Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Limmerkoog na de Luchtruimherziening II

 |
 Geplaatst door: Redactie (Wim) 
 |
 Bekeken: 1016 
|
 uitgeester.nl - 03-04-2022 
Limmerkogerwoonkoepel.JPG

Gaat de Omgevingswet een gezonde leefomgeving garanderen?

UITGEEST - Het artikel van 30 maart over een toekomstige Limmerkoog was - wat de ‘woonkoepel’ betreft - een 1 april grap.

Maar voor het overige een ernstige waarschuwing voor de gevolgen van de op handen zijnde luchtruimherziening. Want bij de Polderbaan installeerde Schiphol al het ‘Next-Gen’ hoogfrequent vliegsysteem, dat samen met Schiphols groei-verdien-model de leefomgeving hier uiterst ongezond dreigt te maken. De vraag is nu of de Omgevingswet nog een gezonde leefomgeving kan garanderen.

Of en hoe er in de Limmerkoog gebouwd kan gaan worden hangt af van nieuwe geluidscontouren na de luchtruimherziening en de opstelling van raad en college in de nieuwe periode 2022-2026. Er wordt wel eens vergeten dat via burgerparticipatie een - op de nieuwe Omgevingswet toegesneden - Omgevingsvisie Uitgeest 2030 is vastgesteld. Een nieuw college is daaraan gehouden, ook al fungeert de huidige D66 burgemeester als ‘kwartiermaker’ voor de vernieuwde Metropoolregio Amsterdam. Waar de D66 fractie zich uitsprak voor een reset en krimp voor de luchtvaart* blijft deze MRA 2.0 vasthouden aan Schiphols streven naar groei en een ‘Holland Metropool’. Daarbij is een door veel partijen gevolgde struisvogelpolitiek gevaarlijk.

De door Uitgeest via OVU 2030 nagestreefde vitale dorpskernen in een gezonde, groene omgeving dreigen ten prooi te vallen aan megalomane verstedelijking die verbonden is aan Schiphols toekomstvisie. Vanuit het nieuwe Metropoolbureau op de Zuid As drukt een trio topbestuurders met als voorzitter de GL burgemeester van Amsterdam dit door. En met de luchtruimherziening dreigt directe verplaatsing van extra geluidshinder, ongezonde uitstoot en de aantasting van klimaat en de natuur door stikstof en CO2 naar onze regio, inclusief het Natura 2000 kustgebied.

Bescherming via Omgevingswet, geen lapmiddelen als ‘DeNoize’ en ‘Notifly’

Het gevaar is levensgroot dat de Metropoolbestuurders en hun volgelingen de nog door de Omgevingswet geboden bescherming tegen deze aantasting van onze leefomgeving proberen te omzeilen. Dit zou een grove schending van de rechtsbescherming betekenen die alleen nog door alerte raadsleden en bewoners en hun platforms en organisaties gestopt kan worden. Noodgedwongen volgt dan een kostbare gang naar de rechter. Dat zal moeten gebeuren voordat het te laat is!

Ook moet worden opgepast voor - als innovatieve oplossingen - aangedragen lapmiddelen als ‘DeNoize’ en ‘Notifly’. Wie zit nu te wachten op de extra investering in nieuw ontwikkelde, elektrisch gestuurde en geluidafstotende ramen? En wie wil z’n bewegingsvrijheid laten bepalen door ‘Notifly’? Wie wil er in vredesnaam een ‘variabele wasdag’ bij het buiten drogen van het wasgoed, het mijden van tuinen en buitenruimte gedurende een flink deel van de dag en extra medicatie vanwege langdurige slaapverstoring door de ‘Next-Gen’ technologie?

Laat het voor een ieder duidelijk zijn:
Dit zijn de offers die zijn verbonden aan het groei-verdienmodel van Schiphol, de aansluiting bij de Metropoolregio 2.0 en de realisatie van Schiphols ‘Holland Metropool’.

*Document in bezit van deze krant

Dit artikel kwam tot stand in samenwerking met Kennisnetwerk Impact en de Werkgroep Toekomst Luchtvaart W.T.L. (zie: www.toekomstluchtvaart.nl )

Bekijk bericht op "uitgeester.nl - 03-04-2022"

Reacties op dit bericht