Platform Vlieghinder Regio Castricum
 

luchthaven Lelystad

 |
 Geplaatst door: Wim 
 |
 Bekeken: 760 
|
 regiogids nijkerk.nl 
luchthaven Lelystad

Gemeenten en provincie houden vast aan afspraken uitbreiding luchthaven Lelystad De gemeenten Amersfoort, Bunschoten, Ermelo, Harderwijk, Putten, Nijkerk, Nunspeet, Zeewolde en de Provincie Gelderland hebben vandaag gereageerd op de plannen voor de uitbreiding van luchthaven Lelystad. In hun reactie laten zij weten vast te houden aan de eerder gemaakte regionale afspraken, over het voorkomen van overlast voor hun inwoners.
Oud minister Hans Alders van de Alderstafel Lelystad, bracht vandaag zijn advies over de ontwikkeling van luchthaven Lelystad uit aan staatssecretaris Atsma van Infractructuur & Milieu. Het advies is helder over de te volgen processtappen voor de uitbreiding van de luchthaven. Uit het advies blijkt echter niet duidelijk wat dit betekent voor de kaders die door de regio zijn gesteld, om hinder van de luchthaven te beperken. Dat wordt later pas duidelijk bij de keuzes voor de vliegroutes. Dat kan mogelijk nadelig uitpakken voor de gemeenten in de regio door laagvliegende vliegtuigen.

Regionale inbreng
De Alderstafel Lelystad heeft als doel om na overleg met regionale en lokale bestuurders, het ministerie van Defensie, de luchtvaartsector, omwonenden- en andere belangenorganisaties een breedgedragen advies uit te brengen aan het kabinet over deze ontwikkeling van Lelystad Airport.
Vanuit de regio zijn in 2010 belangrijke voorwaarden ingebracht als kaders voor het gebruik van het luchtruim. De belangrijkste zijn de minimale vlieghoogte van 6.000 voet, ofwel 1,8 kilometer boven de regio en het vermijden van overlast voor bestaande woonkernen.

Advies Alderstafel
Alders adviseert Lelystad Airport als twin-airport van Schiphol te ontwikkelen. Daarbij bepleit hij weliswaar het zoveel mogelijk vermijden van hinder in woonkernen (inclusief effectieve klachtenbehandeling) en het vermijden van verstoring van natuur. Maar het advies van Alders laat ruimte in de toepassing van de regionale kaders. Alders adviseert de effecten bij een vlieghoogte van 900 meter boven de Oostvaardersplassen in beeld te brengen. Als daardoor de rechtstreekse route van en naar het vliegveld wordt gevolgd, is een vlieghoogte van 1800 meter boven de regio niet haalbaar. Ook wil hij ruimte inbouwen voor een verdere ontwikkeling van het aantal vliegbewegingen in de toekomst. Daarmee dreigt meer overlast voor inwoners van de regio.

Milieucriteria regio
De gemeenten spreken hun waardering uit dat zij betrokken zijn bij het Aldersadvies. Zij zijn dan ook voorstander van het optimaal benutten van het luchtruim en het benutten van de economische voordelen die uitbreiding van luchthaven Lelystad voor de regio biedt. De gemeenten en provincie zijn echter wel van mening dat een zorgvuldige afweging, tussen de te verwachten economische voordelen en de hinder die dit met zich mee zal brengen, nu niet kan worden gemaakt. Daarom kunnen zij nu geen definitief standpunt innemen en houden zij onverkort vast aan de milieucriteria uit het regionaal kader.


Reacties op dit bericht

Geplaatst door V.O.S. uit NULL

Verloedering. Onder. Schipholbeleid.

Advies Alderstafel......het is slechts een ADVIES! De sector kan en zal dat zeker doen, afwijken zodra de noodzaak er zal zijn om uit te breiden!

Hindergod Alders bracht in o.a. Uitgeest dezelfde vliegende sprookjes ten gehore.
Zoveel mogelijk de woonkernen ontzien........
Tsja, in Nederland heb je praktisch alleen maar woonkernen. En over de aan te vliegen hoogte: hier, boven Uitgeest is het slechts tussen de 500 en 600 meter! Waarom? O.a. vanwege de drukte en de idiote stelling dat militairen het overgrote deel van het Nederlandse luchtruim in gebruik hebben. De genoemde 900 tot 1800 meter zal, indien het ook op Lelystad-airport, drukker en drukker wordt, snel worden aangepast tot lagere waarden. Weg rust! Na een dag hard werken thuis komen en dan heerlijk in de herrie zitten......vanwege de vakantiegangers / overstappers.

Geplaatst door jhgriese uit Amstelveen

Van 1800 m naar 900m , daar gaan we weer.. Het spel van Manipulatie gaat voort.. Geef de omgeving wat spiegeltjes en kraaltjes en klaar is kees ...
@VOS : Er komt mogelijk soelaas voor Uitgeest ? De transitionlayer gaat omhoog verordeneert de E.U.

Geplaatst door gerard uit NULL

hier: 600 meter. Als je dat tegen iemand onder de rook van de Frankfurter vertelt gelooft hij je niet. Reactie: 'Als dat hier zou gebeuren zou de pleuris uitbreken.'. Maar in NL zijn mensen kennelijk alders. sorry anders.

Geplaatst door cros op de helling uit deltametropool

In deze regio (IJmond/Kennemerland) zijn de gemeenten zo onverstandig geweest om aan "verzelfstandigde uitvoerings organisaties" ofwel Milieudiensten hun milieutaken over te dragen. "Wel betalen, niet bepalen" werd het motto.
De arme politici in de gemeente laten zich daarbij wijsmaken dat hun (NB!: 43!)gemeenten echt geen invloed hebben. Nee, daarvoor moeten we bij de BRS zijn; wat voor slimme constructie daar achter zit moet u zelf maar eens opzoeken.
Hoe je het ook wendt of keert, steeds blijken achter de constructies als Metropoolregio Amsterdam, BRS, vroeger ook SADC (Schiphol Aarea Dev. Company) provinciale secretariaten en web adressen te hangen.
Of de operatie "Schoon schip" van het provinciaal bestuur hier ook op is gericht valt helaas lastig na te gaan..........

Geplaatst door Grove PJM uit Nanteuil Auriac de Bourzac

Twee zaken,
a) Voordat vliegveld Lelystad gaat uitbreiden laat het plan SchipholKatwijk onderzoeken want dat plan faciliteert o.a. ook de nachtvluchten en maakt volledig een einde aan de nachtelijke overlast ruim rond Schiphol.
B) De gewenste baanverlenging tot 2100 meter in Lelystad is niet voldoende, de heer Alders moet dat weten. Voor de Airbus 320 en de B 737 is 2500 meter noodzakelijk bij een natte baan. Ook de reden dat vliegveld Eelde de baan naar 2500 meter gaat verlengen. Vreemd dat niemand hier vragen over stelt.