Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Krijgt de wereldwijde luchtvaart (eindelijk) een klimaatdoel?

 |
 Geplaatst door: Redactie (Wim) 
 |
 Bekeken: 488 
|
 nu.nl 
Schiphol_klimaatactie_191214_WP_7632.JPG

Vanaf dinsdag (27-09-2022) vergadert de VN-luchtvaartorganisatie ICAO over de toekomst van de luchtvaart. Een belangrijk deel van de gesprekken zal over het klimaat gaan. Komt er eindelijk een internationaal klimaatdoel voor deze vervuilende sector, die volgens experts nog lang niet genoeg doet om te verduurzamen?

Vanaf dinsdag vergadert de VN-luchtvaartorganisatie ICAO over de toekomst van de luchtvaart. Een belangrijk deel van de gesprekken zal over het klimaat gaan. Komt er eindelijk een internationaal klimaatdoel voor deze vervuilende sector, die volgens experts nog lang niet genoeg doet om te verduurzamen?

Al sinds het Kioto-protocol van 1997 valt de internationale luchtvaart buiten de klimaatdoelen die landen met elkaar afspreken. Ook toen in Parijs werd afgesproken om de opwarming van de aarde tot 1,5 graad te beperken, bleef de luchtvaart buiten schot.

De klimaatopgave van de luchtvaart is steeds doorgeschoven naar de Internationale Burgerluchtvaartorganisatie (ICAO), waarin landen afspraken met elkaar maken over de luchtvaart. Die organisatie vergadert komende week onder meer over een 'streefdoel voor de lange termijn'.

Het is nog zeer onzeker of zo'n klimaatdoel er ook echt komt en hoe dat eruit zou zien. Vooralsnog was er binnen de ICAO geen animo voor ingrijpende uitstootvermindering. De organisatie richt zich op 'koolstofneutrale groei'. Het idee is dat er vanaf 2020 geen extra CO2-uitstoot meer de lucht in mag gaan als het aantal vluchten blijft groeien. Dat zou ten minste de stijging van de uitstoot een halt toe moeten roepen.

Gebrekkig compensatiesysteem
Dat is in ieder geval de theorie. In de praktijk wil de ICAO dit bereiken door wél door te groeien, maar de extra uitstoot te compenseren. Het zogeheten CORSIA-systeem dat daarvoor is opgetuigd, kent volgens experts fundamentele gebreken. De CO2-uitstoot wordt alleen gecompenseerd boven het niveau van 'basisjaar' 2019, vlak voor de coronacrisis. Inmiddels zitten we weer ruim onder die luchtvaartpiek, dus voorlopig wordt er niets gecompenseerd. Ook hebben grote landen als China, India en Rusland zich nog niet aangesloten bij CORSIA.

En áls er al sprake is van compensatie, dan kunnen luchtvaartmaatschappijen de benodigde certificaten tegen bodemprijzen aanschaffen bij projecten die slecht worden gecontroleerd. Het systeem is niets anders dan "klimaatfraude", concludeert de Brusselse milieugroep Transport & Environment.

Met het compensatiesysteem schuift de luchtvaart zijn verantwoordelijkheid door naar andere sectoren, zegt luchtvaartexpert Koenraad Backers van milieuorganisatie Natuur & Milieu. "Die ruimte hebben we gewoon niet, dus compensatie is sowieso geen oplossing."

Zie ook hier: Hoe beteugel je de Nederlandse vlieglust? 'Leg uit waarom het moet veranderen'

Niet in lijn met 'Parijs'
Hoe moet de sector dan wel vergroenen? Het blijkt extreem lastig om het daar met bijna tweehonderd landen over eens te worden. "Zij hebben allemaal een groot eigenbelang bij de luchtvaart", zegt Backers. "Dus wat je ziet is dat er qua klimaatbeleid niet zoveel uit de ICAO komt."

Dat blijkt ook uit een recent rapport van Climate Action Tracker, een organisatie die internationale klimaatplannen doorrekent. Als de luchtvaart zijn steentje bij wil dragen om de opwarming onder de 1,5 graad te houden, zou de uitstoot in 2050 met 90 procent moeten zijn gedaald. Nu is de sector juist op pad om de uitstoot te verdubbelen of zelfs te verdrievoudigen.

Bij de duurzaamheidsplannen die er wél zijn, kijkt de luchtvaart vaak alleen naar de uitstoot van CO2. Maar het broeikaseffect van andere gassen die uit de uitlaat van het vliegtuig komen, kan tot wel twee keer zo sterk zijn. Toch worden die vaak genegeerd.

Daar lijkt ook tijdens de ICAO-vergadering niets aan te gaan veranderen. "Hoe we met die kwestie omgaan, is een zaak voor een andere algemene vergadering", schrijft beleidsadviseur Michael Lunter van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat in een vooruitblik, gepubliceerd in het tijdschrift van de Europese luchtvaartorganisatie ECAC.

Deze impact heeft jouw vakantiereis op het klimaat. Zie hier.

Nationale doelen
De ICAO kan een belangrijke rol spelen om de luchtvaart richting 'Parijs' te duwen, zegt Silke Mooldijk van het Duitse NewClimate Institute, hoofdauteur van het Climate Action Tracker-rapport. "Maar het is vooral belangrijk dat individuele landen doelen opstellen. Zeker de Europese Unie, Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk. Dat zijn met China de grootste markten voor internationale luchtvaart."

Nederland zet zich binnen de ICAO in voor een "ambitieus langetermijndoel" voor de internationale luchtvaart, schreef minister Rob Jetten (Klimaat en Energie) vorige week in de jaarlijkse Klimaatnota. Sinds 2020 werkt Den Haag ook aan een nationaal CO2-plafond voor de luchtvaart, waar voor het eind van het jaar een besluit over moet vallen.

Op Europees niveau komt er een verplichting voor luchtvaartmaatschappijen om duurzame brandstoffen te gebruiken. In de komende decennia moet een steeds groter percentage van de brandstof uit biogrondstoffen komen, of 'synthetisch' worden gemaakt met groene energie.

Dat betekent vermoedelijk ook dat het aantal vluchten scherp omlaag moet, want de capaciteit om kerosine te maken uit gebruikt frituurvet of groene waterstof is beperkt. "Op die beschikbaarheid zul je het brandstofverbruik in de luchtvaart moeten baseren", zegt Backers. "En dat betekent dat je moet gaan krimpen."

Veel andere landen zijn nog niet zover en willen de luchtvaart op de oude voet verder laten groeien. Het is daarom extra belangrijk dat de EU en andere rijke landen het goede voorbeeld geven, zegt Mooldijk. "Als zij duidelijk durven uit te spreken dat we moeten zorgen voor alternatieven en dat de emissies naar beneden moeten, dan acht ik de kans groot dat andere landen volgen. Daar ligt mijn hoop."

Zie ook hier: Klimaatvraag: Gaat duurzame brandstof de luchtvaart vergroenen?

Door: Jeroen Kraan
Beeld: Getty Images

Bekijk bericht op "nu.nl"

Reacties op dit bericht

Geplaatst door V.O.S. uit Onder de Kolderbaan

Verloedering. Onder. Schipholbeleid.

Tja, klimaat en luchtvaart.....
De klimaatvraag: speelt dit alleen in Nederland?
Speelt dit alleen in de EU?
Of speelt dit wereldwijd?

Het laatste natuurlijk.
Moet Nederland dan overwegend het braafste kind zijn van deze planeet?
Er is een gezegde: verbeter de wereld en begin bij jezelf.

Daar merken we dus bar weinig van, wat we worden nog steeds tot horendol gek gevlogen door laag en kriskras over het dorp heen denderende herriebakken.
Noch de LVNL, noch Schiphol zullen zich er druk om maken dat de mensen er (dood)ziek van worden.
Want: wij hebben minister Harberts!
Deze minister zeg dit en doet iets anders, net zo makkelijk laat dit heerschap een groene long (Amelisweerd genaamd) nabij Utrecht kappen om de A27 tot 12(!) rijstroken uit te breiden!
Bomen die al 200 jaar hun best doen om ons van zuurstof te voorzien, worden met een pennenstreek tot de dood veroordeelt.
Hoezo dat dit heerschap betrokken is met de klimaatdoelen?
Dat hele VVD-kabinet en meelopers kunnen wat mij betreft wegzakken in het moeras dat ze al die jaren, dat de VVD helaas aan de touwtjes trekt, zelf geschapen hebben.Geplaatst door B. van Marlen uit Uitgeest

Het is natuurlijk al merkwaardig dat de luchtvaart buiten de Parijs akkoorden is gehouden (evenals de scheepvaart overigens). Waarom zou je een sector ontzien en andere wel aanzetten tot een bijdrage? Elke logica ontbreekt.

De slappe ICAO en CORSIA regimes gaan veel te weinig bijdragen. De rekening wordt doorgeschoven naar de toekomst en naar anderen, alle mooie woorden ten spijt. Met grote spelers eruit zoals China, India en Rusland is de kans op een reële bijdrage van de luchtvaart de komende decennia al helemaal verkeken. De EU zou een voorbeeldfunctie moeten nemen, maar is onderling teveel verdeeld.

De toekomst laat zich raden: er gebeurt zeker veel, vooral bij vele andere sectoren, maar het geheel zal toch ontoereikend blijken te zijn en de opwarming gaat gestaag verder. De duurzame brandstoffen voor de luchtvaart gaan wel iets bijdragen, maar waarschijnlijk wordt het voordeel snel door verdere groei opgesoupeert.

Inmiddels worden gigantische bedragen letterlijk vernietigd door Poetin’s idiote oorlog, geld wat nodig was voor de transitie. Daar staat dan wel weer tegenover, dat de sterke prijsstijging van fossiele brandstoffen de overgang naar andere energiebronnen stimuleert.

Zijn er dan alleen maar verliezers? Welnee, diegenen die aandelen hebben in wapenfabrikanten en fossiele brandstoffen vullen hun zakken optimaal!