Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Leefklimaat Nederland en democratie

 |
 Geplaatst door: Wim 
 |
 Bekeken: 1153 
|
 Mirjam Jager uit Dronten 
wp_politiek_3707.JPG

Ingezonden brief van

Mirjam Jager
Beukenlaan 21
8253 AK Dronten


Ministerie van Buitenlandse Zaken
t.a.v. dhr. Drs. H. Zijlstra

Postbus 20061

2500 EB Den Haag
Betreft: leefklimaat Nederland en democratieDronten, 15 november 2017


Geachte heer Zijlstra,

De groei van klachten over geluidsoverlast van vliegverkeer in Nederland gaan hand in hand met de groei van de Schipholgroep. Inmiddels ergert 20% van de Nederlandse bevolking zich blauw aan overkomende vlieg-tuigen van/naar Schiphol dan wel één van de regionale luchthavens. Dan tel ik de mensen van de gemeenten in het Groene Hart als ook de protestgroepen uit Gelderland, Overijssel, Friesland en Flevoland tegen de ontwikkelingen van de nieuwe luchthaven in Lelystad nog niet mee.

Wat deze laatste nieuw te ontwikkelen luchthaven betreft, blijkt de MER onvolledig en vol met foutieve berekeningen te staan. Protestgroep ‘Hoog-Overijssel’ heeft hier werk van gemaakt en de oud-staatssecretaris geconfronteerd met het feit dat het vliegverkeer van/naar Lelystad straks aanzienlijk lager vliegt en daardoor een zwaardere geluidsbelasting voor een groot deel van Nederland geeft, als aangegeven in de MER. En wat zegt oud-secretaris mw. Dijksma hierover: “ik erken dat de MER onvolledig en incorrect is, maar Lelystad-Airport gaat volgend jaar april gewoon open!”… over de rug van de eigen bevolking en ik maar denken dat we in een democratie leven … en dan vraagt Mark Rutte onze minister-president zich eind oktober in het vrijdag-middaggesprek met omroep MAX zich verwonderend af, waarom het publiek weinig vertrouwen in de overheid heeft. Vervolgens zet de oud-secretaris de protest-groepen weg met de opmerking dat het luchtruim opnieuw ingedeeld gaat worden … en waarom gaat het luchtruim opnieuw ingedeeld worden?! … als hoofdreden om Schiphol door te laten groeien naar 600- en mogelijk 800.000 vluchten per jaar waardoor het vliegverkeer naar Lelystad altijd wanneer of waar dan ook laag zal moeten vliegen om Schiphol niet in de weg te zitten. In een brief van dhr. Drs R.W. Huijser van 30 oktober 2015 geeft dhr. Huijser aan conform het kabinetsbeleid in de Luchtvaart-nota naast de drie huidige wachtgebieden (R’dam, Noordzee én Dronten) een vierde wachtgebied ten zuidoosten van Schiphol geïmplementeerd gaat worden. Mijn eerste naïeve reactie was “gelukkig, ze gaan de geluidsoverlast spreiden over vier ipv drie wachtgebieden waardoor het op mijn woonlocatie weer wat stiller gaat worden”. Nee domoor, dat vierde wachtgebied komt er om Schiphol door te laten groeien. Nu bekend is dat de geluids-belasting veel hoger wordt als aangegeven in de MER, hebben meerdere omliggende gemeenten van Lelystad-Airport om uitstel gevraagd om het leefklimaat van haar inwoners zoveel mogelijk te waarborgen. Gemeente Dronten is ook uit het overlegorgaan “de Alderstafel” gestapt omdat de gemeente zich niet gehoord voelt én mede ook vanwege de manier van werken: dhr. Aat de Jonge, burgemeester van Dronten citeert: ‘Je krijgt de agenda van een overleg een uur van tevoren, er worden geen verslagen gemaakt, want de overleggen zijn geheim: dat is niet de manier waarop wij het zouden willen.’

Ik ben zelf geboren in Castricum en heb daar tot mijn pubertijd gewoond om vervolgens naar de Noordwest Veluwe te verhuizen. Eerder ging ik nog wel eens een weekje terug naar Castricum; maar de laatste jaren doe ik dat niet meer omdat ik weet dat ik de hele dag in de herrie van overkomende vliegtuigen zit. Datzelfde geldt voor de NW-Veluwe als ook Gouda in het Groene Hart waar ik in het weekend in ieder geval niet meer kom vanwege herrie van vliegverkeer. Spreek ik mijn kennissenkring en omwonenden dan krijg ik dezelfde reactie; die mensen mijden ook locaties waarvan ze weten dat ze de hele dag in de herrie van vliegtuigen zitten. De locale economie is daardoor gedupeerd.

Straks met het operationeel worden van Lelystad-Airport – centraal in Nederland – is zeker 30% van de bevolking absoluut niet blij met de ontwikkelingen van vliegverkeer boven hun woonlocatie. Dat is één op de drie Nederlanders! Uit onderzoek van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur, een adviesorgaan dat het Rijk zelf in het leven heeft geroepen, blijkt dat Schiphol helemaal geen pijler is van de Nederlandse economie! Waar is de overheid in godsnaam mee bezig? In ieder geval niet met het – naar eer en geweten – goed dienen van de publieke zaak. Natuurlijk biedt Schiphol werkgelegenheid en dat worden meer banen naar gelang de Schipholgroep groeit. In andere sectoren is echter ook veel werkgelegenheid op alle werkniveaus te creëren; dat geeft dhr. Huijser, directeur Luchtvaart in een brief van 26 september 2016 zelf aan met de link www.topsectoren.nl

Schiphol wordt voor een groot deel gebruikt als ‘hubfunctie’ voor passagiers/overstappers die Nederland helemaal niet als eindbestemming hebben. Dat zou volgens het kabinet interessant zijn voor internationaal opererende bedrijven om zich in Nederland te vestigen; er zijn echter veelal belangrijker redenen om zich in Nederland te vestigen. Als Schiphol alleen gebruikt wordt voor haar eigen inwoners, plus eindbestemming voor buitenlandse reizigers, dan zijn jaarlijks 500.000 vluchten meer dan genoeg en maakt daarmee Lelystad-Airport overbodig en mogelijk dat zelfs andere regionale luchthavens kunnen krimpen (waarvan ik weet draaien Eelde en Maastricht-Aachen Airport al jaren met verlies). Dit zou het leefklimaat en daarmee levensgenot van 17 miljoen Nederlanders goed doen.

Ik heb het nog helemaal niet gehad over de CO2 uitstoot van al die vliegtuigen en daarmee fijnstof en daarmee dat Nederland op Europees niveau onderaan bungelt wat luchtvervuiling betreft. Door die luchtvervuiling overlijden Nederlanders gemiddeld 13 maanden eerder. Ja, zegt het kabinet “kolencentrales moeten dicht”. Wel die CO2 kun je afvangen en dat kan van de lucht- als ook de scheepvaart niet!

Vorig jaar heeft op politiek vlak het toen zittende kabinet, als ook alle fractievoorzitters, 2e kamerleden, voorzitters programmacommissies, het Koningshuis en burgemeesters van meerdere gemeenten van mij een brief met soortgelijke boodschap als deze brief ontvangen. Eisen is een groot woord, maar opnieuw zie ik graag – ik spreek in ieder geval namens 20% van de bevolking - en met het mogelijk operationeel worden van Lelystad-airport – zeker 30% van de bevolking dat het indammen van het vliegverkeer een belangrijk politiek uit te voeren punt wordt. Nederland behoort tot de top vijf van dichts bevolkte gebieden in de wereld. Dan moet je juist zuinig zijn met de stiltegebieden die we nog hebben! En niet, zoals oud-politicus dhr. Prof. Dr. Winsemius zegt “dat heel Nederland ‘geschiphold wordt”.

Tsja democratie – ik vergeet de opmerkingen van oud-secretaris Sharon Dijksma maar even - , maar ik vertrouw erop dat het Rijk de belangen van haar inwoners zoveel mogelijk dient en oog heeft voor haar leefklimaat. In het vertrouwen dat ik u met bovenstaande tot actie kan bewegen, teken ik,


Met vriendelijke groet,


Mirjam Jager
Noot: deze brief is ook met de gewone post naar alle ministers en het Koningshuis gestuurd en gemaild naar: alle 2e kamerleden, alle belangenverenigingen omgeving Schiphol, alle burgemeesters van de gemeenten in Flevoland als ook Zwolle, Kampen, Steenwijkerland, Hellendoorn, Harderwijk, Nunspeet en Elburg, CvdK van provincie Flevoland en de actiegroepen ‘Hoog-Overijssel’, ‘Red de Veluwe’ en ‘Vliegop’.


Reacties op dit bericht

Geplaatst door M. de Jong uit Uitgeest

Bravo mevrouw Jager, u heeft zeker ook namens mij gesproken.
Ik ben benieuwd naar de reacties van de geadresseerden.
Met vriendelijke groet, mevr. M. de Jong, Uitgeest