Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Klachten over nachtvliegen

 |
 Geplaatst door: webbeheer 
 |
 Bekeken: 1896 
|
 NHD 
Klachten over nachtvliegen

In 2015 kwam er een hausse aan klachten over nachtvluchten uit Castricum en de noordelijker gelegen gemeenten Heiloo, Schoorl en Bergen. Dat heeft alles te maken met het 'tijdelijke' nachtregime, dat Luchtverkeersleiding Nederland in mei vorig jaar heeft afgekondigd.


Destijds werd aangekondigd dat alle nachtvluchten naar de Polderbaan vanaf de Noordzee zouden moeten aanvliegen, in plaats van om en om uit het westen en uit het oosten. Luchtverkeersleiding Nederland had onprettige en vooral onveilige ervaringen met het ’weven’ van de vluchten uit oost en west, en daarom moeten alle vliegtuigen voortaan uit het westen aanvliegen. Gevolg: twee keer zoveel vliegtuigen per nacht over Castricum, en nieuwe vlieghinder voor de gemeenten Heiloo, Bergen en Schoorl.

In de jaarcijfers van BezoekBas, het klachtenbureau van Schiphol, is dit goed te zien. Het aantal klachten uit Castricum en Heiloo is gestegen. Ook in Uitgeest zijn iets meer klagers, maar niet zoveel. Deze gemeente kreeg voorheen alle vliegtuigen al over zich heen, omdat de aanvliegroute naar de Polderbaan boven het Uitgeestermeer begint. Daar waren de vluchten uit oost en west al ’verweven’. Het levert wel meer vliegtuigen op boven De Koog en Limmen.

BezoekBas registreert de klachten op postcodegebied. De twee postcodes van Heiloo staan bovenaan in het jaaroverzicht, gevolgd door postcodecijfer 1901 in Castricum 1911 uit Uitgeest en 1566 van Assendelft. Vooral het aantal klachten uit Schoorl laat een grote stijging zien: van een handvol naar meer dan dertig melders. Over de Polderbaan kwamen in 2015 in totaal ruim 700 klachten binnen over het landende verkeer. Het stijgende verkeer vanaf dezelfde baan leidde tot nog eens 400 klachten. Dit heeft waarschijnlijk te maken met de nieuwe opstijgprocedure die vorig jaar werd ingevoerd, waardoor vliegtuigen langer laag blijven vliegen, en zo lawaai maken voor een groter gebied dan wanneer ze direct steil omhoog gaan, zoals vroeger.

De Polderbaan, die in de IJmond de meeste lawaaioverlast veroorzaakt, is in 2015 gebruikt voor ruim 87.000 landingen en ruim 54.000 stijgingen. Wat de klachten betreft, leidde de Polderbaan van alle vijf Schipholbanen tot achttien procent van het totaal aantal. De meeste klachten werden ingediend over de Buitenveldertbaan (28 procent) en de Kaagbaan (25 procent). Hoewel deze banen ’s nachts niet of nauwelijks worden gebruikt, leiden ze wel direct tot een grote stroom klachten als er een vliegtuig over de hoofdstad komt.

De Luchtverkeersleiding heeft nog altijd geen oplossing voor het ’weefprobleem’, dus de nachtvluchten gaan nog een flinke tijd zo door: zeker tot juni dit jaar. De instantie heeft echter laten weten dat het allerminst zeker is dat er tegen die tijd wel een oplossing is.

Download het gehele artikel 'Klachten over nachtvliegen'
Bekijk bericht op "NHD"

Reacties op dit bericht

Geplaatst door de Vries

Ze kunnen nu dus al niet op een fatsoenlijke manier het verkeer afhandelen. Notabene het verkeer in de nacht dat vele malen minder is dan overdag. Hoe gaan ze dit doen als Schiphol echt zo gaat groeien als geprognotiseerd? En dan komt ook nog het verkeer van Lelystad erbij, dat is toch vragen om ongelukken ?!?!?

Is er overigens iemand die kan uitleggen waarom de NADP2 procedure zomaar is ingevoerd? Ieder onderzoek zal toch aantonen dat dit meer herrie oplevert. Waarom niet per baan kijken of NADP1 of NADP2 beter toegepast kan worden? Oh nee, het gaat om brandstofwinst, niet de bewoners.

Geplaatst door anoniem

Het fenijn zit (weer) in de staart. De instantie heeft echter laten weten dat het allerminst zeker is dat er tegen die tijd wel een oplossing is. Tijdens de aankondigingsbijeenkomst in het gemeenteguis in Castricum is ons een oplossing belooft. Ik heb nul vertrouwen meer in de politiek!

Geplaatst door anton uit castricum

Dit is simpelweg een achterbakse manier om structureel geconcentreerd vliegen Castricum in te voeren.

Geplaatst door Wim uit Castricum

Volgens mij is er toch wel enig hoop (als het gaat worden, zoals ze schrijven)

Uit ORS jaarlan 2016 obv info van LVNL:

Definitieve oplossing nachtroute Polderbaan
Op 28 mei 2015 is de verkorte nachtroute (ARTIP2C) naar de Polderbaan buiten gebruik
gesteld. In de periode daarna heeft LVNL, in overleg met de Omgevingsraad Schiphol, een
tijdelijke oplossing gezocht. Na uitgebreid onderzoek bleek dat een tijdelijke oplossing niet
zou voldoen aan de veiligheidseisen die hieraan gesteld worden. Dit betekent dat de situatie,
waarbij alleen de langere aanvliegroute (ARTIP 3B) gebruikt wordt voor vliegverkeer vanuit
het oosten, langer blijft bestaan.
In de Omgevingsraad van september heeft LVNL aangegeven dat hard wordt gewerkt aan
het realiseren van een definitieve oplossing. Daarvoor wordt een ontwerp onderzocht
waarbij al het nachtelijke vliegverkeer op een veilige wijze vanuit het oosten via de nu
gesloten korte route (ARTIP2C) afgehandeld wordt. Wanneer deze oplossing
geïmplementeerd kan worden, zou dit voor de gemeenten Castricum en Bergen een
verbetering van de situatie in de nacht betekenen. Gestreefd wordt in juni 2016 de definitieve
oplossing in te voeren.

Geplaatst door Anoniem

Over de Polderbaan kwamen in 2015 in totaal ruim 700 klachten binnen over het landende verkeer. Het stijgende verkeer vanaf dezelfde baan leidde tot nog eens 400 klachten.

Dit is interessant, ik pak er even de cijfers bij van het baangebruik van de polderbaan.
Er zijn ongeveer 50k startbewegingen geweest en ongeveer 85k landings bewegingen.
Als je deze cijfers vergelijkt met het aantal klachten dan valt op dat het stijgende verkeer ongeveer evenveel klachten veroorzaakt als het dalende verkeer!.
Dit terwijl algemeen word aangenomen dat het stijgende verkeer meer overlasr geeft, en deze aanname is ook de redden voor de preferentie van noordelijk dan wel zuidelijk baangebruik.

Deze aanname klopt dus niet, want uit deze cijfers blijkt dat in elk geval voor de polderbaan het aantal klachten per vliegbeweging van dalende vliegtuigen ongeveer gelijk is aan dat van de landende vliegtuigen.

Verbazing wekt dit bij mij overigens niet, door het landurig laag vliegen en bochtjes draaien is het landende verkeer zeer veel overlast gaan geven.