Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Kritische lasten-batenanalyse rond rond ’Metropoolsprookjes’ hard nodig

 |
 Geplaatst door: Redactie (Wim) 
 |
 Bekeken: 512 
|
 digitalekrant.noordhollandsdagblad.nl - 03-07-2021 
Schiphol-overview.png
Banenstelsel Schiphol vanaf 2003
Credit: Wikipedia

Met de dreigende overdracht van macht en middelen van de deelregio Alkmaar/Kennemerland naar Groot-Amsterdam is het hoog tijd om alle vaagheden en mist rond een Metropoolregio A’dam 2.0 te doorbreken.

Daarbij kan een kritische ’winst- en verliesrekening’ helpen. In de naderende MRA 2.0-constructie wil Amsterdam een jaarlijkse bijdrage per inwoner plus één procent van de jaarbegroting voor het MRA-investeringsfonds, plus circa 100.000 euro aan ambtelijke inzet per gemeente (!) ten behoeve van het MRA-bureau op de Zuid As incasseren. Regiobreed zijn dat vele miljoenen per jaar!

Daar krijgen Uitgeest, de andere BUCH-gemeenten en Alkmaar en Kennemerland als ’winst’ het volgende voor terug:

1. Een straks volledig vol gevlogen en ’superpreferente’ Polderbaan 2.0 op Schiphol na afwaardering van secundaire banen bij de vol te bouwen Zuidas in Amsterdam;

2. Grote extra vervuiling, lawaai, onveiligheid plus aantasting van het Natura 2000 kustgebied door stikstofemissies door de Polderbaan 2.0 met het ’NextGen’ hoogfrequent vliegsysteem, grenzend aan ecocide in de regio;

3. Extra woningnood door de verdringing van middeninkomens uit Amsterdam onder invloed van buitenlandse investeerders aldaar.

Terwijl de financiële situatie bij gemeenten al nijpend is, blijven veel politieke partijen maar geloven in de vage sprookjes van de burgemeester van Amsterdam en de provinciecommissarissen in Noord-Holland en Flevoland. Sprookjes over hun ’polycentrische Metropool’ MRA 2.0 met daar achter de ’Holland Metropool’ van de Schiphol Group met CEO Dick Benschop als regisseur. Een wel heel doorzichtige poging om een volstrekt onnodige, extra bestuurslaag op te tuigen ten koste van de bevolking.

Alle reden dus om tijdig met een concrete winst- en verliesrekening te komen en het bestaande, democratische bestel hiertegen te beschermen.

Kennisnetwerk IMPACT,
Jaap de Jong

Bekijk bericht op "digitalekrant.noordhollandsdagblad.nl - 03-07-2021"

Reacties op dit bericht

Geplaatst door Kijk naar de toekomst uit Uitgeest

QUOTE (bron: MRA bureau op de Zuid As):

Globale MRA-begroting 2022: grote veranderingen

"Normaal gesproken zou in de Regiegroep van april de globale begroting voor 2022
worden vastgesteld. Door het proces van de versterking van de MRA-samenwerking
zal de begroting qua onderverdeling echter aan (grote) veranderingen onderhevig
zijn. Daar is nu nog geen concreet zicht op: deze hangen samen met hoe het voorstel
van de Transitiecommissie verder wordt uitgewerkt, een proces waaraan in de
komende maanden vorm wordt gegeven. Voor 2022 zal daarom geen globale
begroting worden opgesteld.
Vlak voor de zomer wordt een uitgewerkte begroting en werkplan voor volgend jaar
opgesteld, die in de Regiegroep van oktober zal worden vastgesteld."

Geplaatst door V.O.S. uit Onder de Kolderbaan

Verloedering. Onder. Schipholbeleid.

Helaas is het 'sprookje' al lang glasharde werkelijkheid.
Zo ook vandaag, een inktzwarte dag voor o.a. Uitgeest.
De gehele dag bijna onafgebroken laag vliegende en gierende klere herrie toestellen.
Je zou bijna denken dat het niet nog erger kan...... ik heb inmiddels sterk de neiging om er op te gaan schieten.
Het woongenot is echt volledig naar de kloten geholpen door dat vervloekte Schiphol.
De vervuiling is weer volop aanwezig.
Je bent genoodzaakt om alle ramen dicht te houden, want het is niet harden, zoveel klere herrie dat dat vervloekte Schiphol ons kan aandoen.
En de politiek?
Rutte lacht alles weg..............ook de mensen die in de dorpen boven het Noordzeekanaal wonen en verworden zijn tot belastingbetalende tweede rang burgers.
En de provincie, toch een verlengstuk van de Haagse politieke criminele garde.
Ook die doen niets, niets voor de tweede rang burgers wiens woongenot tot -1 is gedaald!
Dat is de politiek heden ten dagen in Nederland bv.
Geld is macht en met macht kun je een heleboel mensen het leven tot een hel maken.
Rutte, ik hoop dat je een nachtmerrie krijgt waar je nooit meer uit komt.Geplaatst door Baard uit Heiloo

En we zitten nu al weer op 330000 vliegbewegingen! En dan moeten de vakanties nog beginnen !.
De LVNL heeft echt niet zijn tijd gebruikt om te bedenken hoe met minder overlast kan worden gevlogen .
Het gaat een hel worden in onze regio .

Geplaatst door anoniem1 uit nederland

De secundaire banen zullen niet afgewaardeerd worden neem dat maar rusig van mij aan.
Vooralsnog worden de secundaire banen steeds meer gebruikt en schiphol heeft nog nooit een baan gesloten. Zelfs de oostbaan is nog steeds operationeel en wordt regelmatig gebruikt.

De ruimte om te bouwen gaat men creeren door de normen aan te passen en sprookjes over stille vliegtuigen die zogenaamd extra geluidsruimte geven.