Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Kamer over redding KLM: ‘Dit mag niet fout gaan’

 |
 Geplaatst door: Wim 
 |
 Bekeken: 846 
|
 amstelveensnieuwsblad.nl - 04-07-2020 
HvS-2e_kamer_18-12-2018.JPG

SCHIPHOL “Er is veel geld mee gemoeid. Dit mag niet fout gaan.” Aldus een verzuchting van VVD-Tweede Kamerlid Roald van der Linde woensdag in een Kamerdebat over het redden van KLM. De regering wil de luchtvaartmaatschappij ondersteunen voor bij elkaar 3,4 miljard euro aan leningen en garanties om de periode door te komen totdat zij weer haar eigen broek kan ophouden. Onzekerheden blijven groot.

Maar waarom uitgerekend KLM redden, een sector die volgens Kamerlid Lammert van Raan (Partij van de Dieren), die uit klimaatoverwegingen een drastische reductie van het luchtverkeer wil, geen toekomst heeft: “Waarom niet sectoren helpen die meer bijdragen aan werkgelegenheid en duurzaamheid, en die aantoonbaar vitaler zijn dan deze fatale, destructieve sector? Er zijn weinig mensen die dat begrijpen.” Van Raan vreest dat het geld dat nu in KLM wordt gestoken ook niet terugverdiend kan worden.

Minister van Financiën Wopke Hoekstra vond het ‘nogal wat’ om te zeggen dat de luchtvaart een destructieve sector is. “Daarmee doet u tekort aan de enorme toegevoegde waarde die de luchtvaart heeft,” zei hij. “Het kabinet is juist gekomen met een massief hulppakket voor allerlei sectoren. Daarnaast doen we een stap extra voor bedrijven die vitaal zijn voor onze economie en waarvan je een negatief systeemeffect kan verwachten als ze omvallen.”

ONTVLECHTEN De meest rechtse partijen (PVV, FvD) grijpen de gelegenheid van de coronacrisis liefst aan om van KLM weer een Nederlandse luchtvaartmaatschappij te maken, oftewel de fusie met Air France ontvlechten. Hoekstra vindt dat niet wenselijk: “In 2003 was KLM een verliesgevend bedrijf op zoek naar een partner. In de combinatie met Air France is KLM harder gegroeid dan het Franse zusterbedrijf en is zij ook het meest winstgevende deel van de onderneming geworden, zeker de afgelopen jaren.

Er zit synergie tussen deze twee bedrijven. KLM is als hubmaatschappij sterk in verbindingen met Azië en de Verenigde Staten. Air France heeft een grote thuismarkt en veel verbindingen met Afrika. Alle experts die wij spreken, zeggen: de synergie is evident, er is veel te zeggen voor dit huwelijk. Als je dat nu ontbindt, dan verlies je wat de combinatie meer maakt dan één plus één. Wel constateer ik dat er werk aan de winkel is om de onderneming beter te laten functioneren. Dat was overigens al zo voor de coronacrisis. Vooral wat betreft kosten varen concurrenten scherper aan de wind dan Air France, maar ook KLM, onder andere wat betreft de salarissen van piloten.”

INLEVEREN De regering eist in ruil voor de steun tegenprestaties onder andere in de vorm van kostenbeperking. KLM-medewerkers die meer dan modaal verdienen, moeten salaris inleveren. Wie het meest verdient, levert het meeste in, tot 20 procent voor meer dan drie keer modaal. In die laatste categorie vallen vliegers, die tot wel 3 ton verdienen. Op deze aanpak is veel kritiek, bijvoorbeeld van de cabinevakbond VNC, die stelt dat vooral de middeninkomens getroffen worden.

Menigeen zal z’n huis moeten verkopen, zo vreest de bond. Uit arbeidsvoorwaarden is niets meer te halen, zodat de bijdrage van het cabinepersoneel – de grootste groep binnen KLM – vooral uit de lonen moet komen. Sommige Kamerfracties, waaronder de SP, wilden als ondergrens voor loonsverlaging in plaats van modaal, anderhalf maal modaal. Minister Hoekstra voelde daar niet voor: “Ik snap dat dit voor mensen een ongemakkelijke boodschap is, maar het is wel onderdeel van een poging om de onderneming te laten voortbestaan en banen te behouden. Het is overigens niet aan mij om te bepalen: het moet hieruit komen of daaruit, maar de kosten moeten wel omlaag. Met de huidige kostenstructuur is KLM niet in staat om te overleven. Wil het geld van de belastingbetaler goed besteed worden, dan moeten we voorwaarden stellen.”

NIET WERELDSCHOKKEND Behalve aan de kosten stelt het kabinet aan KLM ook eisen aan duurzaamheid. Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) erkende de kritiek dat de eisen op dit gebied ‘niet wereldschokkend’ zijn. Het komt voornamelijk neer op waar KLM toch al mee bezig was. Toch vroegen sommige Kamerleden zich af: stellen we niet te zware eisen? Van Nieuwenhuizen zei nadrukkelijk te hebben gezocht naar een goede balans: “Geen eisen stellen die KLM toch niet kan waarmaken. Maar in deze periode waarin veel bedrijven kunnen denken: wij richten ons volledig op overleven en andere ambities moeten maar even op een lager pitje, vinden wij het belangrijk en ook verantwoord om die duurzaamheidseisen aan KLM te stellen.”

De opvallendste – wel nieuwe – maatregel is het verminderen van nachtvluchten op Schiphol van 32.000 nu, via 29.000 naar 25.000 per jaar. Voor velen in de regio rond de luchthaven is dat nog lang niet genoeg. De minister had al eerder te kennen gegeven dat er ’s nachts minder gevlogen moet worden, maar er was nog geen concreet reductiepad. “7000 vluchten eraf is een substantiële reductie,” vindt de minister. “Dat zou iedereen bij het aantreden van dit kabinet luchtfietserij genoemd hebben. Dat gaat nu wel gebeuren. Sneller omlaag kan echter niet zomaar. Dat schaadt de huboperatie op Schiphol en er zijn juridische obstakels.” Per wanneer de reducties komen is nog exact bekend. Naar 29.000 moet op vrij korte termijn kunnen, de stap naar 25.000 volgt later.

LELYSTAD De minister wilde de vermindering van nachtvluchten koppelen aan de opening van Lelystad Airport. Niet dat er nachtvluchten naar Lelystad gaan, maar door het verplaatsen van vluchten naar Lelystad ontstaan er meer mogelijkheden om op Schiphol te schuiven om de nacht te ontzien. Via enkele moties stak de Tweede Kamer een stokje voor die koppeling. Schiphol moet het doen met 7000 nachtvluchten minder, ongeacht of Lelystad opengaat of niet. Die 7000 moeten overigens niet alleen van KLM komen, maar ook van andere maatschappijen.

Jan Paternotte (D66) drong er daarom op aan de Schiphol-nachtslots van omvallende maatschappijen niet opnieuw uit te geven.
Paternotte had ook graag concrete afspraken gezien over het opheffen van korte vluchten, zoals naar Brussel, Düsseldorf en Londen. Daar rijden immers treinen naar toe. Volgens de minister zijn die treinen niet geschikt voor aansluitingen op Schiphol ’s ochtends vroeg en ’s avonds laat, maar volgens Paternotte moeten dan toch zeker alvast de vluchten overdag geschrapt kunnen worden. Volgens Van Nieuwenhuizen wordt daar wel aan gewerkt, maar heeft dat tijd nodig.

Door René de Leeuw


Bekijk bericht op "amstelveensnieuwsblad.nl - 04-07-2020"

Reacties op dit bericht

Geplaatst door Kijk naar de toekomst uit Uitgeest

"DIT MAG NIET FOUT GAAN!"

Intussen ontstaat wel steeds meer twijfel in onze regio Kennemerland / BUCH:

Twijfel over de Metropool regio Amsterdam / MRA

Van de BUCH gemeenten is alleen Uitgeest aangesloten. Alle bewoners dragen hier bij aan het Metropool bureau op de Zuid As waar topambtenaren, managers en project ontwikkelaars - onder voorzitterschap van GL burgemeester Halsema - het metropool beleid aansturen.

Brengt dit MRA lidmaatschap Uitgeest nu voordeel of nadeel?

Helaas is de situatie zo dat de "MRA Economische Raad", het "Forum Holland boven Amsterdam" en een "Monster Alliantie" van o.a. de MEPROM project ontwikkelaars en de G40 gemeenten het volgende met Uitgeest en onze regio van plan lijken te zijn:

1. Super-preferent maken van de Polderbaan via nieuw hoogfrequent vliegsysteem; via de BRS brandbrief tegenhouden van strengere geluidsnormen in de Omgevingswet, oprekken van de huidige normen en daarna "geluid adaptief" bouwen in onze buitengebieden

2. Opofferen van ons Bijzonder Provinciaal Landschap voor de RES met windturbines en zonneweiden en aldus elimineren van de weidevogel-gebieden, resterende natuur, landschap en erfgoed. Omvorming tot een villa /Citypark met internationaal massatoerisme

3. Verdere realisatie van een EU Deltametropool waarbij ons democratisch bestuur langzamerhand aldus wordt verdrongen:
"Maatschappelijk en economisch bezien zal het ontstaan van de EU-Deltametropool berusten op de samenwerking van zelfstandige bestuursorganen met eveneens zelfstandige en vaak internationaal werkzame bedrijven en instellingen." (verklaring Ver. Deltametropool)

Conclusie:

Juist voor onze regio geldt nu ook: DIT MAG NIET FOUT GAAN!

Geplaatst door ir. B. van Marlen uit Uitgeest

Men zegt vaak dat de Schiphol problematiek heel complex is. Ik zie dit anders, het is heel simpel, elke groei staat haaks op het klimaatbeleid en zal ten koste gaan van steeds meer mensen, die nu al in teveel lawaai wonen. De ware kosten worden naar de toekomst geschoven en afgewenteld op anderen dan de aandeelhouders.

Waarom?
1. Innovaties gaan de groeiende emissies door de luchtvaart niet tegen.
2. Meer vliegtuigen betekent gewoon meer lawaai over een steeds groter wordend gebied.

Vliegen is te goedkoop gemaakt en teveel gemeengoed geworden. We moeten het inperken.

Daarbij komt dat de luchtvaart het corona virus in recordtijd over de wereld heeft verspreid met alle maatschappelijke ellende en kosten erbij. Deze rekening komt ook grotendeels bij anderen terecht.

Conclusie: het gaat fout!

Geplaatst door Ed uit Oegstgeest

Met de redding van KLM is het fout gegaan.

Geplaatst door anoniem uit Aalsmeer

Het mag niet fout gaan, maar het kan niet goed gaan.

Geplaatst door marianne martens uit castricum

Het mag niet fout gaan !!!!!!!!. Het is vanaf eind vorige eeuw continue fout gegaan. De drooge- heden ten dagen- komische fouten zijn geen feiten maar is gewoon Nep nieuws met een aards-conservatieve ideologie. An Rand, de markt lost alles op. Ligt bij de VVD op ieders nachtkastje. Begonnen bij de zoon van een een kruidenier mijneer Kok,Bolkenstein, de Grave, de ideologische veren afschudden. Rutte lult over pragmatische oplossingen maar vergeet dat pragmatisme een ideologie, een visie is, waar veel wordt weggelaten wat ook binnen de politiek valt voor de doodgewone inwoner.
De doodgewone Nederlander vist continue naast het befaamde net.

Nee, dan de KLM en Schiphol op Welingelichte Kringen 7-07-2020 hebben vanaf eind vorige eeuw geblazen, de trompet tegen de mond, grootste werkgever, toeren in de luchtlagen, vervuiling, zieken verwekkend en de hebzucht van de aandeelhouders, Amsterdam, Den Haag.
Ook nog geen belasting op kerosine. Shell wil naar Engeland. Ga verrader van de bevolking in Nigeria, Nederland, Europa en de alles neukende chefs of heet het CEO's, een lege huls.

Absurd van de gift van 2.4. miljard aan een bedrijf dat veel werknemers meteen ontslaat, -- minimum loon betaald, de grootste motor van de de drugshandel, wapenhandel en smerige zaken.
Hebben zieken, ouderen, gehandicapten, vluchtelingen mee kunnen profiteren.
Neen, onze Wopk H. zegt hierover neen en traineert tot het kalf is verdronken.Toeslagen. Waar is eigenlijk Wiebes onze lopende stripheld, zoveel toegezegd en niet nagekomen. Groningen .Echte VVD' er etc etc.

Vraagje: " Hoe komt het dat de VVD niet groen uitslaat vanwege hun brallen en hun padvindersclubjes. Ga eens kijken in de badplaatsen aan de kust !