Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Kennisgeving procedure Ontwerp-Luchtvaartnota

 |
 Geplaatst door: Wim 
 |
 Bekeken: 820 
|
 luchtvaartindetoekomst.nl 28-05-2020 
HvS_Logo-rijksoverheid-instrastructuur-en-Waterstaat.png

Kennisgeving procedure Ontwerp-Luchtvaartnota

Van vrijdag 29 mei tot en met donderdag 9 juli 2020 kunt u uw zienswijze geven over de Ontwerp-Luchtvaartnota, het bijbehorende plan-milieueffectrapport (plan-MER) en de passende beoordeling. In deze kennisgeving leest u hoe u dat kunt doen.

Met de Ontwerp-Luchtvaartnota 2020 – 2050 zet het kabinet de nieuwe koers uit voor de luchtvaart.
Vier publieke belangen staan hierin centraal:
Veilige luchtvaart in de lucht en op de grond; goede verbindingen met de belangrijke bestemmingen in de wereld; verbeteren van de leefomgevingskwaliteit en verminderen van het klimaateffect Het kabinet wil dat de luchtvaart klaar is voor de toekomst.Binnen heldere kaders kan de luchtvaart zich blijven ontwikkelen. Hierbij past ook een duidelijke
regierol voor de Rijksoverheid en transparante participatie waarin alle belangen worden meegenomen.

U kunt reageren op de volgende documenten:
1. De Ontwerp-Luchtvaartnota: daarin staat de visie van het kabinet op de toekomst van de Luchtvaart tot 2050.
2. Het plan-MER: deze is opgesteld door een onafhankelijk consortium bestaande uit Royal HaskoningDHV, Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum en Buck Consultants International en beschrijft de effecten van het voorgenomen beleid voor de leefomgeving en de economie.
3. De passende beoordeling: deze is opgesteld door Royal HaskoningDHV en beschrijft de effecten van het voorgenomen beleid op de Natura 2000-gebieden.
Hierover kunt u aangeven:
- Wat vindt u van de beleidskeuzes in de Ontwerp-Luchtvaartnota?
- Wat u mist als belangrijk aandachtspunt in de Ontwerp-Luchtvaartnota of in de effectrapporten.
- Eventuele onjuistheden in de documenten.

UW ZIENSWIJZE IS WELKOM

Uw zienswijze indienen kan op 3 manieren. U ontvangt altijd een ontvangstbevestiging.

DIGITAAL
Bij voorkeur ontvangen wij uw zienswijze via:
www.platformparticipatie.nl/luchtvaartnota (let op: vanaf vrijdag 29 mei 2020
kunt u een zienswijze indienen op dit project).

MONDELING
Telefonisch tijdens kantooruren via telefoonnummer 070 456 89 99.

POST
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Directie Participatie
o.v.v. Luchtvaartnota
Postbus 20901, 2500 EX Den Haag

GELEGENHEID OM INFORMERENDE VRAGEN TE STELLEN
Om iedereen goed te informeren bieden wij u graag de gelegenheid om vragen te stellen over de ter inzage liggende stukken voordat u een zienswijze indient. Dit kan bij voor-
keur online via www.luchtvaartindetoekomst.nl. Mocht u niet in de gelegenheid zijn om uw vraag digitaal in te dienen, dan kunt u dit telefonisch doen via telefoonnummer
030 275 96 20.
Wij vragen u om uw vraag van 29 mei tot 25 juni 2020 in te dienen zodat u het antwoord op uw vraag mee kunt nemen in uw zienswijze. Voor de beantwoording van uw vraag zult u worden gebeld door een van onze projectmedewerkers of een uitnodiging ontvangen om deel te nemen aan een webinar. Wij streven ernaar om uw vraag binnen een week te beantwoorden.
In het geval u voor een webinar wordt uitgenodigd kan dit langer duren.

DOCUMENTEN BEKIJKEN
Alle documenten staan op: www.platformparticipatie.nl/luchtvaartnota.
Op papier kunt u de documenten van vrijdag 29 mei tot en met donderdag 9 juli 2020 tijdens reguliere openingstijden bekijken:
- Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat,
Rijnstraat 8, Den Haag (alleen op afspraak, telefoon 070 456 89 99).

Daarnaast kunt u de documenten op alle provinciehuizen inzien.
NB: In verband met de kabinetsmaatregelen ter bestrijding van het coronavirus COVID-19 kan het voorkomen dat niet alle inzagelocaties open zijn. Ook kunnen beperkte openingstijden gelden of moet u een afspraak maken wanneer u documenten wilt inzien. Houd hier rekening mee en neem vooraf telefonisch contact op met de locatie om te vragen of u daar terecht kunt.

Wilt u een papieren exemplaar van de documenten hebben?
Neem dan contact op via telefoonnummer 070 456 89 99 of stuur een e-mail naar:info@platformparticipatie.nl.

WAT GEBEURT ER MET UW ZIENSWIJZE?
Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat analyseert alle zienswijzen en weegt ze af. De reactie op de zienswijzen kunt u lezen in de Nota van Antwoord die eind 2020 wordt
uitgebracht bij publicatie van de definitieve Luchtvaartnota. Indieners van een zienswijze krijgen hiervan een bericht.
Rijksoverheid

INFORMATIE
Meer informatie over de Ontwerp-Luchtvaartnota en andere luchtvaartonderwerpen vindt u op:
www.luchtvaartindetoekomst.nl. Vragen over de procedure? Telefoon 070 456 89 99.

De digitale verzie download u hier.


Bekijk bericht op "luchtvaartindetoekomst.nl 28-05-2020"

Reacties op dit bericht

Geplaatst door Wim uit Castricum

VOORSTEL - Als lid van het PVRC ga ik ervan uit dat ons bestuur, namens alle leden, met een concept zienswijze komt. Deze zienswijze wordt, alvorens deze door het Bestuur wordt verzonden, ter medewerking voorgelegd aan alle leden.

Geplaatst door B. van Marlen uit Uitgeest

Ik zal u mijn zienswijze geven. Er staat: “Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat analyseert alle zienswijzen en weegt ze af.” Vroeger werden deze zienswijzen nog gebundeld en toegestuurd, maar nu wordt er al een filter van IenW overheen geplaatst. Men zorgt ervoor dat de voorstanders ruim aan het woord komen, maakt samenvattingen en vervolgens gaat men gewoon door met de groei. Wat u ook schrijft, of belt, de uitkomst ligt al tevoren vast. Zo ging het ook al in 2007.

Ik heb het al vaker geschreven, de luchtvaart gaat volgens de luchtvaartnota niets doen aan verlaging van CO2-emissies de komende decennia, integendeel zelfs. We moeten deze tien jaar per jaar ca. 7% naar beneden. De schatting door de coronacrisis is een vermindering van 4-7% over dit gehele jaar.

Toch stijgt het CO2 gehalte nog steeds en ook steeds sterker.

Zie ‘The Guardian’ vandaag, waarin staat:

“The concentration of CO2 in the atmosphere reached 417.2 parts per million in May, 2.4ppm higher than the peak of 414.8ppm in 2019, according to readings from the Mauna Loa observatory in the US.”

en

“In the 1960s, the annual growth averaged about 0.8ppm, doubling to 1.6ppm a year in the 1980s and remaining steady at 1.5ppm in the 1990s. The average growth rate increased to about 2.0ppm a year in the 2000s, and has risen further to about 2.4ppm during the last decade.”

Het is dus hard nodig dat de luchtvaart ook zijn bijdrage gaat leveren en niet over 30 jaar, maar nu!

Daarnaast gaat men de volgende verspreiding van het virus weer verzorgen met toenemend gevlieg. Duidelijk werd het virus in vele landen door reizigers van buiten binnengebracht, getuige de volgende citaten uit The Guardian:

“In mid-March Australia noted that 80% of cases being detected were linked to returning travellers. The government quickly introduced a border-closure policy in which only nationals were let into the country, who then needed to spend two weeks in mandatory quarantine in a hotel room. Despite the cost to the economy, roughly $4bn per month from international travellers and $5bn from domestic travellers, who are restricted from crossing state borders, the government felt it was imperative to get a handle on the number of new cases. This policy has paid off with a complete crunching of the coronavirus curve: Australia has had 102 deaths, and has only a handful of daily new cases. Life is slowly returning back to normal, with the threat of coronavirus pushed beyond its borders. A similar story can be told about New Zealand, Greece, Iceland and the Faroe Islands.”

en

“When the UK went into lockdown on 23 March, people living within the country were instructed to stay home and not travel farther than a few miles from their homes and only for essential journeys. At the same time, passengers from countries such as Italy, Spain, New York, Brazil and Russia could arrive at Heathrow and take the tube straight into London with no checks, screening or monitoring. It is ironic that the government that ran on “taking back control of our borders” was so reluctant to implement border controls when they were actually needed to protect its citizens and residents.”

Dit was niet anders op Schiphol voordat bijna alle vluchten werden geschrapt. Dit wetende is het op zijn minst vreemd, dat het RIVM nooit is gevraagd te kijken naar de verspreiding van het virus in vliegtuigen, zoals dhr. Van Dissel vanmorgen verklaarde.

Daarnaast zijn de plannen voor hindervermindering desastreus voor vele omwonenden van de Polderbaan en de Kaagbaan, en later ook weer voor de andere banen door toenemende groei. Er is geen enkele toezegging gedaan tot werkelijke verbetering en de noodzakelijke geluidsisolatie van vele huizen wordt nergens genoemd.

Er is maar een conclusie:
Krimp van de luchtvaart nu is de enige goede oplossing!