Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Lelystad Airport niet door de strot duwen

 |
 Geplaatst door: Wim 
 |
 Bekeken: 1497 
|
 De Telegraaf 
thomas_natuur_01-pp.jpeg

Opinie Hans Wiegel


Met grote belangstelling heb ik de laatste tijd de discussie over de plannen voor Lelystad Airport gevolgd. In het begin werd daar positief op gereageerd. Begrijpelijk, want Schiphol is vol en wil dus een andere luchthaven in de buurt waar vracht- en toeristenvervoer naartoe kan worden verplaatst. Goedschiks of, zo nodig, onder dwang.

Geen kleine klus. Er moet van alles gebeuren bij zo'n operatie. De zaak staat onder tijdsdruk. De bedoeling was, en is nog steeds, dat in 2019 de opening (feestelijk of niet) zal plaatsvinden. Toen ik dat las, dacht ik: nou, nou, dat is wel kort dag.

De grootste hobbel is de steeds toenemende weerstand tegen de uitbreiding van vliegveld Lelystad. Die betreft de geluidshinder, omdat alleen in de onderste laag van het luchtruim plaats is voor vliegen naar en van Lelystad. Allerlei actiegroepen, in Gelderland, Overijssel en Friesland, zijn in verzet gekomen en aan de slag gegaan. In dit geval groepen met kennis en kunde. Die hebben gekeken naar de milieueffectrap-portage. Een commissie die daarop toe moet zien, meldt nu dat die moet worden 'geactualiseerd'. In ge-woon Nederlands betekent dat: de huidige rapportage deugt niet.

Tijdens een hoorzitting, vorige week donderdag, van een commissie uit de Tweede Kamer, meldde een deskundige van een van de actiegroepen dat de MER (de milieueffectrapportage) minstens zeven forse fouten bevat. Ik las dat in een helder en boeiend artikel van de hand van Mark Duursma in NRC/Handelsblad. Al veel eerder had De Stentor een hele reeks van uitstekende stukken over de verwik-kelingen rond Lelystad Airport geschreven.

De zaak is nu in een versnelling gekomen. Het lijkt een affaire te gaan worden. De aanstichtster is het PvdA-Kamerlid Sharon Dijksma. Zij was te gast bij een politieke talkshow in Diepenheim. Mevrouw Dijksma was kort geleden nog staatssecretaris van Verkeer en had het dossier-Lelystad in haar portefeuille. Ze weet dus van de hoed en de rand. Wat zei Sharon Dijksma daar in het mooie en rustige Diepenheim? Door ge-brek aan deskundige ambtenaren „ben je als departement degene die te snel achter de feiten aan loopt", zei de voormalige bewindsvrouwe. Het jeugdige D66-Kamerlid, Jan Paternotte, noemde de woorden van Dijksma „bizarre uitspraken". Wat bedoelde hij daarmee? Zijn Dijksma's woorden bizar, of is de manier waarop het departement bezig is, bizar?

Terecht heeft de Tweede Kamer aan de bel getrokken. Alle vier de regeringspartijen en ook partijen vanuit de oppositie hebben opheldering van zaken gevraagd aan de nieuwe minister, Cora van Nieuwenhuizen. Terzijde: prima is het dat de minister dit dossier onder haar verantwoordelijkheid heeft genomen. Tijdens het vorige kabinet was de portefeuilleverdeling tussen minister en staatssecretaris scheefgetrokken. De staatssecretaris had de verantwoordelijkheid voor de meeste (politiek) zware onderwerpen.

Hoofdpunt van de weerstand zijn de vliegroutes die op papier zijn gezet. Pas in 2023 zal ons luchtruim opnieuw kunnen zijn ingedeeld, zegt het ministerie. Aanvankelijk was het de bedoeling dat dit zou zijn gebeurd vÛÛrdat Lelystad open zou gaan. Daar ging zelfs de heer Alders vanuit, toen hij met de provincies afspraken maakte. Nu dat niet zo is, is door het ministerie voor de periode tussen 2019 en 2023 voor een tijdelijke oplossing gekozen. Dat houdt in dat de vliegtuigen van en naar Lelystad laag zullen moeten vliegen, om het verkeer van en naar Schiphol niet te storen of zelfs in gevaar te brengen.

De actiegroepen willen dat Lelystad Airport pas van start gaat, als het luchtruim opnieuw is ingedeeld: in 2023 dus.

De betrokken provincies en een stuk of dertig gemeenten zijn nu ook op stoom gekomen. Zij zijn ontevreden over de voorlichting door het ministerie en omdat ze met voldongen feiten zijn geconfronteerd. Ook hoorde ik dat het departement alleen naar de provincies en gemeenten zou willen luisteren, als zij akkoord gingen met de opening van Lelystad Airport in april 2019.

De nieuwe minister Van Nieuwenhuizen staat voor een vuurproef. Zij zal alle zeilen bij moeten zetten. Dat zal ze ook doen, ze is een ervaren bestuurder en politica.

Waar ik met grote ogen naar keek, was het bericht in de media dat er - naast een van de hoogste ambtenaren, de voormalige directeur van Rijkswaterstaat - een tweede topambtenaar zal worden aangesteld met „doorzettingsmacht". Nu heb je doorzetten en doorzetten.
I
k hoop dat de top van het departement serieus met de meest betrokkenen (de gemeenten en de actiegroepen) tot overeenstemming komt en hen niet een uitkomst door de strot probeert te duwen. Als dat wat extra tijd kost, moet dat.

Die tijd kan ook worden gebruikt om nog eens goed te kijken naar de groeikansen voor de andere luchtha-vens in ons land. Eindhoven is al snel groeiend. De Airport Den Haag/Rotterdam is er ook. Maastricht kwam een paar dagen geleden met het bericht dat vanaf april volgend jaar het aantal bestemmingen flink gaat toenemen. Vanwege voordelige tarieven, het gratis parkeren en de korte wachttijden. En het vliegveld Eelde, vlak bij Groningen, probeert al jaren met hulp van de overheid meer vliegverkeer te veroveren.

Iets om over na te denken.

Vuurproef voor de nieuwe minister


Reacties op dit bericht

Geplaatst door Elodie

Het groeiprobleem bij Schiphol wordt nu al voor een gedeelte door Eindhoven Airport opgelost. Bij het militaire vliegveld Luchthaven Eindhoven mag de medegebruiker het bedrijf Eindhoven Airport groeien t/m 2019 tot 43000 vluchten. In 10 jaar tijd van 18000 naar 43000 vluchten. Lijkt niet veel, echter daar komen nog bij bijna 5000 militaire vluchten en bijna 8000 recreatieve vluchten. Tel daarbij veelvuldige militaire helikopter en defensie vliegtuig oefeningen, dan is het aantal vliegbewegingen met de geluids- en kerosinestank toch akelig veel, voor dit vliegveld dat eigenlijk bedoeld was voor het zakelijk vliegverkeer.

Omwonenden van Eindhoven Airport hebben de pech dat zowel provincie Noord Brabant en gemeenten Eindhoven aandeelhouder zijn van Eindhoven Airport. Dit zijn de grote voorstanders van een ongebreidelde groei! Dit in tegenstelling van Lelystad Airport dat 100 % eigendom is van de Schipholgroep (waar onze eigen overheid mede aandeelhouder is) en de omliggende gemeenten en provincies (tot op heden) tegenstanders zijn.

Als de overheid blijft meewerken aan goedkope vliegtickets, zal de 'gewone man' hier gebruik van maken. Met als gevolg dat het luchtverkeer blijft groeien. De 'overlast' van het vliegverkeer zullen we dan met z'n allen moeten verdelen. Ook de omwonenden van Lelystad Airport dienen hun portie overlast moeten dragen, zoals de omwonenden van Eindhoven Airport dit nu ook moeten doen.