Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Klacht over eenzijdige communicatie luchtruimherziening

 |
 Geplaatst door: Redactie (Wim) 
 |
 Bekeken: 732 
|
 schipholwatch.nl - 02-11-2022 
HvS_beleef_Schiphol.JPG

Vandaag (02-11-2022) heeft SchipholWatch samen met onder meer Eric Stam – specialist in het bestrijden van misinformatie – een klacht ingediend bij het Ministerie van I&W over de misleidende communicatie rond de luchtruimherziening.

Het ministerie verkoopt de beoogde nieuwe indeling van het Nederlandse luchtruim als ‘schoner en stiller’, terwijl deze voor honderdduizenden Nederlanders juist een verslechtering van de leefomgeving gaat opleveren. Zo krijgen bewoners van de provincies Gelderland en Utrecht een geheel nieuwe aanvliegroute boven het hoofd.

De negatieve effecten van de luchtruimherziening worden door het ministerie stelselmatig weggemoffeld. Dat is in strijd met de eigen code van de Rijksoverheid, die stelt dat de communicatie van de overheid “waarheidsgetrouw” moet zijn en genoeg informatie moet bevatten om mensen zelfstandig een oordeel te laten vormen over het gevoerde beleid.

8.. Voldoende en juiste informatie, lees hier.

Expliciet zegt deze code dat “het onjuist vermelden, weglaten of overaccentueren van feiten en argumenten om daarmee degenen op wie de communicatie is gericht tot een andere keuze te brengen dan zij wellicht anders zouden hebben gedaan, is nimmer toegestaan”.

In een nieuwsbericht van 14 oktober jongstleden meldt het ministerie bij voorbeeld dat er sprake zal zijn van “minder geluid en uitstoot van schadelijke stoffen boven woon- en natuurgebieden rond Schiphol”.

Dat is volkomen in tegenspraak met wat te lezen staat in de milieukundige beoordeling van die herindeling, de planMER. Daarin staat dat de emissies rond luchthavens juist niet gaan veranderen en dat de luchtkwaliteit evenmin verbetert.

Luchtkwaliteit, lees hier.

Uit diezelfde beoordeling wordt ook duidelijk dat er voor woongebieden rond Schiphol nauwelijks verbetering te verwachten is op het gebied van de geluidoverlast.

Nauwelijks verbetering, lees hier.

Even storend is de eenzijdige opmerking van het ministerie dat het vliegen schoner zou worden door kortere routes. Dat voordeel wordt meer dan teniet gedaan door het feit dat de luchtruimherziening forse groei van het vliegverkeer mogelijk maakt. Iets kortere routes met veel meer vliegverkeer mondt uiteindelijk uit in meer CO2-uitstoot, niet minder. Van schoner vliegen is dan ook geen sprake.

Ministerie aan zet
Het ministerie is verplicht de klacht te behandelen. Het kan informeel een antwoord geven, maar als klagers daar geen genoegen mee nemen, kunnen zij in een hoorzitting de klacht toelichten.

Klagers hopen met deze klacht te bereiken dat het ministerie van Schiphol in de toekomst op een afgewogen wijze gaat communiceren over ontwikkelingen in de luchtvaart die honderdduizenden Nederlanders gaan raken in hun leefomgeving.

Bekijk bericht op "schipholwatch.nl - 02-11-2022"

Reacties op dit bericht