Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Kennisnetwerk Impact luidt de noodklok over plannen Polderbaan Schiphol

 |
 Geplaatst door: Redactie (Wim) 
 |
 Bekeken: 730 
|
 heerhugowaardcentraal.nl 
hvs_lvnl_DSC_2527.jpg

Het is nu heerlijk rustig boven regio Alkmaar, maar als Schiphol onder de coronabeperkingen vandaan komt zal het langzamerhand drukker worden dan ooit. Bovendien zullen inwoners hierover nog minder te zeggen hebben, waarschuwt Kennisnetwerk Impact in een brief aan gemeentebesturen in de regio.

De organisatie Metropoolregio Amsterdam (MRA) werkt aan de realisatie van 'Zuidstad', een zuidelijk stadscentrum in Amsterdam. Daarvoor moet het vluchtverkeer boven het gebied worden afgeschaald. Om Schiphol toch de ruimte te bieden wordt aan een 'hoogfrequent vliegsysteem' gewerkt voor de Polderbaan en de Kaagbaan, dat per baan tot 51 passages per uur kan verwerken. De Polderbaan is waar normaal gesproken dagelijks een lint van vliegtuigen naartoe gaat via regio Alkmaar.

"Daarnaast werkt men aan een herindeling van het luchtruim ter vergroting van capaciteit, waarbij 'optimale vaste routes' worden gepland die aan het nieuwe, hoogfrequent vliegsysteem zullen worden gekoppeld", vervolgt Impact. "Maar waar die rampzalige routes komen te liggen blijft volledig in het duister."

"Met die ‘optimale vaste routes’ zal de frequentie van vliegbewegingen de komende decennia worden opgevoerd tot om de 70 seconden en dat gedurende steeds langere perioden over het etmaal. Dit kan oplopen tot meer dan 800 vliegbewegingen per dag!", schrijft Impact. "Er is geen enkele wettelijke bescherming die dit tegen zal gaan, want het Totaal Volume Geluid over een jaar gemeten zal toch nog onder de 58dB (A) Lden blijven."

Ook maakt Impact zich zorgen over de aangekondigde reorganisatie van MRA. Deze zou de besluitvorming verder van de burger af plaatsen, onder andere door een grotere rol voor verzelfstandigde organisaties zoals Luchtverkeersleiding Nederland. Via onder andere het 'Economisch forum Noord-Holland boven Amsterdam' reikt de invloed van MRA tot Den Helder aan toe.

Bekijk bericht op "heerhugowaardcentraal.nl"

Reacties op dit bericht

Geplaatst door 12kwadraat uit Castricum

Wordt het niet eens tijd dat het Bestuur van het PVS haar leden gaat informeren over het aanstaande horror scenario en wat ze doet en/of op korte termijn gaat doen om dit te voorkomen?

Geplaatst door 12kwadraat uit CASTRICUM

Wellicht een reactie via haar eigen site?

Geplaatst door gerard uit Castricum

Wie is het PVS?

Geplaatst door 12kwadraat uit Castricum

€ Gerard, bedankt.
Foutje, moet zijn PVK (Platform Vlieghinder Kennemerland)

Geplaatst door Gerard uit Castricum

Voor onze regio Kennemerland is dit een alarmerend bericht! Als iedereen die dit leest nu eens het bestuur e-mailt en vraagt wat welke acties ze gaan ondernemen?

@Wim: PVS is overigens Platform Vlieghinder Schermerland. Maar de site dat Platform bestaat niet meer.
Hoe lang zal PVK nog bestaan? Soms heb ik de indruk dat men het er om doet om zachtjes in het niets te verdwijnen. Zit er een mol in het bestuur? Naast zeer incidentele weinig zeggende e-mails aan de leden heerst er verder doodse stilte. Kom op bestuur, trek NU aan de bel en laat van je horen!

Geplaatst door Gerard uit Castricum

... waarbij ik me afvraag wat 'kennisnetwerk impact' is. on line in ieder geval onvindbaar. Wie weet wat dit voor organisatie is?

Geplaatst door 12kwadraat uit Castricum


Geplaatst door baard uit heiloo

@Gerard Had ik ook al naar gezocht . Niets over te vinden .
De PVK is niet tegen vliegen en Schiphol en werkt voor het gemak samen met de LBBL ! .
Aangezien de LBBL alleen streeft naar het stoppen van de ( landelijke ) groei !!! hoeven we daar dus niets van te verwachten.
Ga er ook maar van uit dat er vanuit onze Regio , ondanks het aangekondigde idiote preferente Polderbaangebruik , geen enkel tegengeluid te horen zal zijn .
We zouden hier minstens zo actief moeten zijn als de SATL .Eigenlijk nog 10 maal sterker , gezien ónze overlast !!

Geplaatst door Gerard uit Castricum

@ baard: vraag eens -als lid- van PVK aan het bestuur waarom ze (bewust ?) in doodse stilte hun ding doen. Als ze al wat doen, want echt, ik merk er niks van. Er komt niets naar buiten, niet direct, niet indirect. Je gaat echt denken aan een vooropgesteld plan om bestuur te willen worden en daarna niks te doen. Het zal toch niet ???
Ikzelf heb ik het verleden wel eens gevraagd naar het waarom van de lakse houding, maar van het antwoord werd ik niet blij. Ze hadden geleerd van een foutief neergezet interview, maar dat werd nooit in de pers gerectificeerd. Kort gastenberichtje op deze site. Op deze site wordt al helemaal niets gezegd door het bestuur over actuele zaken. Ik weet het niet hoor, maar denkt het bestuur van PVK nu echt dat ze met deze aanpak de belangen van onze regio verdedigen?

Geplaatst door baard uit heiloo

@ Gerard , Niet leuk om vast te stellen maar de PVK heeft in totaal 605 leden , waarvan misschien 20 leden soms reageren op een ingezonden stukje bij ,, Vlieghinder.nl !!!
Er is dus niet eens een actieve eigen website , Hans van Schoor stoort z,n eigen niet zo aan vliegtuigen ? , er is geen telefoonnummer of adres van iemand te vinden , én ze zijn aangesloten bij alle andere Platforms in Nederland.
Dus er valt niets te vragen , er gebeurd gewoon niets !, en erger nog , dit onderwerp boeit de meeste inwoners van Noord Holland in het totaal niet , helaas .

Geplaatst door Michel uit Wijk aan zee

@baard,
@Gerard,

Wees er maar zuinig op dat u allebei hier mag melden wat u nodig vindt.
Echter, u allebei schoffeert mensen die keihard en in hun eigen tijd hun best doen om u en mij te voorzien van kennis en informatie.

Wees blij dat de mensen achter dit forum u in staat stellen om uw mening over de luchtvaart hier te ventileren.
Ik ben ondertussen van mening dat een wel gemeend excuus naar de mensen van dit forum op zijn plaats is gezien uw uitlatingen alhier.
We hebben 1 doel...... u, ik en dit forum en ja..... het zijn geen professionals, maar bezielde bewoners die overlast net zoveel overlast ervaren als u en ik.

QPO

Geplaatst door Gerard uit Castricum

@ Michel: Voor zover ik kan nagaan en mijn eigen berichten teruglees meen ik geen commentaar gegeven te hebben op deze website. Die website bestaat onder andere omdat PVK (formeel nog steeds PVRC) kennelijk veel leden heeft die bereid zijn om met hun betaalde lidmaatschap ook deze website te sponsoren. Dat op zich is een teken van lokale/regionale betrokkenheid waar waarschijnlijk weinig andere bewonersvertegenwoordigende verenigingen aan kunnen tippen.
Het gaat me om het ontbreken van zichtbaarheid van het bestuur van PVK zowel op deze website als in de pers. Ze zijn zó onzichtbaar dat de sector zich vast een kriek lacht.

@Baard. Ik heb geen idee hoeveel leden PVK precies heeft, u weet dat kennelijk wel op de man nauwkeurig en u weet kennelijk ook precies wie van de mensen die hier reageren lid zijn van PVK. Waar heeft u die informatie vandaan?
Overigens, het feit dat er veel leden zijn geeft juist aan dat de materie 'overlast door vliegverkeer' wel degelijk leeft in onze regio. Die leden zijn misschien niet zo activistisch als u graag zou willen, maar ze verwachten neem ik aan wel een zichtbaar actief bestuur. En die zichtbaarheid ontbreekt, vind ik. En denkt u dat de hyper-activistische SATL geen 'stille' achterban heeft? Ik denk het eigenlijk wel.
Ik raad u aan een bericht te sturen naar een van de mailadressen die op deze website genoemd zijn, samen met uw telefoonnummer. Het zou zomaar kunnen dat u in contact komt met iemand met wie u uw ongerustheid (of is het ongenoegen?) kunt bespreken.

Geplaatst door baard uit heiloo

Het is geenzins mijn bedoeling om het bestuur van de PVK te schofferen ! . Als dit zo wordt gelezen dan hierbij mijn excuus .
Met mijn reactie wilde ik eigenlijk alleen uitbeelden dat er uit heel Kennemerland maar 600 mensen zijn die , betalend , lid zijn van de PVK . Daaruit maak ik op dat het onderwerp ,, vlieghinder ,, bij het overgrote deel van de Noord Hollandse inwoners niet leeft .
én ik vindt dat inwoners die wonen onder de Cluster Polderbaan nú een tegengeluid moeten laten horen. Het ,,minder vliegen geluid ,, is leuk voor de Landelijke Hinder maar daar hebben de inwoners hier niets aan . Sterker nog , de voordelen in de andere Clusters worden straks boven Noord Holland geloosd.
Dit geld uiteraard ook voor de Kaagbaan maar dat valt onder een andere Cluster .
Ik ben zeer gemotiveerd om samen met u op een activistische SATL manier ons tegengeluid te laten horen !
én mijn tel. is 0651789997 .

Geplaatst door ir. B. van Marlen uit Uitgeest

Beste mensen,
U bent bezoeker op dit platvorm en niet voor niets, net als ik. De ontwikkelingen zijn inderdaad zeer zorgwekkend en wederom dreigt Noord-Holland regio Kennemerland te worden gebruikt als afvalputje van Schiphol. Mijn rekenmodel en presentatie laten zien, dat er van de beloften van de overheid helemaal niets is terechtgekomen, wat anderen ook al constateerden. Sterker nog, de conclusies van dhr. Alders in 2015 zijn volstrekt onjuist (ik heb ze voor mijn verhaal nog net weer eens doorgelezen), en dit kan ik met mijn model staven.

Ik ben het met u roerend eens, dat van de 2 miljoen mensen die binnen de 48 dB(A) Lden contour wonen een lidmaatschap van ca. 600 personen van PVK (waar ik overigens onlangs toe ben getreden) absoluut te weinig is. Dit getal mag best veel hoger worden!

Ik constateer ook dat er soms verschil van mening is. Dat kan natuurlijk, maar ons gezamenlijk doel blijft toch dat de hinder niet onevenredig toeneemt, maar duidelijk minder wordt (het is eigenlijk al veel te veel). Ik hoop we dat voor ogen blijven houden en elkaar waarderen voor onze bijdragen.

We zullen (helaas) niet in staat zijn het vliegen totaal uit te bannen. Maar belangrijk is wel dat we de idiote en asociale groei, die eigenlijk niet nodig is voor de economie (zie WTL rapporten) niet accepteren en een krachtig tegengeluid blijven uiten! Ook moeten we niet meer accepteren dat we door de overheid foutief worden geïnformeerd en voortdurend worden geschiphold! Als we hierbij allianties met andere groepen in NL (b.v. SATL) nodig hebben, dan is daar natuurlijk niets op tegen. Alleen worden we uitgespeeld, maar samen kunnen we sterk staan!

Blijf actief en blijf meedoen.