Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Klacht over gebrek aan integriteit bij VU en UvA

 |
 Geplaatst door: Redactie (Wim) 
 |
 Bekeken: 536 
|
 schipholwatch.nl - 05-12-2021 
calculator-385506_1920.jpg
Sjoemelberekening: 'Can we do this?"

Sinds afgelopen zomer hanteert het ministerie van Infrastructuur (I&W) een speciale werkwijze om te komen tot maatschappelijke kosten-baten analyses (mkba) voor de luchtvaart. De sector heeft hiermee een primeur: geen enkele andere branche heeft zo’n eigen methode. De inzichten achter de nieuwe werkwijze zijn echter niet wetenschappelijk onderbouwd en leiden automatisch tot maar één conclusie: meer luchtvaart is gelijk aan meer welvaart.

Dat is de reden waarom de Alliantie tegen Uitbreiding MAA een klacht heeft ingediend bij de integriteitscommissies van de Vrije Universiteit en de Universiteit van Amsterdam. Deze twee instellingen werkten mee aan het opstellen van de nieuwe werkwijze onder aanvoering van adviesbureau SEO. Daar zwaait professor dr Carl Koopmans de scepter die ook hoogleraar is aan de VU.

De speciaal voor de luchtvaart opgestelde nieuwe methode leidt tot opmerkelijke uitkomsten. Een belangrijke reden daarvoor is dat de geluidsoverlast en vervuiling door de luchtvaart veel lager wordt ingeschat dan zou moeten gebeuren op basis van wetenschappelijk onderzoek.

Zo begint de luchtvaart voortaan de eigen overlast pas te tellen bij 50 decibel, terwijl de Wereldgezondheidsorganisatie al geruime tijd normen hanteert van 45 decibel. Het verschil is bijna een factor vier aan geluidsoverlast, uiteraard in het voordeel van de vliegbranche.

Kosten omreizen ridicuul hoog
Anderzijds worden kosten van vliegreizigers die met minder luchtvaart niet (rechtstreeks) zouden kunnen vliegen torenhoog ingeschat. Van alle beschikbare wetenschappelijke onderzoeken hebben de opstellers de allerhoogste kostenvariant gekozen. Die variant is maar liefst tien (!) keer hoger dan waarmee in andere kosten-baten analyses wordt gerekend.

De keuze voor deze exorbitante factor is des te schrijnender omdat in vrijwel alle mkba’s voor vliegvelden de reistijdwinst voor passagiers de voornaamste batenpost is. Wordt deze post onverantwoord hoog opgepompt, dan luidt de conclusie uit iedere analyse die volgens de nieuwe methode wordt gemaakt automatisch dat meer luchtvaart leidt tot meer welvaart. Vooral als tegelijkertijd de maatschappelijke kosten van geluidshinder, milieuvervuiling, klimaatschade en volksgezondheid worden gebagatelliseerd.

Lijnrecht tegenover normale analyse
Vliegveld Beek bij Maastricht is de eerste luchthaven die met de nieuwe methode is doorgerekend. Met als conclusie natuurlijk dat het vliegveld zo goed als onmisbaar is voor de Limburgers. Die gevolgtrekking staat in schril contrast met een eerdere mkba, opgesteld op basis van de regels zoals die voor alle andere sectoren in ons land geldt. Die concludeerde juist dat een kleiner Beek een positieve uitkomst had voor de regionale economie.

Afgelopen zomer presenteerde de gemeente Aalsmeer ook zo’n analyse voor Schiphol, opgesteld door het gerenommeerde bureau CE Delft, volgens de standaard werkwijze. Kort daarop kwam het ministerie van I&W met de nieuwe richtlijnen en kwalificeerde het onderzoek van CE Delft als non-valide. Ook toen gaven de onderzoekers aan dat de nieuwe – speciaal voor de luchtvaart opgestelde – werkwijze leidde tot onrealistische uitkomsten.

Voorbode voor Schiphol
In zijn pogingen de luchtvaart maximaal te faciliteren, wil het ministerie ook de andere vliegvelden laten doorrekenen met de wetenschappelijk ongefundeerde methode. Mede daarom dienen de Limburgse omwonenden verenigd in de Alliantie nu de klacht in bij de integriteitscommissies van de twee Amsterdamse universiteiten.

“De nieuwe werkwijzer is zo voorgeprogrammeerd dat luchtvaart-mkba’s voortaan maar één mogelijke uitslag kennen. Namelijk dat méér vliegen leidt tot méér welvaart. Bovendien constateren we dat bureau SEO en consorten niet schromen om van hun eigen methode af te wijken als dat nodig is om tot gunstige uitkomsten te komen”, aldus de alliantie in een persbericht.

MKBA een farce
“De maatschappelijke kosten-baten analyse wordt met deze nieuwe methode tot een farce gemaakt, maar druist in tegen de vijf principes van wetenschappelijke integriteit, zoals vastgelegd in de Nederlandse gedragscode: eerlijkheid, zorgvuldigheid, transparantie, onafhankelijkheid en verantwoordelijkheid.”

“De wetenschap dat het goed is”
SEO Economisch Onderzoek doet onafhankelijk toegepast onderzoek in opdracht van overheid en bedrijfsleven. Ons onderzoek helpt onze opdrachtgevers bij het nemen van beslissingen. SEO Economisch Onderzoek is gelieerd aan de Universiteit van Amsterdam. Dat geeft ons zicht op de nieuwste wetenschappelijke methoden. We hebben geen winst-
oogmerk en investeren continu in het intellectueel kapitaal van de medewerkers via promotietrajecten, het uitbrengen van wetenschappelijke publicaties, kennisnetwerken en congresbezoek.


Uit de werkwijzer voor de speciale luchtvaart-mkba’s.

Behalve bij de universiteiten is de klacht ook ingediend bij de raad van toezicht van bureau SEO. “SEO en zijn onderzoeksleider Koopmans verwijzen namelijk voortdurend naar hun banden met beide universiteiten.”

In die raad van SEO zitten klinkende namen, zoals oud-minister dr Hans Wijers, financieel hoogleraar Arnoud Boot en bedrijfskundig professor dr Han van Dissel. Zij moeten zich nu uitspreken over de werkwijze van hun directeur Koopmans. Wordt vervolgd.

Bekijk bericht op "schipholwatch.nl - 05-12-2021"

Reacties op dit bericht