvaart, weet het antwoord.

Nederland moet zo snel mogelijk uit de wurggreep van de luchtvaartmaffia. Daarom moet de kliek van Rutte weg. Mark moet ook vooral niet kunnen voortwoekeren op het politieke toneel van de Europese Unie en andere supra-nationale organen.
Een in alle in Europese talen opgestelde verklaring kan alle weldenkende mensen dan behoeden voor dit gladde kwaad.
Mark Rutte is geen onverdienstelijk pianist en zal dan na z'n vertrek uit de politiek als foyer-pianist
nog op wat applaus willen rekenen. Wie durft het dan nog aan voor hem te applaudisseren?Geplaatst door marianne uit castricum

Het commentaar is genuanceerd en ben het helemaal eens met Mijnheer Meijer en Frans van den Berg. Dank voor de aanbeveling om de documentaire's te herzien.

Geplaatst door Peter uit Badhoevedorp

Het enge is dat de ultra rechtse en corrupte VVD en CDA lieden nu zelfs rechts worden ingehaald door FvD en PVV. Zij willen zonder meer 800.000+ vluchten, alles om hun stemvee supergoedkoop en gesubsidieerd op vakantie te laten gaan. Beschouw je het politieke landschap van een kleine afstand dan zijn er maar 2 partijen die enigszins schiphol kritisch zijn, GL en PvD. Mijn stelling is dat het gesubsidieerde luchtverkeer onhoudbaar is en zeker tussen nu en een aantal jaren zal imploderen, maar in de tussentijd hoeven we van de rechtse partijen en kiezers die veruit in de meerderheid zijn niks te verwachten.

Geplaatst door marianne uit castricum

Aan Peter, u heeft gelijk.Het blijft inderdaad onbegrijpelijk dat 3/4 van de inwoners in Europa als een doorzichtige spons voortbewegen zonder strategische acties te ondernemen om het leefmilieu te verbeteren voor de komende perioden.
VVD en CDA behoren tot het Internationale ( Bolkenstein, Rutte ) Ultra -Neoconservatie Liberale systeem, die niets gelegen laten aan de inwoners. Het is fascinerend dat zoveel mensen op deze Partijen hebben gestemd. Partijen waaronder de VVD, die de meest frauduleuze bestuurders laat zitten, tenzij er veel tegenwicht is. Veel inwoners hebben hun fiat gegeven aan moreel verwerpelijke mensen. Het CDA genesteld in Noord- Brabant en Limburg. Criminele staten binnen een staat. Geen moreel besef. Boeren in IJmond die verkiezingsborden op hun land planten. De groep die als groep de meeste subsidies- leningen etc ontvangen.Als ander voorbeeld minder- validen is 0 % groei op zinvol werk.
Door het lezen van tegendraadse wetenschappers, het lezen van boeken voor het uitbreken van grote oorlogen bv Rwanda kun je stellen dat Schiphol, Politiek, Bestuur, een Ultra- Neo Conservatieve ( neo- fascistische ) liberale Staat is, die niets geven om hun medewerkers,
( behalve LVNL staat in een staat ) en de passagiers.
Als slot gaan we gewoon door, kijken opzij terwijl de aerosol steeds meer is verhoogd. VU/HOVO/Amsterdam, colleges over de vervuiling in de lucht
Tja en je hoefde het raam of de deur maar open te zetten om 's ochtend de vervuiling uit de lucht te ruiken en we gaan gewoon door alsof er niets aan de hand is terwijl mens, dier of bijen uitsterft. ( 3 bijen geteld in het weeknd )Geplaatst door anoniem1

Hoe staat het met het onderzoek naar het fijnstof van Schiphol? Eigelijk is dat hele onderzoek niet nodig,uit bovenstaande blijkt dat men al weet dat Schiphol de oorzaak is van heel veel luchtvervuiling. En dan te bedenken dat de vervuiling van Schiphol zich ook over de region verspreid.

Schiphol kan uiteraard minder vluchten toestaan en het eigen wagenpark schoner maken.

Stel dat wagenpark Schiphol 100% schoon is,hoeveel lager zou de uitstoot van vervuilende stoffen dan zijn, 0.001% of nog minder?

Je kan het inderdaad ruiken,ook hier 40km van Schiphol. Niet elke dag want je went aan de geur maar als je terugkomt van een korte vakantie naar de wadden dan valt het echt op de eerste dag.

Geplaatst door Bas van den Born uit Wijk aan Zee

De recent aanbevolen start procedure NADP-2 staat toe dat vliegtuigen onnodig lang op lage hoogte vliegen, crimineel, alle vertrekkende vliegtuigen zouden zo snel mogelijk moeten klimmen naar 3000 ft. Boven de 3000ft is de fijnstof toename om leefniveau relatief laag.

Geplaatst door vp

Na het lezen van dit bericht wordt een vliegveld voor de kust van IJmuiden / Wijk aan Zee slechter haalbaar. Fijn dat de heren auteurs van 'Een vlucht naar voren' geen oog hebben voor de luchtkwaliteit van de IJmond in hun rapport maar wel (terecht) steen en been klagen over de verslechterde luchtkwaliteit door Schiphol in hun eigen omgeving.