Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Letterlijk hele Randstad vliegherriepaars

 |
 Geplaatst door: Redactie (Wim) 
 |
 Bekeken: 771 
|
 schipholwatch.nl - 14-10-2021 
paarslawaai.jpg

Drie maanden na de lancering van vliegherrie.nl kleurt de hele Randstad en grote gebieden daarbuiten volledig vliegherriepaars. De kaarten op de site maken duidelijk dat de luchtvaart vrijwel nergens meer mensen met rust laat.

In de eerste drie maanden wisten ruim 3.500 mensen de site te vinden. Gezamenlijk plaatsten zij ruim 40.000 meldingen van vliegtuigoverlast. De meldingen kunnen worden opgeteld bij die van ‘officiële’ instanties als BAS en het Rotterdamse DCMR.

Het aantal en de aard van de meldingen is dermate verontrustend dat de Tweede Kamer deze op
9 november in de Vaste kamercommissie voor Infrastructuur & Waterstaat behandelt.

De leden van de commissie oordeelden dat de informatie op vliegherrie.nl de moeite waard is om te bespreken. Dat gebeurt die dag vanaf 16:30 uur. De vergadering is live te volgen via de website tweedekamer.nl. Mogelijk wordt het commissiedebat gevolgd door een kort plenair debat in de grote zaal.

Halfslachtige poging Schiphol
Ook Schiphol maakt zich zorgen om het grote aantal meldingen en het relaas van mensen die gebukt gaan onder het vlieglawaai. Een woordvoerder nodigde mede-initiatiefnemer SchipholWatch via Twitter uit om een en ander te bespreken.

SchipholWatch heeft echter geen enkel belang om de resultaten met Schiphol te bespreken, anders dan in volledige transparantie. Dat was kennelijk niet de bedoeling, de woordvoerder liet na het voorstel om de discussie op Twitter te voeren niets meer van zich horen.

De bedoeling van vliegherrie.nl is niet om in gesprek te gaan met Schiphol of andere actoren uit de luchtvaartindustrie, maar om politici en media inzicht te geven in de vernietigende effecten van het overmatige vliegverkeer in ons land.

Iedere stip op de kaart, zie hier, is een postcodegebied met een of meerdere meldingen van vliegtuigoverlast (illustratie: vliegherrie.nl)

Zelf op pad met de meldingen
De gegevens op vliegherrie.nl worden inmiddels door tal van mensen ingezet om de eigen gemeenten te bestoken en tot actie te manen. Onder meer in de IJmond en in Zaanstad zijn mensen naar wethouders en gedeputeerden gestapt om de overlast van Schiphol aan te kaarten.

Andere mensen maken weer plannen om met de meldingen in te spreken in hun gemeenteraad. Inspreken is een democratisch recht: mensen mogen de gemeenteraad zo wijzen op misstanden of vragen om actie te ondernemen.

Om het voor al deze mensen makkelijker te maken relevante gegevens te vinden, heeft de redactie sindskort overzichten van meldingen per gemeente gemaakt. Op dit moment zijn er overzichten voor onder meer Amsterdam, Rotterdam, Aalsmeer, Amstelveen, Zaanstad en Wijdemeren. Op verzoek kan ook een overzicht voor uw eigen gemeente worden aangemaakt.

Belangstelling van studenten
Vliegherrie.nl heeft ondertussen ook de aandacht getrokken van wetenschappers die met de gegevens aan de slag willen. Drie studenten van onder meer de TU Delft en de VU hebben los van elkaar data opgevraagd. Zo gauw de informatie wordt gebruikt in onderzoek, worden de resultaten onder meer door SchipholWatch gepubliceerd.

Onder de vele meldingen bevinden zich veel schrijnende gevallen. Mensen die wanhopig worden van het aanhoudende vliegtuiggeloei, die ’s nachts niet kunnen slapen, die er letterlijk ziek van worden. Ook zijn veel burgers boos op wat hen wordt aangedaan, vragen zij zich af waarom niemand iets lijkt te doen aan de overlast of wanneer de herrie eindelijk eens ophoudt.

Redactieteam
Op de site verschijnen ook wel eens meldingen die niet door de beugel kunnen. Omdat dergelijke meldingen het doel van de site – minder vliegoverlast – niet dichterbij brengen, is het redactieteam verzocht dergelijke meldingen te verwijderen. Desondanks staat het totaal aantal meldingen inmiddels op 41.000.

SchipholWatch dankt de redactie van vliegherrie.nl hartelijk voor alle uren die de vrijwilligers inmiddels in de site hebben geïnvesteerd. Ook meehelpen? Stuur een mailtje aan info@vliegherrie.nl.

Een welgemeend (en welverdiend) bedankje aan de redactie kan naar redactie@vliegherrie.nl.

Bekijk bericht op "schipholwatch.nl - 14-10-2021"

Reacties op dit bericht

Geplaatst door Kijk naar de toekomst uit Uitgeest

Uitgeest: Burgerspreekrecht van Raadsagenda gehaald!

Zonder (noodzakelijk) raadsbesluit heeft men in Uitgeest het burgerspreekrecht van de Raadsagenda gehaald. Alleen op verzoek is inspreken toch mogelijk met als gevolg dat er veel minder van dit democratisch recht gebruik wordt gemaakt.

Op de achtergrond speelt dat intussen de burgerparticipatie blijkt ingeruild voor wat als "Overheidsparticipatie" wordt aangeduid. Dat dit tot bizarre situaties leidt blijkt uit het volgende:

Schiphol heeft als Megaluchthaven met HUB-model in de toekomstvisie 2050 de z.g. Holland Metropool geponeerd. En wat blijkt? Achter dit idee heeft zich een samenwerking geschaard van topbestuurders uit Groot-Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Eindhoven met de belangrijkste vastgoedinvesteerders in de wereld. Daar zouden dan zogenaamd hele goede kansen op banen en woningen uit voortkomen. (zie: https://hollandmetropole.com)

Zie daar in een notendop de situatie waar we intussen in zijn verzeild.Geplaatst door V.O.S. uit Onder de Kolderbaan

Verloedering. Onder. Schipholbeleid.

Het de mensen niet meer met rust laten, is 1.
De enorme vervuiling is 2.
En de veiligheid?

In de exorbitante drukte (die gecreëerd wordt door Schiphol) ontstaat ook een enorm risico dat het boven het westelijk deel van Noord- of Zuid Holland een keer goed fout zal gaan.
Eigen waarneming van vandaag boven Uitgeest: toestel uit het westen komt net voorlangs toestel uit het noorden. Tijdsbestek van slechts zo'n 5 sec. anders was het boem.
De sector ontkent natuurlijk dit soort fratsen, gezichtsbedrog, is niet gebeurd enzovoort.
De waarnemer is niet terzake kundig enzovoort.

Schiphol is een misdadig instituut dat onder de ziekelijke politiek in Nederland geen strobreed in de weg wordt gelegd.
De inwoners zijn de klos en betalen er ook nog aan mee, om een systeem in stand te houden dat de woonomgeving volledig naar de klote heeft geholpen.
De WHO heeft dit ook geconstateerd, maar de inwoners moeten het zelf maar opknappen.
Van de vuile ziekelijke politiek in dit landje hoef je niets te verwachten zolang de VVD de scepter zwaait.
Bedenk dat de tirannieke VVD al 12 ! jaar bezig is de boel naar de klote te helpen.
Mark Rutte mag wat mij betreft in de Marianne trog afzinken (zonder duikboot).

Geplaatst door B. van Marlen uit Uitgeest

De VVD heeft inderdaad een heel slechte reputatie als het om het milieu gaat. Maar het is zeker niet de enige partij die deze ellende heeft veroorzaakt en voortzet. De PvdA deed er hard aan mee met mevr. Netelenbos, die de Polderbaan met de rammelende handhaving er doorheen gedrukt heeft, later met Alders werd de handhaving nog verder verslechterd ook. En wat te denken van dhr. Benschop? CDA is ook schuldig, denk maar aan de discutabele rol van Eurlings, of aan de Commissie Eversdijk, of recent aan Hoekstra, die geen enkele duurzaamheidseis deed meegaan met de staatssteun voor KLM.

Ook van het andere rechtse gebroed is niets op dit punt te verwachten: PVV, FvD, JA21 doen er als ze de kans voor krijgen even hard aan mee.

En vergeet ook de vliegconsument niet, die er weer massaal op los gaat deze week.

Werkelijk om moedeloos van te worden! Straks krijgen weer de 4e coronagolf en over 10 jaar op ruim 1,5 °C opwarming. Dit land gaat naar de ratsmodee.

Geplaatst door Kijk naar de toekomst uit Uitgeest

HAALT UITGEEST BINNENKORT WEER HET NOS-JOURNAAL?

Enige jaren terug was er flinke opschudding: bijna botsing boven Uitgeest haalde het NOS journaal en de LVLN beloofde aanpassing van de gevaarlijke situatie rond het "ritsen".

Met de snel toenemende intensiteit van het vliegverkeer boven de regio - er lijken ook tests te worden gedaan met het geplaatste hoogfrequent vliegsysteem Next-Gen! - wordt de veiligheidssituatie er niet beter op.

Waakzaamheid bij bewoners lijkt geboden want de sector zal niet uit zichzelf hier aandacht aan geven. Alles is gericht op een maximale exploitatie van het luchtruim en de daar onder gelegen "Holland Metropool", zoals genoemd in de toekomstvisie van Schiphol.

Geplaatst door Ed uit Oegstgeest

De architecten van het 4e kabinet Rutte gaan gedupeerden van het overheidsbeleid uitnodigen aan de formatietafel. Slachtoffers van de toeslagaffaire en Groningse bevingsslachtoffers. Levensechte voorbeelden om te leren hoe het beter kan.....
Het wordt hoog tijd dat ook de vele Schiphol lawaaislachtoffers een uitnodiging krijgen. En bovenal: laat oude dogma's varen en los het probleem nu zo snel mogelijk echt op!

Geplaatst door John Damen uit Haarlem

Vreemd om de hele dag allerlei mensen te horen over milieu, opwarming, zeespiegelstijging en broeikasgassen terwijl de vliegtuigen weer als vanouds hun kerosinedampen over de randstad uitstrooien en files nog weer groter zijn dan in 2019...