Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Krimp Schiphol heeft grote negatieve gevolgen en staat haaks op regeerakkoord

 |
 Geplaatst door: 2eHans 
 |
 Bekeken: 287 
|
 KLM.com 
me_vliegtuig_IMG_0334.jpg

Het besluit van de Nederlandse overheid om Schiphol te laten krimpen is dramatisch voor KLM en voor de bereikbaarheid van Nederland, terwijl de gewenste impact op klimaat en leefbaarheid niet wordt behaald. Het staat op drie punten haaks op het regeerakkoord: het behoud van de sterke hubfunctie voor de Nederlandse economie, een stabiel en voorspelbaar ondernemingsklimaat en leefbaarheid en klimaat.

KLM investeert miljarden in een duurzamere vloot, conform afspraken met de overheid. Dit zijn investeringen voor de lange termijn. Hierbij moeten wij kunnen vertrouwen op stabiel beleid. Het perspectief dat werd geboden, was 540.000 vliegbewegingen. Teruggaan naar 440.000, komt neer op 20% reductie. Deze krimp wordt afgedwongen zonder aankondiging vooraf en zonder goede onderbouwing. Afgezien van de aankondiging vandaag heeft KLM hiervan nog niets op papier of uitgewerkt te zien. Dat wachten we af. Ondertussen zal KLM zich beraden op mogelijke stappen.

Het netwerk van KLM verbindt Nederland met vrijwel alle belangrijke economische regio’s in de wereld. Dit is van belang, omdat Nederland een internationaal handelsland is en omdat bereikbaarheid een beslissingsfactor is van internationale bedrijven die zich in Europa vestigen. Dat is de reden dat de overheid in het regeerakkoord het belang van een sterke hubfunctie benoemt en eerder heeft besloten KLM te steunen met leningen tijdens corona, gezien het belang van het KLM-netwerk voor de Nederlandse economie. Een dergelijke forse reductie van het aantal vliegbewegingen ondermijnt die hubfunctie.

De wereldwijde vraag naar mobiliteit blijft en ontwikkelt zich door. Men wil blijven vliegen naar gebieden die met de auto of trein niet (vlot genoeg) bereikbaar zijn. Als KLM minder moet gaan vliegen, dan kiezen reizigers via andere (inefficiëntere) routes dezelfde bestemming. De milieu-impact blijft gelijk. KLM vindt dat de overheid zich hard moet maken voor maatregelen tot verduurzaming die wel effect hebben, zoals het stimuleren van de productie van Sustainable Aviation Fuel (SAF) en het realiseren van de Single European Sky, die 10% CO2-reductie zou betekenen.

In het regeerakkoord staat daarnaast dat het kabinet “een stabiel en voorspelbaar ondernemingsklimaat" wil bieden en streeft naar “het verminderen van negatieve effecten van luchtvaart voor mens, milieu en natuur." Krimp van Schiphol zal het tegenovergestelde effect hebben. Internationale bedrijven keren Nederland de rug toe. Vervoersstromen verplaatsen zich, met dezelfde of hogere CO2-uitstoot als gevolg. Bovendien wordt de Nederlandse stikstofproblematiek hier niet mee opgelost, omdat de luchtvaart verantwoordelijk is voor slechts 1 procent van de stikstofdepositie.

Het besluit betekent ook dat er wordt teruggekeerd naar het oude stelsel om het geluid te meten. Dit oude systeem gaat uit van handhavingspunten met daaraan een totale geluidslimiet. Zodra deze is bereikt, moet de luchtvaartmaatschappij een andere baan gebruiken, wat erop neerkomt dat je boven een gebied moet gaan vliegen waar meer mensen er last van hebben. De start- en landingsbanen met meer omwonenden (de Buitenveldert- en Zwanenburgbaan) zullen dan vaker ingezet worden om binnen de grenswaarden te blijven. Met minder vliegbewegingen worden toch meer bewoners in de nabijheid van Schiphol belast. Dit is natuurlijk totaal onlogisch.

Over het KLM-netwerk


Het KLM-netwerk valt of staat met het aantal bestemmingen en frequenties dat we kunnen uitvoeren. KLM en partners bieden via een hub-systeem namelijk logische verbindingen tussen bestemmingen aan via Schiphol. Elke vlucht die wordt geschrapt, heeft gevolgen voor de aanvoer van passagiers op aansluitende vluchten. Oftewel: met minder vluchten kunnen ook minder logische verbindingen worden aangeboden. Hierdoor kunnen vluchten minder goed gevuld worden en wordt de operatie minder rendabel. Het aanbod in frequenties en het aantal (veelal kleinere) bestemmingen zal afnemen. Krimp raakt KLM dus onevenredig hard en tast de hubfunctie aan.

Als KLM slots moet inleveren, dan zal zij van haar kleinste toestellen afstand moeten doen om zich vervolgens met haar grotere toestellen in een lagere frequentie meer op ‘dikkere’ Europese vervoersstromen te richten. Andere bestemmingen verdwijnen dan uit het aanbod. Aan de fijnmazigheid van het netwerk, dat op dit moment zo’n 170 bestemmingen telt, komt dan een einde. Dit effect treedt snel op.

KLM staat, net als de overheid, voor verduurzaming van de luchtvaart
KLM is overvallen door het plotse voornemen van de overheid om Schiphol fors te laten krimpen
Deze voorgenomen krimp is niet conform het regeerakkoord
De hubfunctie van KLM en Schiphol wordt hierdoor sterk ondermijnd
Krimp heeft niet het verwachte effect op het aantal geluidsgehinderden. Met minder vliegbewegingen krijgen toch meer mensen last van het geluid.
De stikstofproblematiek in Nederland wordt hiermee totaal niet opgelost, omdat de luchtvaart verantwoordelijk is voor slechts ca. 1% van de stikstofdepositie.

Bekijk bericht op "KLM.com"

Reacties op dit bericht

Geplaatst door Uden uit Veghel

Als ze eens ophouden met het verspreiden van die propaganda. Luchtvaart is slecht voor de mensheid. En die onzin over die hub functie. Rupsje nooit genoeg met de luchtvaart. De meeste steun gehad tijdens corona. Maar wel corona importeren. Echt waar, die corona is hier niet te voet gekomen. En de boeren maar leiden zodat iedereen 5 keer per jaar op vakantie kan met het vliegtuig

Geplaatst door Marcel Beekman uit Almere

Schiphol / KLM is een optelsom van geluid, smerige lucht, onveiligheid, schade aan milieu en klimaat, nutteloze bestemmingen en welvaartsverlies. Hoeveel argumenten heb je nog nodig voor krimp? De helft van de bestemmingen die je vanaf Schiphol kunt bereiken, dient slechts om passagiers hierheen te slepen om ze vervolgens over de oceaan te brengen. Die brengen dus vier keer louter ellende.

Geplaatst door Ed uit Oegstgeest

Zoals gebruikelijk neemt KLM geen enkele verantwoordelijkheid voor de ontstane situatie en positioneert zich, net gered van een faillissement, als een verwend kind in de slachtoffer rol. Volledig "disconnect" van het maatschappelijk debat en zonder het vermogen tot zelf reflectie. Slechts een opsomming van de immer gebruikte argumenten waarvoor een onderbouwing ontbreekt, of het tegendeel inmiddels bewezen maar systematisch genegeerd is. KLM is er al lang niet meer voor Nederland, en z'n inwoner, maar KLM is er voor AF/KLM, een Frans bedrijf. Dit werd verleden week weer duidelijk toen bleek dat het schrappen van vluchten ten koste zal gaan van de passagiers die op Schiphol instappen - lees de Nederlandse reiziger, zakelijk of prive - , en niet van de overstappers. Nu de lasten al jaren veel groter zijn dan de lusten, en de sector niet in staat bleek dit om te keren, is krimp van Schiphol de enige juiste beslissing. Laten we hopen dat dit slechts het begin is.

Geplaatst door Jaap uit Bussum

Zolang de prijzen van vliegtickets zo bespottelijk laag zijn willen mensen blijven vliegen. Een vakantie op Curaçao is tegenwoordig goedkoper dan in Nederland. Als de prijzen stijgen, zullen minder toeristen die weinig te besteden hebben Nederland bezoeken, Daar zullen de Amsterdammers blij mee zijn. Bedrijven vestigen zich niet alleen in Nederland vanwege de goede bereikbaarheid. Als dat zo zou zijn, is het treurig met ons gesteld. En schaarste aan slots betekent ook dat de luchtvaartmaatschappijen (waaronder de KLM) hogere prijzen voor hun tickets kunnen gaan vragen. Kunnen de afhandelaars op Schiphol ook eens behoorlijk betaald worden. Ik zou tegen Schiphol en de KLM willen zeggen, kom op jongens, kijk ook eens naar de kansen die een kleinere, maar wel kwalitatief betere HUB brengt.