Platform Vlieghinder Kennemerland
 

KLM aan de slag met advies Remkes

 |
 Geplaatst door: 2eHans 
 |
 Bekeken: 634 
|
 KLM 
KLM_lodo_HvS001.JPG

KLM is zich bewust van haar verantwoordelijkheid en zal zich samen met de andere sectorpartijen blijven inzetten om de noodzakelijke maatregelen te realiseren. In de afgelopen jaren is er in de luchtvaartsector al veel gedaan om de uitstoot te verminderen. Door operationele maatregelen zoals taxiën met één motor wordt minder brandstof verbruikt. Dit leidt tot minder uitstoot van stikstof en andere broeikasgassen. Ook hebben de wijziging in vliegprocedures zoals bijvoorbeeld glijvluchten het brandstofverbruik en daarmee stikstofuitstoot beperkt. Daarnaast werkt KLM hard aan de elektrificatie van grondgebonden voertuigen (inmiddels is zo’n 60% geëlektrificeerd) en zal pilots gaan uitvoeren om taxiën verder te elektrificeren. Nog weer een andere maatregel is Gas-to-Liquid (GTL): KLM is in de zomer van 2019 overgestapt van diesel naar GTL. De eerste resultaten van deze maatregel duiden op een substantiële afname van stikstofuitstoot. KLM zal doorgaan met deze maatregelen om stikstof te reduceren Daarnaast werkt KLM samen met kennisinstellingen om andere mogelijkheden in kaart te brengen om de stikstofuitstoot terug te dringen.

De luchtvaartsector zal een goede invulling geven aan het advies van het Adviescollege Stikstofproblematiek. KLM gaat er vanuit dat nu snelle besluitvorming over de ontwikkeling van Schiphol mogelijk is zodat invulling gegeven kan worden aan het regeerakkoord. Een verdere ontwikkeling van het intercontinentale bestemmingennetwerk op Schiphol is van groot belang voor de Nederlandse bereikbaarheid, vestigingsklimaat en werkgelegenheid.

Het adviescollege geeft aan dat de luchtvaartsector daarom vol vaart moet inzetten op vermindering van de emissies. Dit is alleen mogelijk als Schiphol en Lelystad Airport kunnen ontwikkelen om zo de luchtvaartmaatschappijen perspectief te geven. Perspectief is nodig om te kunnen blijven investeren in duurzaamheid. Vanuit het uitgangspunt van een evenwichtige bijdrage gaat KLM er vanuit dat snel besluitvorming komt over Schiphol en Lelystad.

Bekijk bericht op "KLM "

Reacties op dit bericht

Geplaatst door wim uit Castricum

Na alles wat ze al gedaan hebben is het kennelijk niet genoeg en wat die glijvluchten betreft de vraag, waar wordt zo gevlogen?
En weer het kul argument eerst groeien en dan minder uitstoten.