Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Luchthavenbesluit Lelystad Airport gebaseerd op drijfzand

 |
 Geplaatst door: Wim 
 |
 Bekeken: 357 
|
 meppelercourant.nl - 30-08-2019 
HvS_Logo-rijksoverheid-instrastructuur-en-Waterstaat.png

Regio - De Samenwerkende Actiegroepen tegen Laagvliegen (SATL) hebben geen goed woord over voor de antwoorden die minister Cora van Nieuwenhuizen geeft op vragen over het ontwerp luchthavenbesluit voor Lelystad Airport. ‘Ze beantwoordt vragen niet, onvolledig en zelfs foutief’, zeggen de actiegroepen.
Jan Rooijakkers, namens de actiegroepen: ‘Het is opmerkelijk dat de minister zoveel vragen onbeantwoord laat. Daar zouden we in Nederland geen genoegen mee mogen nemen. Wij zien ons in ieder geval opnieuw bevestigd in onze eerdere constatering dat het alsnog open willen stellen van Lelystad Airport voor groot vliegverkeer onrechtmatig is. De onderbouwing van het Luchthavenbesluit Lelystad zit nog steeds vol gebreken.’

Donderdag heeft een delegatie van SATL een rapport met de eerste bevindingen over de zogenaamde Nota van Antwoord in Den Haag overhandigd aan een delegatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Verbetervoorstellen

Afgelopen winter kon iedereen een zienswijze indienen op het ontwerp luchthavenbesluit voor Lelystad Airport. Zo’n 10.000 burgers in Noord- en Oost-Nederland gaven hieraan gehoor. Met elkaar voorzagen zij het ministerie van ruim 164 duizend verbetervoorstellen. Rooijakkers: ‘Het ministerie past het luchthavenbesluit echter slechts op drie kleine punten aan: de definities van ‘vliegbeweging’ en ‘onderhoudsvlucht’ worden toegevoegd en de sluitingstijden van de luchthaven worden gemonitord.’

Geen antwoord
Daarnaast gaf het ministerie op 1 juli van dit jaar in een Nota van Antwoord een reactie op de ingebrachte vragen en voorstellen. Rooijakkers: ‘De minister geeft steeds hetzelfde antwoord op verschillende vragen. Maar er zijn ook tal van vragen waarop ze helemaal geen antwoord geeft.’ Rooijakkers noemt bijvoorbeeld de term ‘menglaaghoogte’. Het ministerie stelt dat zich rond de aarde op een hoogte van 3.000 voet een menglaag bevindt waarboven alle emissies van bijvoorbeeld CO2 of stikstof verwaaien. Wetenschappers weten wel beter: ook de vervuilende stoffen die vliegtuigen boven deze menglaag uitstoten dalen neer op de aarde. De milieueffecten van vliegen van en naar Lelystad Airport worden dus wederom onderschat. Alle vragen en verbetervoorstellen die wij bij dit onderwerp plaatsen, negeert het ministerie volledig.’

Ook schrijft het ministerie dat het Luchthavenbesluit Lelystad voldoet aan alle geldende wet- en regelgeving. ‘Terwijl we inmiddels weten dat het Luchthavenbesluit alleen al vanwege de laatste ontwikkelingen rondom de programmatische aanpak stikstof juist strijdig is met de Natuurbeschermingswet’, weet Rooijakkers.

Toezien
De samenwerkende actiegroepen wachten in spanning af of en wanneer minister Van Nieuwenhuizen een definitief Luchthavenbesluit aan de Tweede Kamer voorlegt. Rooijakkers: ‘De Tweede Kamer moet er op toezien dat het ministerie een juiste en volledige weergave van de feiten geeft. De Kamer kan nooit akkoord gaan met dit onrechtmatige en bovendien slecht onderbouwde besluit, dat in strijd is met fundamentele Europese, nationale en sectorale regelgeving op het gebied van mededinging, milieu, natuur en vliegveiligheid.’

Bekijk bericht op "meppelercourant.nl - 30-08-2019"

Reacties op dit bericht

Geplaatst door inwoner uit Lelystad

Ik woon al wat jaartjes in lelystad en tijdens de test vlucht om het geluid hinder vast te stellen was het abnormaal stil wat een verademing geen aanvlieg route meer voor schiphol. niet meer de dalende vliegtuigen die te kleppen verstellen zodat er afgeremd word
de dag naar na is het weer raak het lijkt wel erger geworden ook de kleine vliegtuigjes vliegen nu vaker over de stad