Platform Vlieghinder Kennemerland
 

’Kabinet zet mes in Schiphol: luchthaven moet zeker 10 procent inkrimpen’

 |
 Geplaatst door: webbeheer 
 |
 Bekeken: 1385 
|
 De Telegraaf 
1536x864a.jpg

Het mes gaat niet alleen deze zomer in Schiphol, ook op de lange termijn gaat het kabinet snijden in het aantal vluchten. De luchthaven moet zeker 10 procent inleveren. Er staat een krimp op stapel van 50.000 naar in elk geval 450.000 vliegbewegingen per jaar. Mogelijk moet dat zelfs 420.000 worden.

Dat melden Haagse bronnen aan De Telegraaf. Naast de zomerse ellende met personeelstekorten en de al eerder gemelde stikstofproblematiek blijkt nu geluidsoverlast een veel ernstiger probleem dan gedacht. Minister Harbers (IenW) gaat daarom diep snijden in het aantal vluchten vanaf de luchthaven, zeggen ingewijden.

Dat Schiphol niet voldoet aan de geluidsnormen is al langer bekend. Maar het probleem zou hardnekkiger zijn dan gedacht. Een goed ingevoerde Haagse bron spreekt van een ’gigaprobleem’ voor de grootste Nederlandse luchthaven, die nu nog 500.000 vluchtbewegingen mag faciliteren. Daar zouden er in elk geval 50.000 van af moeten, en mogelijk zelfs 80.000. „Nog los van de stikstofproblematiek en het ontbreken van een natuurvergunning, komt deze maatregel op tafel”, weet een ingewijde.

Als het om geluidsoverlast gaat zouden diverse ingrepen volgens ingewijden te weinig soelaas bieden. Zo kunnen start- en landingsbanen weliswaar worden omgelegd, voor een groot deel van de omwonenden zou dat de herrie verminderen. Punt is dat anderen daardoor juist in het probleemgebied belanden. Hierdoor dreigen langdurige juridische conflicten. Ook is er een nieuw RIVM-rapport op handen dat in kaart brengt wat de gevolgen zijn van fijnstof voor Schiphol-omwonenden. De uitkomsten daarvan zouden uiterst somber zijn.

Permanente krimp
In zowel het kabinet als de Tweede Kamer wordt gefluisterd dat de stapel aan hoofdpijndossiers inmiddels zo hoog is, dat permanente krimp van het aantal vluchten voor Schiphol onvermijdelijk is. Maar het mes zetten in de belangrijke banenmotor is politiek omstreden en - zeker voor een VVD-minister als Harbers - een zware dobber.

Toch zoekt hij nu steun in de Tweede Kamer voor de drastische krimpplannen voor Schiphol. Volgens bronnen gaat hij daarvoor bij fracties langs. Hij zou nog voor de zomer met zijn plannen officieel naar buiten willen komen. De VVD-bewindsman wil er nu nog geen complete helderheid over geven. „In het coalitieakkoord staat dat het kabinet dit jaar een besluit zal nemen over de toekomst van Schiphol. Het gaat daarbij enerzijds over het behoud van onze internationale luchthaven met een goed netwerk aan bestemmingen wereldwijd. Anderzijds moet er aandacht zijn voor de nadelige gevolgen van de luchtvaart in de omgeving van Schiphol. Ik ben bezig met de uitwerking van die opdracht. Dat is complex. Ik neem de tijd die nodig is om tot een zorgvuldig besluit te komen.”

De problemen voor Schiphol stapelen zich op. Al eerder bleek dat de luchthaven had verzuimd om een natuurvergunning aan te vragen. Wil de luchthaven die krijgen, dan moet worden voldaan aan de stikstofnormen, een complex proces. Schiphol heeft inmiddels een vergunningsverzoek ingediend, maar dat is meteen aangevochten door een milieuclub. De uitspraak van die rechtszaak wordt binnenkort verwacht. Bovendien bereiden bewoners rechtszaken voor vanwege geluidshinder.

Bij reizigers zit veel chagrijn over de zomerse koffer- en personeelschaos op de luchthaven. De problemen zijn zo groot dat de luchthaven op het punt staat om tot dertig procent van de zomerse vakantievluchten te schrappen.

Bekijk bericht op "De Telegraaf"

Reacties op dit bericht

Geplaatst door Kijk naar de toekomst uit Uitgeest

PROBLEMEN STAPELEN ZICH OP : HARDE SANERING IS ONONTKOOMBAAR

Eindelijk lijkt men tot het inzicht te komen dat de luchtvaart en Schiphol gesaneerd moeten worden. Voor onze regio zou dan het rampscenario rond het Project luchtruimherziening en toepassing van het funeste "Next-Gen" hoogfrequent aanvliegen voorkomen kunnen worden.

De politiek zal nu haast moeten maken met drastische maatregelen en ingrepen, want niet alleen rond stikstof, (ultra-) fijnstof, CO2 en overige zwaar vervuilende andere uitstoot is het mis. Ook de waterhuishouding rond de HUB en in tal van provincies staat er belabberd voor:

"Overheden hebben nog vijf jaar om het tij te keren. Een grote uitdaging. Aangekondigd nieuw beleid uit het Regeerakkoord (zoals het Nationaal Programma Landelijk Gebied) biedt weliswaar kansen voor het zetten van flinke stappen, maar is nog weinig concreet. Een snelle en vooral effectieve invulling én uitvoering zijn cruciaal.
Daarnaast is het belangrijk om integraal naar oplossingen te kijken. Verbind waterkwaliteits- en kwantiteitsopgaven met de eisen van onder meer Natura 2000 gebieden. Denk ook aan het koppelen van kansen met natuur als bondgenoot. Dit kan bijvoorbeeld met klimaatbuffers en integrale overgangszones met heldere doelen voor waterkwaliteit en kwantiteit. Beleid moet erop ingericht worden om hier de juiste tools voor te bieden."

Aldus het recente rapport van enige gerenommeerde adviesbureaus dat de ernst van de situatie compleet maakt!

Geplaatst door Ed uit Oegstgeest

Voor inwoners onder de primaire banen zal dit geen enkele verbetering geven.

Geplaatst door Michel uit Wijk aan zee

We worden weer blij gemaakt met een dooie mus, er zal geen enkele hub-functie vlucht vervallen. Al die intercontinentale vluchten ( de grootste herriebakken) blijven ons overlast bezorgen en wees eerlijk wat zijn 40.000 tot 50.000 vliegbewegingen, wat stelt dat voor?

Geplaatst door anoniem1 uit nederland

Jarenlang was niks mogelijk. Geluidshinder bestond niet of werd genegeerd en ook de uitstoot en fijnstof waren geen probleem.
Nu ineens wel erkenning en krimp. Niet vanuit overtuiging maar door externe factoren gedwongen. Dat is in elk geval de indruk die ik heb.
Veel maakt dat verder niet uit,er gaat in elk geval wat veranderen al zal het in de praktijk voorlopig geen verschil maken. Het aantal vluchten is nog steeds een stuk lager dan voor de pandemie.

Niet alle omwonenden zullen er evenveel op vooruit gaan maar 50k reductie kan de overlast voor veel omwonenden toch aanmerkelijk verminderen.
Het waren juist die laatste vluchten,tegen de limiet van de capaciteit van de luchthaven en nvnl aan,die onevenredig veel overlast veroorzaakten in met name het "buitengebied" van schiphol.

Ook een deel van de hubvluchten zal denk ik uiteindelijk verdwijnen , gedwongen door veranderingen in de markt.

Dit lijkt echt een omslag te zijn vergeleken met het beleid van voor de pandemie. Ergens toch wel onverwacht voor mij maar daarom niet minder welkom. Nu maar hopen dat het in de uitvoering ook gunstig gaat uitpakken voor de omwonenden.

Geplaatst door uden uit veghel

Hopelijk gaat eindhoven shitport ook krimpen. Het is schandalig al die pret vluchten. Over de rug van het milieu en de omwonenden.

Geplaatst door Ed uit Oegstgeest

Wellicht wordt Lelystad gewoon doorgedrukt en worden de vluchten die Schiphol moet inleveren alleen maar verplaatst? In het luchtvaart dossier is het helaas eerst zien en dan pas geloven.

Geplaatst door Kijk naar de toekomst uit Uitgeest

Naast de noodzaak van krimp speelt nog het volgende:

OPERATIE “SCHOON SCHIP” NOOIT VOLTOOID MAAR NOG HARD NODIG!

Jaren terug nestelde de SADC (Ontwikkelbedrijf Schiphol) zich in de burelen van het Provinciehuis in Haarlem. Nadat een toenmalige VVD gedeputeerde uiteindelijk in het gevang belande vanwege corruptie werd een “Operatie Schoon Schip” opgestart om een en ander eens te saneren. Maar nadat de media aandacht wegebde stopte men halverwege deze hoognodige sanering.

Daardoor bleef de – mede door opgelegde geheimhouding – bestaande intentie bij het Schiphol management om een “Holland Metropool” met de HUB als centrum te realiseren bestaan.

Naast sanering van de luchtvaart tak lijkt daarom het afmaken van genoemde operatie voorwaarde bij de in gang gezette transitie, waarbij de achterhaalde HUB en het bijbehorende metropool- en mainportbeleid vaarwel wordt gezegd.