Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Kamerbrief over Schiphol Gebruiksprognose 2023

 |
 Geplaatst door: Redactie (Wim) 
 |
 Bekeken: 797 
|
 rijksoverheid.nl - 20-12-2022 
schiphol-pixabay_1280.jpg
Schiphol
Credit: hpgruesen

Minister Harbers (IenW) stuurt de Tweede Kamer de evaluatie van de Schiphol Gebruiksprognose 2021 en de Schiphol Gebruiksprognose 2023. Hij geeft daarbij een toelichting. Bij de Kamerbrief zit een beslisnota.

Kamerbrief over Schiphol Gebruiksprognose 2023. Lees hier.

Bijlagen

Schiphol - Gebruiksprognose 2023
De Gebruiksprognose 2023 beschrijft het verwachte gebruik van het vliegverkeer van Schiphol en de milieu-impact op de omgeving in het gebruiksjaar 2023. Lees hier.

Gebruiksprognose Schiphol 2023 Contra-expertise
Het rapport bevat een contra-expertise op de berekeningen voor geluid, externe veiligheid en luchtkwaliteit van de Schiphol Gebruiksprognose 2023. Lees hier.

Afschrift brief ORS-advies Gebruiksprognose 2023
Afschrift van de brief van de Omgevingsraad Schiphol (ORS) aan minister Harbers (Ienw). Het advies richt zich op de toereikendheid, transparantie en inzichtelijkheid van de informatievoorziening over de verwachte lokale geluidbelasting rond Schiphol in 2023. Lees hier.

Beslisnota bij Kamerbrief over Gebruiksprognose Schiphol 2023
Lees hier

Evaluatie gebruiksprognose 2021
Het rapport evalueert de Gebruiksprognose 2021. De evaluatie vergelijkt het gebruik van de luchthaven Schiphol in het gebruiksjaar 2021 en de milieueffecten daarvan met de verwachtingen in de gebruiksprognose. Lees hier.

Bekijk bericht op "rijksoverheid.nl - 20-12-2022"

Reacties op dit bericht

Geplaatst door anoniem1 uit nederland

Tot ongeveer 06:30 wordt dezelfde
verkeersafhandeling als gedurende de nacht
gebruikt, daarna wordt overgeschakeld naar
de verkeersafhandeling zoals tijdens de dag
wordt gebruikt.

Nacht duurt tot 7.00 uur. Voorheen begon afhandeling verkeer volgens de regels voor dagverkeer om 7 uur.
Nu gelden de regels voor nachtelijke afhandeling vliegverkeer dus tot 6.30 uur?

Dit lijkt mij niet rechtmatig,tenzij de minister ook hiervoor een ontheffing geeft. Al kan ik zo snel geen argument zien voor een dergelijke ontheffing.
Hier worden de grenzen van schiphol weer een beetje opgerekt,tegen de wetgeving in.
Of mis ik iets en zie ik dit verkeerd?

Geplaatst door Cees uit Castricum

Ik dacht dat er overeengekomen en afgesproken was van max 29 000 vluchten in de nacht per jaar, maar uit de prognose 2023 blijkt dat men uit gaat van 31 500 !!,
Hieruit blijkt maar weer dat we weer beetgenomen worden door allerlei mooie praatjes etc maar dat de werkelijkheid wederom anders is !!!

Geplaatst door anoniem1 uit nederland

Verschillende scenarios worden geschetst. Maar welk scenario gaat het worden,daar gaat het om.

Hierbij mijn gebruiks prognose voor schiphol.

2023 gaat een onverwacht moeilijk jaar worden voor de luchtvaart sector. Maatschappijen zullen regelmatig moeite hebben om hun roosters rond te krijgen.
Het aantal vliegbewegingen zal helemaal aan de onderkant van de geprojecteerde bandbreedte uitkomen.