Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Klimaatakkoord, Schiphol en defensie worden getroffen in stikstofimpasse

 |
 Geplaatst door: Wim 
 |
 Bekeken: 399 
|
 trouw.nl - 11-09-2019 
tb_verkeerstoren_schiphol_.jpg

Door Niels Markus

De volle omvang van de stikstofcrisis wordt duidelijk. Cruciale Rijkstaken, zoals defensie, wegenonderhoud en dijkverzwaringen, dreigen stil te vallen.

De uitvoering van het Klimaat­akkoord, het functioneren van defensie, de visserij en het Nederlandse vervoersnetwerk worden bedreigd door het stikstofvonnis. 127 belangrijke, soms cruciale overheidsprojecten staan op de tocht sinds de Raad van State het stikstofbeleid failliet verklaarde.


Vooral de ministeries van economische zaken, defensie en infrastructuur en waterstaat worden hard getroffen door het stikstofvonnis, blijkt uit een lijst die ‘RTL Nieuws’ gisteravond publiceerde. Volgens bronnen in Den Haag klopt het dat de genoemde Rijksprojecten worden getroffen. Eerder werd al bekend dat in Nederland 18.000 projecten, waaronder particuliere initiatieven, op losse schroeven staan.

Doelstelling
Op de lijst van onzekere overheidsprojecten staan zes grote windparken, die nodig zijn om de in het Klimaatakkoord afgesproken doelstellingen te halen. Niet alleen de opening van Lelystad Airport wordt bedreigd, ook het Luchthavenbesluit waarin is geregeld dat Schiphol onder voorwaarden mag groeien van de huidige 500.000 naar 540.000 vluchten per jaar, voldoet niet aan de stikstofnormen. Dat bevestigde minister Cora van Nieuwenhuizen (infrastructuur) gisteren al aan de Tweede Kamer: “Ook voor de eerste 500.000 vluchten in het nieuwe besluit geldt de stikstofproblematiek. Daarmee gaan we eerst aan de slag.”

Verder kunnen grote weg-, water- en spoortrajecten voorlopig niet doorgaan. Het gaat bijvoorbeeld om renovatie van het wegennet en de waterwegen, renovatie van de Afsluitdijk, dijkversterkingen, het aanpakken van overwegen en de invoering van hoogfrequente spoorverbindingen. Ook het ambitieuze ERTMS-spoorbeveiligingsprogramma voldoet niet aan de normen.

Defensie wordt hard geraakt door de stikstofproblematiek: alle vliegbases staan op de lijst, net als een aantal onderkomens, zoals de geplande marinierskazerne in Vlissingen en oefenterreinen bij Natura 2000-gebieden. Als er geen uitweg wordt gevonden uit de stikstofimpasse, lopen ook de verbouwing van het Binnenhof en de garnalen-, mosselzaad- en spisulavisserij (naar een schelpdier) gevaar.

Natuurcompensatie
Zo wordt stukje bij beetje de volle omvang van de crisis duidelijk, die ontstond toen de Raad van State in mei de Programmatische Aanpak Stikstof (Pas) door de versnipperaar haalde. Bij die regeling, die economische ontwikkeling en natuurcompensatie moest combineren, was het oncontroleerbaar of de natuur er iets mee opschoot. De hoeveelheid stikstof in de natuur is amper afgenomen sinds invoering van Pas in 2015.

Het ministerie van landbouw werkt sinds het vonnis aan oplossingen om te voorkomen dat het land stilvalt. Morgen wordt een brief van het landbouwministerie verwacht met informatie over omvang en gevolgen van de problemen door de Pas-uitspraak. De adviescommissie onder leiding van oud-minister Johan Remkes komt waarschijnlijk over enkele weken met een eerste advies. Het kabinet hoopt dan zicht te krijgen op mogelijke oplossingen.

De afgelopen weken verklaarden verschillende rechtbanken vergunningen voor stallen, wegen, windmolens en woonwijken ongegrond. Ook ging de verhoging van de maximumsnelheid op enkele wegen niet door. Bij het rijden met diesel- of benzineauto’s, bouwen, of het vervoer van bouwmaterialen komt immers stikstof vrij, die kan neerslaan in kwetsbare natuurgebieden. Een teveel aan stikstof is een bedreiging voor planten en bomen in voedsel­arme natuurgebieden.

Bekijk bericht op "trouw.nl - 11-09-2019 "

Reacties op dit bericht

Geplaatst door Arnold

Moet Schiphol dan niet eerst terug naar de oude situatie? Het lijkt me dat momenteel dan nog het oude plafond geldig hoort te zijn?

Geplaatst door M uit M

Hier hoopte ik als sinds 2017 op dat schiphol wordt aangepakt op zijn stikstofoxide uitstoot, het begint er nu wel op de lijken, helaas is dat zo moeilijk voor de Minister dat het als aller laatste zal moeten minderen.