Platform Vlieghinder Kennemerland
 

KLM misleidt over minder vlieghinder door vlootvernieuwing

 |
 Geplaatst door: Redactie (Wim) 
 |
 Bekeken: 226 
|
 mnh.nl 
oren_dicht.png

Manifest ‘Stiller vliegen, maar dan echt!’ overhandigd aan Tweede Kamerleden


KLM misleidt over minder vlieghinder door vlootvernieuwing

Op woensdag 10 april 2024 hebben negen bewonersorganisaties, samen met Natuur en Milieufederaties Noord- en Zuid-Holland, voorafgaand aan het commissiedebat Luchtvaart een manifest aangeboden aan de leden van de vaste Tweede Kamercommissie van Infrastructuur en Waterstaat. Het manifest, getiteld ‘Stiller vliegen, maar dan echt!’, bevat kritiek van omwonenden en milieufederaties op de visie van KLM met betrekking tot de capaciteit van Schiphol.

In het manifest wordt specifiek ingegaan op de bewering van KLM dat vlootvernieuwing minder vliegtuiglawaai voor omwonenden zal opleveren. Sijas Akkerman van de MNH benadrukt: “Het is een illusie te denken dat de vlootvernieuwing waar KLM op doelt, daadwerkelijk minder vliegtuiglawaai voor omwonenden zal opleveren. KLM gebruikt berekeningen die niet kloppen. De afgelopen twintig jaar aan vlootvernieuwing toont aan dat hinder door vliegtuiglawaai één op één samenhangt met het aantal vliegtuigen.”

Het manifest geeft daarvoor twee belangrijke redenen:

1 - Ernstige tekortkomingen in de rekenmethode: KLM baseert haar zienswijze op berekeningen van het Nederlandse Lucht- en Ruimtevaartinstituut (NLR) voor de geluidsreductie uit haar voorgestelde maatregelenpakket. Omwonenden en milieuorganisaties benadrukken echter dat de individuele effecten van geluidsbeperkende maatregelen niet simpelweg bij elkaar opgeteld kunnen worden. De beloofde vermindering van geluidshinder door KLM is dus misleidend.

2 - Grote twijfels bij de voordelen van de door KLM gepropageerde vlootvernieuwing: De bewoners en milieuactivisten uiten zorgen over de effectiviteit van vlootvernieuwing zoals voorgesteld door KLM. Ze wijzen erop dat marginaal stillere vliegtuigen in de lucht niet noodzakelijkerwijs resulteren in minder geluidshinder op de grond, zoals de afgelopen 20 jaar aan vlootvernieuwing heeft aangetoond. Vermindering van vliegtuiglawaai door vlootvernieuwing die de KLM in haar zienswijze voorstelt is een illusie.

DOWNLOAD HET HELE MANIFEST

Gezien de recente uitspraak in de RVB-rechtszaak tegen de Staat der Nederlanden, waarin de staat is verplicht om de gezondheid van omwonenden beter te beschermen, roepen de indieners van het manifest op om deze kritieken serieus te nemen bij de evaluatie van de voorgestelde maatregelen.

Zie hier v.l.n.r. Sijas Akkerman, Willem Boutkan, Mpanzu Bamenga, Olger van Dijk, Haptamu de Hoop

Tweede Kamerleden Willem Boutkan (PVV), Mpanzu Bamenga (D66), Olger van Dijk (NSC) en Haptamu de Hoop (PvdA/GL) namen het manifest in ontvangst. Willem Boutkan reageerde als voorzitter van het commissiedebat: ‘Het gaat een discussie worden met pro’s en contra’s. Ik kijk uit naar de antwoorden van de minister’.

Het manifest is overhandigd door Sijas Akkerman, directeur van de Natuur en Milieufederatie Noord-Holland namens de Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland, Omgeving Zonder Vlieghinder voor de Rijn- en Bollenstreek, Werkgroep Geluidshinder Kaag en Braassem, Vlieghinder Kennemerland, Vlieghinder Amsterdam, Vlieghinder Nieuwkoop, Dorpsraad Rondom de Plassen, SOS Zaanstreek/Platform Vlieghinder Zaanstreek i.o., Stop4deRoute en Werkgroep Vlieglawaai Lisse.

Vertegenwoordigers van de deelnemende organisaties presenteren het manifest, zie hier

Bekijk bericht op "mnh.nl "

Reacties op dit bericht

Geplaatst door Pepijn uit Nederhorst den Berg

Zoveel mensen en organisaties die zich (noodgedwongen) bezig houden met vliegherrie. Dan lijkt het me toch duidelijk dat er iets goed mis is in Nederland. Wanneer staat er een bestuurder met een ruggengraat op?

Geplaatst door ir. B. van Marlen uit Uitgeest

Mensen die niets of weinig weten over de geluidsmaten en de (rammelende) handhavingsstelsels begrijpen niet hoe deze nadelig uitpakken voor omwonenden, terwijl de uitkomsten ervan suggereren dat de hinder afneemt. Ik heb dit al vele malen uitgelegd, maar het komt, waarschijnlijk door de ingewikkeldheid ervan, toch nog beperkt over.

Het is namelijk zo, dat uitgedrukt in de maten Lden en Lnight, het best waar kan zijn (of niet!), dat de hinder en slaapverstoring op papier af gaan nemen. In de literatuur zijn voorbeelden van dergelijke berekende uitkomsten door erkende instanties en deskundigen te vinden.

Maar wat men niet vermeldt in dit soort studies is, dat er een uitwisselbaarheid is tussen piekwaarden in geluid en aantallen vliegtuigpassages, en dat de relatief geringe afname van piekgeluid, die nu nog wordt bereikt met nieuwe technologie, nauwelijks waarneembaar is voor het mensenlijk gehoor. Dit resulteert zodoende in een toename van nog steeds goed hoorbaar geluid, zodat de rustmomenten steeds korter worden.

Voeg daarbij het streven naar concentratie van hoogfrequent gebruikte vliegpaden in de luchtruimherziening en de uitkomst zal zijn een veel slechtere leefomgeving voor iets minder mensen (wat uitgedrukt in totaal aantal gehinderden als winst wordt gepresenteerd). In de VS is men hier al achter gekomen en pleit men om deze reden voor extra geluidmaten bovenop Lden en Lnight, die deze trend tegengaan. Niemand noemt dit in Nederland in de discussies!

Er is nu al onrechtmatig handelen geconstateerd door de rechter t.a.v. omwonenden met teveel nadruk op ‘de economie’. Wat ik u hier schets is ook nog te interpreteren als een dreigende totaal ongelijke behandeling van inwoners van dit land, wat ook tegen rechtsprincipes ingaat.

En nog afgezien van de geluidproblematiek, is het volstrekt onverdedigbaar vanuit het klimaatbeleid om de luchtvaart, zeker in onze ontwikkelde landen nog verder te laten groeien. Gezien recente uitspraken waarin een te slap klimaatbeleid als strijdig is erkend met het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (EVRM) lijkt het me, dat de luchtvaart op deze manier verdergaand een koers heeft uitgezet, die volkomen doodloopt! Daar gaat de te geringe hoeveelheid SAF, die teveel groene energie vergt, geen verandering in brengen.

Alleen minder vliegen biedt de oplossing voor de grote problemen. En het kan ook, zonder dat er werkelijke economische achteruitgang uit voortkomt, integendeel zelfs! Het is een kwestie van wil en van fatsoen.