Platform Vlieghinder Kennemerland
 

OPINIE - Limburgse bril maakt blind

 |
 Geplaatst door: Wim 
 |
 Bekeken: 1069 
|
 De Limburger - 09-11-2017 
hvs-Ballon

Door Michel Brouwers

OPINIE

Als de provincie Limburg zich als 'ondernemer, partner en financier' van Maastricht Aachen Airport (MAA) opwerpt, wie houdt dan nog het publieke belang in de gaten? Het is een vraag die de omwonenden van het vliegveld en de omliggende gemeenten zich ook zijn gaan stellen, nu blijkt dat een baanverlenging een noodzakelijke voorwaarde is om wat te maken van die tientallen miljoenen subsidie die de provincie in de luchthaven steekt.

Ambitieus

In de vervoerscijfers is nog niets terug te zien van de 42,9 miljoen euro die inmiddels al door de provincie zijn besteed.

Wat we wel weten, is dat in 2024 uit de in totaal voor 2013-2024 voorziene steun van 74,7 miljoen euro een groei van 200 procent moet komen van het vrachtvolume (nu: 80 ton) en het aantal passagiers (nu: 225.000).

Een doel dat in een voor de provincie Limburg uitgevoerde marktverkenning is aangemerkt als 'ambitieus'.

Diezelfde verkenning rekent ook voor dat de groei in de voor MAA relevante vrachtniches - bederfelijke waren, hightech elektronica - zo'n 0,75 procent per jaar zou gaan bedragen over de periode 2013-2018. Rekenen we dat percentage om voor de periode 2017- 2024 dan zou de markt in totaal met zo'n 5 procent moeten kunnen groeien.

Het valt nog te bezien of de huidige hoogconjunctuur zo ver draagt, maar zelfs dan zal de resterende 195 procent aan groei toch echt van het aftroeven van concurrerende luchthavens moeten komen. En die zitten niet stil. Zo ontwikkelt buurvliegveld Luik in rap tempo extra vrachtcapaciteit om in te spelen op de krapte op Schiphol.

Vanuit oogpunt van MAA's exploitant TCGI valt er echter veel te winnen en weinig te verliezen. De provincie zorgt voor vergunningen, financiert de infrastructuur en betaalt voor alle niet-economische diensten als brandweer, beveiliging en luchtverkeersleiding. De exploitant betaalt huur en loonkosten, die bij verliezen middels ontslagen schaalbaar zijn. De exploitant kan bovendien in 2026 weer van de concessie af. Via een faillissement zelfs eerder.

Risico

Het risico ligt dus bij de provincie. De periodieke MAA-voortgangsrapportage besteedt aandacht aan het risico van tegenvallende vervoersontwikkelingen en het afhaken van de exploitant. De erbij vermelde maatregelen tonen echter vooral hoe weinig grip de provincie op de zaak heeft. Zo moet er bij tegenslag overleg zijn met de (dan al niet-presterende of failliete) exploitant, zal de provincie MAA helpen om aan acquisitie te doen en blijft de provincie hopen dat het Rijk van MAA de vracht-overloopluchthaven van Schiphol maakt.

En als de provincie ondernemer is, dan is de Limburgse belastingbetaler de Limburgse belastingbetaler investeerder.

Toen Provinciale Staten gevraagd werden de luchthaven over te nemen en te subsidieren was sprake van een verdeelsleutel tussen de exploitant en provincie voor 'winsten' gemaakt bovenop de afgekochte verliezen.

Onduidelijk is hoeveel van die winst zal terugvloeien naar de provincie.
Mede gelet op de al toegezegde steun van 3 miljoen euro per jaar voor nà 2024 is delen in de 'winst' het minste wat de belastingbetaler kan verwachten.

Corendon

Hoezeer dit van belang is, bewijst de aankondiging van vakantievlieger Corendon.

Die maatschappij wil komende zomer vluchten vanaf MAA gaan uitvoeren om de Belgische markt te bedienen. Te verwachten is dat ze daarbij minstens één 'exclusieve bestemming' aan het aanbod zal toevoegen, zodat de provincie Corendon voor twee jaar mag subsidiëren. Zo koopt de provincie de extra passagiers waarmee ze invulling geeft aan haar eigen groeiprognoses, terwijl de baten ten goede komen aan Corendon en de Belgische reiziger. Juist doordat MAA zo weinig nut voor Limburg heeft, zullen de opbrengsten steeds weer uit de provincie weglekken en zal de belastingbetaler als donateur moeten bijspringen.

Dat besef lijkt de provincie te missen, net als kennis van de luchtvaart en dus bestuurlijke controle. Alleen als je met een Limburgse bril naar de internationale luchtvaart kijkt, passen twee vrachtvliegvelden naast elkaar en is 100 miljoen euro steun in 20 jaar en 200 procent groei in zeven jaar realistisch.

Die baanverlenging gaat dan ook vooral nodig zijn om de consequenties van dat gebrek aan inzicht voorlopig nog even uit te kunnen stellen.

Michel Brouwers is econoom en schrijft over politiek, economie en samenleving Reageren? opinieredactie@delimburger.nl

Omdat MAA zo weinig nut voor Limburg heeft, zullen de opbrengsten uit de provincie weglekken en zal de belastingbetaler moeten bijspringen.


Reacties op dit bericht

Geplaatst door Griese JH uit amstelveen

Ja, die Limburgers , Prachtige provincie, en ze werden wel eens karig bedeeld door den Haag: Maar dat laat onverlet, dat je dan WEL het belang van Omwonenden blijft dienen. Schiphol Woordvoerder CDA wonende te Limburg , Maakt zich wel sterk tegen overlast Lelystad te Zwolle. Goede Zaak, . Maar voor Overlast in de Randstad moet je bij hem niet zijn. Zo loopt het bij de B.baan de spuigaten uit : 45% meer dan beloofd in 2008-2013, nl : MINUS 7 % groei
Het CDA de grootse GROEI adept van de afgelopen 20 jaar !