Platform Vlieghinder Kennemerland
 

KLM-topman: inspanningen beginnen vruchten af te werpen

 |
 Geplaatst door: Wim 
 |
 Bekeken: 1258 
|
 luchtvaartnieuws.nl 
me_vliegtuig_vliegveld_IMG_0475.jpg


AMSTELVEEN - De inspanningen die KLM het afgelopen jaar heeft uitgevoerd om te komen tot kostenbesparingen en een hogere productiviteit beginnen hun eerste vruchten af te werpen. Dat is de boodschap die KLM-topman tijdens de vierde webcast - sinds zijn benoeming op 15 oktober 2014 - heeft gemeld aan zijn personeel.

Volgens Elbers zijn de resultaten uit de inspanningen “hoopgevend”, maar hij benadrukt dat er nu wel moet worden doorgepakt.

Elbers: “Nu, tien maanden na de start van de veranderingen, stel ik vast dat we op koers aan het komen zijn. De laatste paar maanden beginnen de eerste effecten zichtbaar te worden en beginnen de kosten per eenheid weer wat te dalen. Dat is bemoedigend en op die weg moeten we door. Ons perspectief is daarmee een nieuwe KLM waarin het verleden en de toekomst met elkaar verbonden zijn. We behouden het goede uit het verleden, veranderen wat niet meer past, en bouwen op die fundamenten een nieuwe KLM.”

Sneller
Elbers benadrukt verder tegenover zijn personeel dat de buitenwereld de laatste tien jaar ingrijpend en permanent is veranderd en dat KLM sneller mee moet veranderen. “We hebben een goede basis als KLM met ons routenetwerk, product en personeel, maar we zijn met elkaar een beetje achterop geraakt", aldus de topman. Hij is van mening dat velen binnen KLM dit herkennen.

Scenario's
De KLM-topman houdt zijn personeel twee scenario’s voor: één van een negatieve spiraal met verlies en krimp, en één van een positieve spiraal. Voorwaarde is dat KLM gezond moet worden door "sneller, eenvoudiger en goedkoper" te worden. Elbers: “Dat is wat er moet gebeuren. En dat moet ook snel gebeuren.” De KLM-bestuurder meldt zijn personeel dat er een heldere koers is uitgezet om de maatschappij weer fit te maken door kosten te reduceren enerzijds en investeren ten behoeve van de klant anderzijds.

Elbers waarschuwt dat de komende tijd gepaard gaat met onzekerheid, dat het moeilijk zal zijn en dat het soms pijn gaat doen. Berichten in de media over 5.000 gedwongen ontslagen noemt hij onzin. “Het gaat niet om de getallen, deze hangen af van de snelheid waarmee we kosten kunnen besparen.” Wel moet KLM het werk met minder mensen gaan doen. Elbers sluit gedwongen ontslagen ook niet uit, maar aantallen te noemen vindt hij te ver gaan.

Elbers: “Er is een koppeling tussen de snelheid van kostenreductie en toekomstige groei. Groei heeft weer invloed op de hoeveelheid banen. We hebben onze toekomst dus voor een deel zelf in de hand. Hoe eerder we weer fit zijn, hoe eerder we in een positieve spiraal komen en kunnen groeien. Dit proces moet zorgvuldig worden uitgevoerd. Er zullen minder managementlagen in het bedrijf overblijven en het aantal supportfuncties zal afnemen. Dat traject is al ingezet en we zien al de eerste reducties nu.”

Interne mobiliteit
KLM gaat zich de komende maanden sterk maken voor interne mobiliteit waardoor een deel van de boventalligheid kan worden opgevangen, maar een deel ook niet. Het ‘keeping the family together’ past niet meer past in de situatie waarin KLM zich bevindt, herhaalt Elbers opnieuw.

Voor de zomer heeft KLM een Vrijwillige Vertrekregeling (VVR) geopend voor de structurele overcapaciteit bij E&M, Cargo en Martinair. Daarvan hebben inmiddels ruim 180 mensen gebruik gemaakt. Voor andere afdelingen binen KLM waar ook structurele overcapaciteit ontstaat wordt deze regeling ook geopend.

Naast de interne mobiliteit en de VVR gaat KLM mensen helpen bij het vinden van werk buiten KLM. Het 'van werk naar werk'-principe zal worden toegepast in overleg met de sociale partners.

Bekijk bericht op "luchtvaartnieuws.nl"

Reacties op dit bericht