Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Kieswijzer Schiphol 500

 |
 Geplaatst door: Wim 
 |
 Bekeken: 1067 
|
 bewonersomgevingschiphol.nl (07=02-2017) 
wp_politiek_3697b.JPG

Hieronder staan tien uitgangspunten van de bewonersvertegenwoordiging in de ORS.

We vragen de partijen te reageren en we gaan de antwoorden hieronder verwerken.


1 - Het plafond van 500.000 vluchten t/m 2020 zoals afgesproken in de Aldersakkoorden blijft gehandhaafd.

2 - Het plafond van 29.000 nachtvluchten (als compensatie voor het niet uitvoeren van de afgesproken glijvluchten) dient wettelijk te worden verankerd.

3 - Uit het Milieueffectrapport (MER) blijkt dat in plaats van een spectaculaire hinderbeperking door een stillere vloot, de hinder in het dichtbij Schiphol gelegen binnengebied (Aalsmeer-Uithoorn, Amstelveen-Buitenveldert, Amsterdam, Zwanenburg-Halfweg, Badhoevedorp, Spaarndam, Krommenie) niet afneemt maar juist toeneemt. Dat is niet acceptabel.

4 - Strikt preferentieel baangebruik (het zo weinig mogelijk inzetten van banen met relatief veel omwonenden dicht bij de kop van de baan) is het uitgangspunt voor de Schiphol-operaties. Dit door het toepassen van de Rinnooy Kan norm of het uitvoeren van gelijkwaardige maatregelen.

5 - De gevraagde uitwerking van de vierde-baanregel door de motie-Visser mag niet leiden tot het vaker inzetten van banen met relatief veel omwonenden dicht bij de kop van de baan.

6 - Schiphol dient zich overeenkomstig het afgesproken selectiviteitsbeleid te richten op het faciliteren van netwerkverkeer en het onderhouden van het verbindingennetwerk. Niet op een zo hoog mogelijk volume aan vluchten. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu dient een werkbaar en doeltreffend instrumentarium te ontwikkelen waardoor Schiphol niet-mainportgebonden verkeer kan uitplaatsen en weren.

7 - Alle gehinderden in de Schipholregio, ook wonend in huizen gebouwd na 2005, dienen mee te tellen bij de hinderberekeningen en de toetsing aan de wettelijke criteria.

8 - Zolang er geen duidelijkheid is over de mogelijk schadelijke effecten van ultrafijnstof wordt uit het voorzorgbeginsel ernaar gestreefd dat de uitstoot op zijn minst niet toeneemt.

9 - De conclusie van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur dat de leefomgeving van Schiphol een belangrijke vestigingsplaatsfactor vormt dient uitdrukkelijk te worden meegewogen bij het Schipholbeleid en eventuele beslissingen over uitbreidingsvoorstellen.

10 - Bij het uitblijven van een werkbare en doeltreffende selectiviteitsregeling dient het plafond van 500.000 vluchten op Schiphol te worden verlengd tot 2030. Dit is immers ruim voldoende voor het mainportverkeer en de ondersteuning van de ‘BV Nederland’. Door de schaarste is er dan automatisch een prikkel voor de luchtvaartmaatschappijen om de slots in te zetten voor die vluchten met de meeste economisch toegevoegde waarde en niet-mainportgebonden verkeer uit te voeren vanaf andere luchthavens.

Bewoners Omgeving Schiphol
7 februari 2017

Hieraan gekoppeld,
zZie ook hier Petitie Schiphol-500.

Bekijk bericht op "bewonersomgevingschiphol.nl (07=02-2017)"

Reacties op dit bericht

Geplaatst door Jan Griese uit Amstelveen

Hier de Samenvatting partijprogramma’s Tweede Kamerfracties :
http://www.bewonersomgevingschiphol.nl/tweede-kamerverkiezingen/

Gistermiddag 7 febr. bood onze ORS Bewonersdelegatie dus een Petitie aan de Tweede Kamer aan. (Zie elders op deze site 8febr)
Dat die Petitie nodig was wordt bevestigd hieronder door een groot aantal misvattingen cq omissies in verschillende programmas !

Op persoonlijke titel: (Per definitie onvolledig! )
Mij valt op:

*Het CDA heeft nog steeds niets geleerd van haar verleden. (Rabiaat voorstander -via vele trucs en manipulaties- van groei van Schiphol, via o.a. oud min Eurlings ! en zijn voorgangers, o.a. oud Stas Atsma)
*De VVD lijkt het woord Overlast Omwonenden niet te kennen, Hosanna verhaal , beleefd gepraat, maar groei staat voorop.
(VVD woordvoerder Amstelveen dhr Vervenne trad op bij RTV Amstelveen : Ik was verbaasd, leerde hij dan toch bij ?)

*De PVV staat voor rücksichtlose groei van Schiphol.(makkelijk kletsen vanuit Venlo! )

*SP , Aandacht ook voor de HSL als vervanging voor de Europese vluchten, Aandacht voor Klimaatdoelen. Wat betreft het NNHS stelsel mag er m.i. nog wel een tandje bij.

50 Plus valt me mee: O.a.Handhaving via strenge regels ! (die er NIET is !)

* CU : Vrij summier . Wel nadruk op HSL . Wel veel aandacht voor klimaat

* d-66 Ook veel aandacht voor het Klimaat en Hinder van Bewoners, Maar hoe precies ? Dat kan scherper ! Goed is : Meer HSL ipv vliegen in Europa !

*SGP : Valt mij mee: Vliegtax invoeren, maar voor de Bühne, want het moet wel internationaal .. (Duitsland heft wel een Vliegtax !)

* Zelfde verhaal voor de PvdA: Surrogaatverhaal over stillere vliegtuigen

* Groen Links , Zit geheel op onze lijn,
evenals de PvdD.

NB: Dus bij CDA, PvdA, d-66, CU, nog intensief lobbywerk noodzakelijk, (bij VVD en PVV, helpt dat niet)
We zullen er hard aan moeten trekken , Ook om toch gemeenten Amstelveen en Amsterdam aan onze kant te krijgen, We spreken met hen zeer intensief. Het lijkt er op, dat dit gaat lukken.
Bedenk wel, dat veel van deze programmas strategische motieven bevatten.

Groet, Jan Griese Vz St. SWAB , Secr. BLRS , Koepel 18 Platforms Regio Schiphol Groot
Tel 0297-582336