Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Longfonds brengt luchtkwaliteit en zorgen van Nederland in kaart

 |
 Geplaatst door: Wim 
 |
 Bekeken: 1355 
|
 longfonds.nl - 26-02-2018 
me_vliegtuig_IMG_0712.jpg

Door minder op hout te stoken en minder auto te rijden, kan een belangrijke bijdrage worden geleverd aan het gezonder maken van de lucht. Dat blijkt uit onderzoek van TNO in opdracht van het Longfonds. De lucht die we op veel plekken inademen is ongezond, daarom kan vanaf vandaag iedereen op zijn of haar locatie checken wat de luchtkwaliteit is. Gemeenten kunnen een belangrijke rol spelen bij het aanpakken van lokale bronnen, zoals houtrook en verkeer. Directeur Michael Rutgers. “Met deze campagne roepen we gemeenten in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen op luchtkwaliteit onderdeel te maken van de nieuw te vormen coalitie. Deze cijfers laten ook echt zien dat er een verschil gemaakt kan worden. Wij willen dat niemand meer ziek wordt van de lucht die hij inademt.”

TNO heeft uitgerekend hoe groot de bijdrage van houtstook en verkeer op lokaal niveau is aan de luchtkwaliteit. Een belangrijke maat voor de luchtvervuiling door verkeer is stikstofdioxide (NO2), een gas dat het gevolg is van verbranding. De bijdrage van persoonsverkeer aan de NO2 concentraties is in Nederland gemiddeld 13%. In steden als bijvoorbeeld Amsterdam of Rotterdam met een hoge verkeersdruk is de bijdrage nog groter. In Amsterdam is het aandeel NO2 door verkeer zelfs bijna 20%, aldus TNO.

Fijnstof
Naast verkeer levert houtstook lokaal ook een grote bijdrage aan de slechte luchtkwaliteit. Houtstook zorgt vooral voor fijnstof in de lucht. TNO heeft berekend dat houtstook in de winter gemiddeld verantwoordelijk is voor 10% van de fijnstofconcentraties. Minder hout verbranden heeft dus direct een gunstig effect. Op lokaal niveau is het effect van houtstook nog groter. In bijvoorbeeld Utrecht zorgt geen hout stoken ervoor dat er 12% minder fijnstof in de lucht komt.

Lokale maatregelen
In een groot deel van Nederland is de luchtkwaliteit onder de maat. In verschillende gemeenten worden zelfs de Europese normen overschreden. Op dit moment zijn er onvoldoende maatregelen om de lucht gezonder te maken. En de maatregelen die genomen worden zijn niet effectief genoeg en leveren te weinig gezondheidswinst op. Gemeenten kunnen een belangrijke rol spelen door maatregelen te nemen die de luchtkwaliteit gezonder maken. Denk aan het invoeren van een milieuzone, het beperken van de houtstook bij nieuwbouwprojecten en voorlichting geven. Met de nieuwe campagne wil het Longfonds de druk op de gemeente opvoeren om zulke maatregelen te nemen.

Zorgen delen
Het Longfonds verzamelt de komende weken de zorgen van burgers over de luchtkwaliteit in hun gemeente. Iedereen die met de check van het Longfonds (www.longfonds.nl/gezondelucht) de luchtkwaliteit bij hem of haar in de buurt checkt, roept het Longfonds op te delen waarover ze zich zorgen maken in hun gemeente. Daarbij kunnen mensen aangeven over welke thema’s zij zich het meest zich zorgen maken, zoals houtrook, verkeer of intensieve veehouderij. Met al deze reacties gaat het Longfonds naar de gemeenten met de oproep de luchtkwaliteit te verbeteren.

Gezondheidsklachten
De lucht die we inademen in Nederland is op de meeste plekken ongezond. Je kunt er letterlijk doodziek van worden. Elk jaar overlijden er ruim 12.000 mensen vroegtijdig door ongezonde lucht. En elke dag belanden er meer dan 40 mensen met spoed in het ziekenhuis door luchtvervuiling. Niet alleen mensen met een longziekte worden ziek van ongezonde lucht, ook voor gezonde mensen is dit op de lange termijn schadelijk.

De actie naar aanleiding van dit artikel. Naam actienemer bekend bij de redactie van vlieghinder.nl.

Geachte mevrouw,heer van het Longfonds,

Dat u de houtstook en auto aankaart in de media is prima, maar waarom nu weer het autoverkeer als schuldige. Iedereen weet ondertussen nu wel dat onze heilige koe geen bijdrage levert aan een schone woonomgeving.

Breng ook eens het vliegverkeer onder de aandacht! Deze zeer vervuilende luxe bezigheid met in de toekomst nog meer uitstoot van fijnstof in het vooruitzicht dient ook aangepakt te worden. Beter nog is beperken van deze uitstoot en dat gebeurt niet door nog meer vliegvelden en vliegtuigen toe te laten.

Wijs de burgers van NL ook eens op hun verantwoordelijkheid dat met vliegen ze een enorme bijdrage leveren aan de uitstoot van CO2 ,NOx en fijnstof.


Mvgr M

Hierbij Hierbij het antwoord van het longfonds, interessant is het bijgevoegde linkje.
Klik even door en vul het in, ga daarna even verder en lees de info over de lucht kwaliteit.
Schrikbarend.

Geachte ....

Hartelijk dank voor uw e-mail. U heeft gelijk dat door vliegverkeer forse hoeveelheden ultrafijn deeltjes worden uitgestoten. Wij zijn ons hier zeker van bewust, maar wij zien voor ons zelf een rol in het creëren van maatschappelijk en politiek draagvlak voor gezonde lucht. Dat doen we voor het thema luchtkwaliteit in de breedte. Zo pleiten we voor een aanpak waarin gezondheid centraal staat, alle bronnen worden meegenomen, de grootste vervuilers als eerste en waarin gezonde alternatieven worden gestimuleerd. Daarnaast hebben we twee deelonderwerpen tot speerpunt gekozen: persoonlijke mobiliteit en houtrook. Dit omdat onze longpatiënten hier het meeste last van hebben en omdat we mensen bij deze onderwerpen kunnen aanspreken op hun eigen uitstoot.

Op bijgaande link ( hier ) kunt u aanvinken waar u aandacht voor wilt vragen bij de Gemeente. Wij verzamelen de reacties en sturen dit door naar de gemeente waar u woont.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Heeft u nog vragen? Belt u ons dan. Op werkdagen is de Longfonds Advieslijn van 09.00 tot 17.00 uur bereikbaar: 0900 2272596 (€ 0,50 per gesprek).

Met vriendelijke groet,

Dorien Vredenberg
Medewerker Advieslijn

(033) 43 41 212
advieslijn@longfonds.nlBekijk bericht op "longfonds.nl - 26-02-2018"

Reacties op dit bericht

Geplaatst door Wobbe uit Amsterdam

Don't mention the air traffic!
want dan draaien ze de subsidiekraan misschien dicht
Hypocrieten.

Geplaatst door Thijs HHW uit Heerhugowaard

Goede actie van het Longfonds. Houtrook is een zeer grote, onderschatte en helaas toenemende (want 'hip') bron van fijnstof, PAK's en dioxines. Zeker lokaal kunnen concentraties schrikbarend hoog oplopen.

Overlast van vliegverkeer, wat ik persoonlijk ook heb, draait bovenal om geluid en alle schadelijke gevolgen van dien. De beste hoop voor verbetering lijkt mij de focus op klimaatverandering: weg met die belastingvoordelen, juist extra heffen op CO2-uitstoot.

Geplaatst door Wobbe uit Amsterdam

Als je het vliegverkeer niet expliciet in je bezwaren meeneemt, is die actie van het longfonds gewoon dweilen met de kraan open. De winst die je boekt door houtstookkacheltjes en brommers te weren gaat gewoon weer verloren omdat er steeds grotere en steeds meer vliegtuigen hun fijnstof boven je hoofd uitstorten. Per saldo schiet je met zo'n actie als astmapatiënt en gewone omwonende niet veel op.

Geplaatst door M uit U

Ik moet ook altijd een beetje lachen als ik onze gemeente druk bezig zie met het weren van oudere diesels uit de binnenstad: tuurlijk, het zijn stinkende milieuvervuilende auto's, maar intussen vliegen er steeds meer Boeings laag over het centrum. Da's toch gewoon dweilen met de kraan open?