Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Leiden zucht onder overlast vliegtuigen

 |
 Geplaatst door: Redactie (Wim) 
 |
 Bekeken: 1023 
|
 sleutelstad.nl - 30-08-2022 
me_vliegtuig_IMG_0621.jpg

Door Louis Smit

“De zoveelste dag op een rij, de hele dag non-stop oorverdovend geraas en gefluit van zeer laag overvliegende toestellen. Nu nog steeds. Wéér de hele dag binnen, met gesloten ramen, door moeten brengen.” Dit is één van de vele meldingen van vliegtuigoverlast uit Leiden die deze dagen binnenkomen bij Schipholwatch, een stichting die strijdt voor een betere leefomgeving en tegen de verdere groei van Schiphol is op de huidige locatie.

Op sociale media gaat het ‘van dik hout zaagt men planken’. “Elke minuut is het weer raak in de Leidse Merenwijk. Wat een terreur. Geluidsoverlast, uitstoot van giftige en kankerverwekkende stoffen”, tweet het account Oscar Neil woedend. De meldingen gaan onder meer over permanente vliegtuigherrie boven de Merenwijk. Bewoners worden er gek van, zo melden ze vrij massaal. En over nachtvluchten: “Dat we nooit eens mogen slapen, dat zou de politiek zich aan moeten trekken. Maar ja, die maken zelf ook volop vliegreisjes.” Een ander zegt dat een vliegtuig zo laag vloog dat hij kon zien dat het uit Qatar kwam. Weer een ander spreekt op twitter van ‘al die tyfus-vliegtuigen boven Leiden’.

Tot op zekere hoogte is geluidsoverlast van vliegtuigen als een individuele beleving te beschouwen. Wat de één ervaart als een geluid op de achtergrond, leidt bij een ander tot grote ergernis. “Houd er rekening mee dat het voor de luchtvaart niet verboden is om geluid te maken”, zegt de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT), die toezicht houdt op de luchtvaart. “Er kan pas worden ingegrepen als de geluidsnorm wordt overschreden.”

Klachten
Burgers die overlast ervaren van vliegtuigen voelen zich vaak machteloos tegenover de luchtvaartsector, al kunnen zij wel meldingen doen en klachten indienen. Dat kan bij de ILT. Die onderzoekt geluidshinderklachten als er een sterke aanwijzing is dat de hinder wordt veroorzaakt door overtreding van een wettelijk voorschrift. De inspectie merkt op dat het te laag vliegen geen overtreding van geluidshinderwetgeving is maar van luchtvaartveiligheidswetgeving. “Stelt men vast dat een vliegtuig op of boven de minimum vlieghoogte heeft gevlogen, dan voldeed het aan de luchtverkeersregels en zijn hier geen gevolgen aan verbonden”, aldus de inspectie.

Bewoners kunnen met meldingen en klachten ook terecht bij Schipholwatch en bij het Bewoners Aanspreekpunt Schiphol (BAS). Schipholwatch publiceert de meldingen op zijn site. BAS houdt ook de onderhoudswerkzaamheden aan landingsbanen op Schiphol in de gaten en beziet wat ze betekenen voor vertrek- en aanvliegroutes.

Gezondheid
Al in 2021 steeg het aantal klachten uit de regio Leiden, terwijl het aantal vliegbewegingen daalde. Merenwijkbewoner Ferdinand Harmsen die al jaren actie voert voor een krimp van Schiphol, stelt dat mensen in zijn regio zich bedreigd voelen in hun gezondheid.

De wetenschap ondersteunt dat gevoel van dreiging. “De onophoudelijke vervuiling en geluidsoverlast door Schiphol zijn een vorm van geweld tegen de mensen in de omgeving”, zegt Nienke van Baal van de Universiteit van Utrecht, die onderzoek deed naar de overlast door Schiphol. Volgens haar heeft dit geweld langdurige sociale, milieu- en gezondheidseffecten.

Bekijk bericht op "sleutelstad.nl - 30-08-2022"

Reacties op dit bericht

Geplaatst door Ed uit Oegstgeest

Het zelfde verhaal geldt voor diverse gemeenten rond Leiden waaronder Oegstgeest, door Elsevier weer uitgeroepen als de "beste woongemeente in Zuid Holland". Het is het conservatief liberale tijdschrift kennelijk ontgaan (.....) dat de geluidsoverlast in Oegstgeest, gelegen direct onder de aanvliegroute naar de preferentiele Kaagbaan, werkelijk enorm is, en dat steeds meer inwoners overwegen te verhuizen nu thuiswerken onmogelijk is en de tuin onbruikbaar.

Geplaatst door Hans uit Leiden

De herrie van de vliegtuigen is al lange tijd onhoudbaar geworden. In onze wijk Stevenshof in Leiden zaten we maanden lang - noordelijke winden - onder de terreur van laag overscherende vliegtuigen. In de tuin een krant lezen of met de buren praten wordt volkomen onmogelijk gemaakt door het lawaai. Met name de afzwaaiers uit het Oosten (vanaf baken ARTIP) die op 600 m nog even de motoren aanhalen om de bocht naar de Kaagbaan te maken. Airbussen 380, Boeings 747 en 777 en meer van die kerosineslurpers (energiecrisis?).
Nog ernstiger is dat veel luchtverkeer door LVNL over de Natura2000 stiltegebieden rond Wassenaar geleid worden. Ga je daar op een zondagmorgen wandelen om te genieten van de zeelucht en de duinen en elke 5 minuten komt er zo'n "janker" overscheren. Stiltegebied?
Vandaag weer gelezen dat de Arbeidsinspectie jarenlang geen controle deed op de platform bedrijven. Medewerkers moesten werken zonder dat de Arbowet in achting genomen werd. In de uitlaatgassen van vliegtuigen werken en zonder geschikte til hulpmiddelen en ga maar door. Veel medewerkers hebben gezondheidsklachten. Supergoedkope hub Schiphol voor de concurrentiepositie met Heathrow en Frankfurt? Ruttiaans verdienmodel (sorry Premier, maar het patroon is de laatste 10 jaar duidelijk geworden).
Schiphol heeft zich boven de wet gesteld. Kijk naar de Natuurvergunning etc. Niet verleend, Schiphol is al weer bezig met uitbreiden. 500miljoen euro per jaar. Dit spel is begonnen bij Cerfontaine ("Kolderbaan) en doorgezet onder o.a. Nijhuis (500.000 vluchten per jaar) en gaat door onder de "beperkte groei manager" Van Benschot (lees maar eens over zijn rol bij Shell tijdens de bevingen in Groningen, patroon wordt zichtbaar).
Ik gebruik niet graag het woord crimineel, maar het lijkt erop dat Schiphol en haar bestuurders en de politieke elite in Den Haag die richting wel opgegaan zijn. Patronen van bedrog! Voor ongebreidelde groei als transferhub (70% is transfer passagier met name voor KLM) ten koste van de bewoners in met name de Randstad. Het wordt tijd om KRIMPEN te zeggen tegen de grootvervuiler (stikstof, PFAS, CO2) en geluidshinder/natuurwet overtreder in ons land!