Platform Vlieghinder Kennemerland
 

KLM binnenkort failliet?

 |
 Geplaatst door: webbeheer 
 |
 Bekeken: 2145 
|
 Hans Buurma - WTL 
KLM_lodo_HvS001.JPG

De KLM waarschuwt voor faillissement als Schiphol en KLM moeten krimpen om de uitstoot van stikstof en CO2 te verminderen. Mensen die in het geweer komen tegen het uit de hand gelopen mainportbeleid worden geframed als “tegenstanders van luchtvaart”. Dat is sterk overdreven. Wel is de maatschappelijke weerstand tegen de negatieve effecten van een grote luchtvaartsector toegenomen. Er wordt nu gepleit voor een luchtvaartsector die na het herstel na Covid kleiner blijft dan in 2019. Met veel kleinere negatieve effecten.

De luchtvaartsector heeft - samen met verscheidene kabinetten - de maatschappelijke weerstand zelf geschapen. Het begon in de vorige eeuw, toen Amsterdam besloot net zo’n grote haven te maken als die van Rotterdam. Geen zeehaven met goederenoverslag, maar een luchthaven met overstappende passagiers. Schiphol als hub of mainport. Na decennia groei is de mainport in 2019 voor de kleine thuismarkt enige maten te groot geworden. En de luchtvaartsector wil die groei voortzetten. Andere smaken zijn er kennelijk niet.

Hans Alders constateerde bij het afsluiten van de Alderstafel en het ingaan van het Aldersakkoord dat de geluidhinder (het aantal ernstig gehinderden) groter was geworden in plaats van kleiner. Daarmee heeft de sector geen vrienden gemaakt onder de bewoners, dat klopt. Opheffing van de nachtsluiting heeft tot gevolg gehad dat veel bewoners tot hun grote ergernis voortdurend slaapverstoring moeten ervaren. Elke nacht steeds wakker gemaakt worden door overvliegende vliegtuigen, het zal je maar overkomen. Dit heeft onmiskenbaar weerstand opgeroepen tegen nachtelijke vrachtvluchten en vakantievluchten vanaf 5 uur ’s morgens. Begrijpelijk, omdat een dwingende maatschappelijke noodzaak steeds heeft ontbroken. Dit probleem kan alleen met herinvoering van de nachtsluiting opgelost worden op een kleiner Schiphol.

De hub is een echte stoorzender geworden. De regering zag het niet of deed alsof ze het niet opmerkte, terwijl heel Nederland het wist. Elbers riep zelfs dat de KLM moest groeien om te verduurzamen. Hoewel alle negatieve effecten van een te groot Schiphol over hun grenzen zijn gegaan, wilde de KLM doorgroeien.

De huidige regering schept verwarring. Het coalitieakkoord van VVD, D66, CDA en CU wil de “sterke hub Schiphol” behouden, maar tegelijk de negatieve effecten verminderen. Als je beide serieus wil aanpakken is het een onmogelijke combinatie. Behoud van een grote hub klinkt goed voor de sector, maar realistisch is het niet. Het is meer een vorm van politieke bescherming die de sector belet om de koers en de businessmodellen aan te passen aan nieuwe omstandigheden. Substantiële krimp van de negatieve effecten vereist beperking van het luchtverkeer op Schiphol, omdat andere krimpmaatregelen ontbreken, te kort schieten of te lang op zich laten wachten.

En nu waarschuwt de KLM voor een faillissement als de regering een volstrekt terechte maatregel tegen te grote uitstoot van stikstof neemt. Kan de KLM niet overleven als Schiphol niet groter mag worden dan 400.000 vliegtuigbewegingen? In 2003 had Schiphol die omvang. KLM was met partners verreweg de grootste in het intercontinentale netwerk van meer dan 100 bestemmingen. Het bedrijf floreerde goed en ging niet failliet. Het betekent dat er ongetwijfeld een slimme oplossing is. De vraag naar internationaal luchtvervoer van thuismarkt Nederland omvat ongeveer 40 miljoen passagiers. Dan is slechts een beperkt aantal transferpassagiers nodig als aanvulling op intercontinentale vluchten. Er blijft behoefte aan een groot netwerk dat de KLM beheerst als geen ander. Als het toen wel kon, waarom dan niet nu?

Wijzen op een mogelijk faillissement zou ook uitgelegd kunnen worden als een poging de regering te bewegen om KLM opnieuw te ontzien. Bijvoorbeeld door dit stikstofprobleem bij boeren en andere bedrijven neer te leggen. En dat alleen omdat dit bedrijf niet in staat zou zijn om succesvol in te spelen op de ingrijpende maatschappelijke veranderingen waarmee onze economie geconfronteerd wordt. Je businessmodel aanpassen is geen sinecure, maar je aan de verandering onttrekken door de bal bij de regering te leggen gaat echt niet werken. Het is vooral slecht voor je reputatie.


Reacties op dit bericht

Geplaatst door Kijk naar de toekomst uit Uitgeest

"WEL GELD, GEEN KRIMP"

Rake kop vanmorgen in het NHD inzake TATA en subsidie rond vergroening.

Blijkbaar trekken KLM/Schiphol en TATA Steel - die door Groot Amsterdam (MRA 2.0) worden gezien als economische AS van de 33 aangesloten gemeenten! - gelijk op bij het binnenslepen van overheidsbijdragen. Zonder evenwel tot een bij de noodzakelijke transities behorende reset over te gaan, die toch aan deze gulle gaven ten grondslag ligt.

Jammer dat de artikelen van Telegraaf medewerkster ("journaliste" meer in dienst van Schiphol c.s. en (inter)nationale wereld van bouw en projectontwikkeling dan van die krant) ook in het NHD staan. De hoofdredactie daar zou wijzer moeten zijn gezien alle beschikbare informatie bij deze dossiers.


Geplaatst door Jaap uit Bussum


Geplaatst door B. van Marlen uit Uitgeest

Gelezen op de MKB-site:
“Tot slot bleek bij de stemmingen dat een Kamermeerderheid niets ziet in het verder bemoeilijken van de toch al complexe vraagstukken waar Schiphol en de luchtvaart in Nederland zich voor gesteld ziet. Historisch opgebouwde rechten die luchtvaartmaat-schappijen hebben opgebouwd in de coronaperiode, blijven dan ook gewoon bruikbaar. Ook ziet de Kamer af van het verder aanscherpen van de stikstofemissie eisen aan luchthavens en worden de hoofdlijnen van het beleid zoals het vorige kabinet die met steun van het luchtvaartcluster heeft vastgesteld niet weer integraal herzien.”

Herkent u het taalgebruik? Dus de ‘compleze vraagstukken niet verder bemoeilijken’, wat betekent: niet zeuren, gewoon op de oude voet verdergaan, wij hebben er zelf geen last van, dat mogen omwonenden ervaren. En: schijt aan het klimaat of de stikstof, we hebben er ‘historisch recht op om de leefomgeving van honderdduizenden te verzieken, begrijp dat dan!’ De hoofdlijnen worden immers ‘niet integraal herzien’, dus wij winnen weer! Wat de stikstof betreft: we kopen wat boeren uit en de natuur kan van ons naar de gallemiezen gaan!