Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Kosten-baten-analyse (CO2)

 |
 Geplaatst door: Wim 
 |
 Bekeken: 1215 
|
 De Groene Amsterdammer - 02-08-2018 
me_vliegtuig_IMG_2023.jpg

Decisio en SEO maken in het onderzoek Verkennende MKBA beleidsalternatieven luchtvaart, dat werd uitgevoerd in opdracht van het ministerie van IenW, gebruik van de CO -prijs volgens het European Trading Systeem (ETS).

In een MKBA moet echter worden gewerkt met efficiënte CO2-prijzen. Die efficiënte prijzen zijn in het beginjaar van een project een factor twee tot tien keer zo hoog als de ETS-prijzen en groeien op langere termijn naar de ETS-prijzen toe. Door ETS-prijzen te hanteren wordt in het onderzoek niet de juiste bandbreedte weergegeven van mogelijke kosten bij verschillende toekomstscenario's voor Schiphol.

Ook gebruiken Decisio en SEO een onjuist percentage discontovoet. Een discontovoet is het percentage waarmee kosten en baten in een latere fase van het project worden teruggerekend naar het beginjaar. Voor CO kosten moet volgens de richtlijnen van de rijksoverheid een discontovoet van drie procent worden gehanteerd. Dat had ook in dit onderzoek moeten gebeuren, zo bevestigt het Centraal Planbureau aan De Groene Amsterdammer. Decisio gebruikte, op basis van een onjuiste interpretatie van de richtlijnen, echter een percentage van 4,5. In werkelijkheid vallen de maatschappelijke kosten voor de uitstoot van CO2 daarom aanzienlijk hoger uit dan de bedragen die naar voren komen in het onderzoek.

In een reactie laat Menno de Pater van Decisio weten nog steeds achter de gehanteerde discontovoet te staan. Hij wijst op de verschillende interpretatiemogelijkheden van de richtlijnen: 'Daar ontstaat het prob-leem. Wij gaan graag de discussie aan over dit onderzoek en over de richtlijnen. Iedereen zou baat hebben bij meer duidelijkheid.' Ook geeft hij aan dat bij een discontovoet van drie procent de CO kosten bij de verschillende groeiscenario's twee tot 2,3 keer hoger zouden zijn. Volgens Walter Manshanden van onderzoeksbureau Neo Observatory zouden de kosten zelfs 2,5 tot drie keer hoger zijn.


Reacties op dit bericht

Geplaatst door anoniem1

Wat handig, Alle negatieve effecten van co2 uitstoot uitgedrukt in geld en een getal. co2 gaat gemonetariseerd worden,een economisch goed dat verhandelbaar is net als olie en staal.
Dat getal is dan natuurlijk enorm belangrijk,bepalend voor hoeveel geld je kan verdienen aan de uitstoot en beperking of vergroting daarvan.
Het getal is natuurlijk nog niet eens een schaduw van de werkelijke kosten van de co2 uitstoot. Getal moet wel werkbaar zijn voor het bedrijfsleven.
co2 rerductie gaat een industrie worden waar geld verdient kan worden,misschien is dat ook wel de enige manier om mensen en bedrijven te motiveren.

Nu dan de discussie over dit getal,getal heeft een enorme invloed. Moet het hoger zijn,moet het lager zijn en zo ja hoe veel dan. Werk aan de winkel voor de lobbys.
Echte wetenschap is aan het verdwijnen uit ons leven,ons wereld beeld komt steeds verder van de werkelijkheid af te staan door de toenemende invloed van alle lobbys (de luchtvaart is niet de enige). De enige werkelijkheid is de winst en verlies rekening.

Het zal wel,dit getal gaat de opwarming niet stoppen,nog de kosten daar neerleggen waar er vervuild word.

Geplaatst door anoniem1

Kosten zouden neergeld moeten worden daar waar er vervuild word. Er word door iedereen vervuild en dat word lastig differentieren,
Dus ik stel voor,een bron belasting op olie. Te beginnen bij 10 dollar per vat. Word dan geind door verenigde naties bijvoorbeeld en dat gaat dan in een fonds voor kwalitatieve groei en vooruitgang,wetenschap en onderzoek,en een fonds om effecten opwarming te compenseren voor landen die er veel schade van hebben.