Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Kabinet presenteert Actieagenda Schiphol

 |
 Geplaatst door: Wim 
 |
 Bekeken: 1257 
|
 rijksoverheid.nl/actueel 
hv_overig_2692.jpeg

Nieuwsbericht | 29-04-2016 | 16:45

Schiphol moet ook in de toekomst groeien om te kunnen concurreren met andere luchthavens in Europa en met de sterk groeiende luchthavens in Turkije en de Golfstaten. Slimme oplossingen zijn nodig om in balans met de omgeving capaciteit voor luchtvaart te creëren en de beschikbare capaciteit op de beste manier te gebruiken. Het Rijk investeert in een betere bereikbaarheid van Schiphol over de weg en over het spoor en kijkt naar manieren om bij te dragen aan een concurrerend kostenniveau voor de luchtvaartsector. Dit staat in de Actieagenda Schiphol die door de ministerraad is vastgesteld op voorstel van staatssecretaris Dijksma van Infrastructuur en Milieu en minister Kamp van Economische Zaken.

Het uitgebreide netwerk van verbindingen dat wordt aangeboden op Schiphol is van essentieel belang voor onze economie en welvaart. Direct levert de luchthaven meer dan 100.000 banen op, maar indirect nog meer als internationaal knooppunt voor stromen van handel. Maar de luchtvaartsector staat voor nieuwe uitdagingen. De concurrentie voor Schiphol en hubcarrier KLM neemt toe, zowel op het intercontinentale netwerk als op Europese routes. Daarom zijn in de Actieagenda kansen en bedreigingen voor Schiphol opgenomen, waaraan maatregelen van het Rijk, de luchtvaartsector en andere belanghebbenden zijn verbonden. Lopende acties zijn in kaart gebracht en aangevuld met nieuwe acties.

Concurrerend kostenniveau en waarborgen van de hubfunctie
Het kabinet wil overheidsheffingen die worden doorberekend aan de sector zo laag mogelijk houden. De securityheffingen op Schiphol vormen een significant onderdeel van de totale luchthaven-gelden. De verwachting is dat deze de komende jaren verder zullen stijgen als gevolg van geopolitieke ontwikkelingen, nieuwe (internationale) regelgeving en investeringen die als gevolg daarvan nodig zijn. Daarom werkt het kabinet in overleg met Schiphol in 2016 mogelijkheden uit voor innovatieve maatregelen en investeringen op het gebied van security, die bijdragen aan de verhoging van de security op Schiphol, een efficiënter grensproces (snellere doorstroming), het beheersbaar houden van de securitykosten voor de luchtvaartmaatschappijen (door lagere securityheffingen) en de toekomstbestendigheid van de mainport. Daarnaast wordt de heffing waarmee kosten van planschade aan woningen rond Schiphol wordt doorberekend stopgezet (10 miljoen euro per jaar). Het kabinet zet zich in Brussel in om tot onderhandelingsmandaten voor EU-luchtvaartovereenkomsten te komen met onder andere de Golfstaten en Turkije. Daarin moet worden geregeld dat er op een eerlijke manier met deze landen geconcurreerd wordt.

Bereikbaarheid en duurzaamheid
Omdat een snellere en meer betrouwbare bereikbaarheid van Schiphol cruciaal is voor de mainportfunctie investeren het Rijk en regionale overheden de komende jaren samen al bijna 12 miljard euro. Aanvullend daarop hebben het Rijk, de NS en de Stadsregio Amsterdam nu afgesproken de capaciteit van station Schiphol te vergroten. Dit vraagt een investering tussen de 200 en 600 miljoen euro. De Nederlandse luchtvaartsector moet voorop blijven lopen als het gaat om het verduurzamen van de luchtvaart. Daarom stimuleert het kabinet het gebruik van duurzame biokerosine via het corporate biofuel programma en wordt onderzocht hoe de onrendabele top van in Nederland getankte duurzame biokerosine kan worden afgedekt. Internationaal zet het kabinet zich in om in september 2016 te komen tot een mondiaal CO2-compensatiesysteem.

Meer capaciteit en woningbouw
Schiphol moet ook na 2020 verder kunnen blijven groeien, in balans met de omgeving. Daarom is advies gevraagd aan de Omgevingsraad Schiphol over de capaciteitsontwikkeling en de toekomstbestendigheid van het nieuwe normen- en handhavingsstelsel. De bouw van woningen in de regio moet samenhangen met de ontwikkeling van de nieuwe routestructuur van Schiphol. Dit moet ervoor zorgen dat woningbouw mogelijk blijft en tegelijkertijd de groei van de belangrijke economische mainportfunctie van Schiphol niet beperkt wordt.

Bekijk bericht op "rijksoverheid.nl/actueel"

Reacties op dit bericht

Geplaatst door Wim uit Castricum

Wat citaten (popiejopie taalgebruik) uit bovenstaand persbericht:
- Slimme oplossingen zijn nodig om in balans met de omgeving capaciteit voor luchtvaart te creëren;
- het beheersbaar houden van de securitykosten voor de luchtvaartmaatschappijen (door lagere securityheffingen);
-De heffing waarmee kosten van planschade aan woningen rond Schiphol wordt doorberekend stopgezet (10 miljoen euro per jaar);
- Bereikbaarheid en duurzaamheid:
- Meer capaciteit en woningbouw.

Mijn conclusie is, een verhaal vol tegenstrijdigheden en het gaat de Nederlandse burger bakken met geld kosten en het is nog maar de vraag of met al deze investeringen het doel (behoud van Schiphol met een mainportfunctie functie) gerealiseerd kan worden als er opgebokst moet worden tegen giga wereldkrachten.

Geplaatst door Ruud

Inderdaad. Heeft een hoog "Reclame Tekst" gehalte. Visie en keuzen ontbreken. In Balans wordt heel vaak genoemd. Doet mij denken aan een reclame voor hondenvoer. Die had als reclametekst "Balans Voeding". Bleek bedacht door de boekhouder die de financiële balans van het bedrijf in gedachten had.

Geplaatst door Jan Griese uit Amstelveen

Hier wordt KOEHANDEL bedreven tussen PvdA en VVD . Schaamteloos tav de eerdere vele Beloften aan de Onderwonenden ! DUS : S C H A A M T E L O O S

Geplaatst door anoniem

Het uitgebreide netwerk van verbindingen dat wordt aangeboden op Schiphol is van essentieel belang voor onze economie en welvaart. Direct levert de luchthaven meer dan 100.000 banen op, maar indirect nog meer als internationaal knooppunt voor stromen van handel

Houd toch op met deze onzin. Noem de bedrijven maar op die zich afgelopen jaar in Nederland hebben gevestigd,en die zich niet in Nederland zouden hebben gevestigd als Schiphol geen hub was. Het zijn toch zoveel bedrijven volgens Schiphol? Dan moet het niet moeilijk zijn om een paar geode voorbeelden uit het afgelopen jaar op te noemen. Laat het ons maar zien die bedrijven dan.
Nee doen ze niet,want ze zijn er niet. Werkelijk niemand geloofd dit nog.

Schiphol interntionaal knooppunt van handel, wat een grap. Gaan vrijwel geen goederen stromen via Schiphol. Want transport via de lucht is nu eenmaal niet rendabel waneer je het met welke andere vorm van transport vergelijkt.
Er gaat EEN kleine en specifieke goederenstroom via Schiphol,maar daar verdienen we niks aan, In tegendeel..

Geplaatst door anoniem

luchtvaart krijgt in elk geval meer dan de bewoners.
Die krijgen niks en moeten nog eens 4 jaar extra wachten op milieu onderzoek. Ook de bewoners die last hebben van de nachtelijke vliegroute noordholland krijgen niks. Voor hen geen actie agenda van het cabinet.

Schiphol wel, want het riojk krijgt maar liefts 50 miljoen!!!! dividend van Schiphol elk jaar. Dat is wel enorm veel geld. Van al het voordeel dat Schiphol oplevert krijgt de belasting betaler 50 miljoen terug. Dit als compensatie voor de buitenproportionele overlast die de klm en Schiphol veroorzaken voor de bewoners. Dat is toch wel een erg goede deal en het is begrijpelijk dat onze pvda minister hier erg blij mee is.

BEDANKT!
Alles voor het kapitaal,en niks voor de bevpolking. We hadden niet anders verwacht van de pvda.

Geplaatst door Anoniem

Moet er voor zorgen dat de woningbouw beperkt blijft.

Ja, want woningen hebben we genoeg in de randstad. Omgeving Utrecht is slechts 6 jaar plus wachten op de lijst van sociale woningbouw, en dan moeten er ook nog eens 40.000 woningen komen voor asiel zoekers. Dit bij voorkeur ver weg van de randstad,want dan kan men snel aan het werk, ja ja ja.

Geplaatst door B.v. Nederland uit Wassenaar

@ Noem de bedrijven maar op die zich afgelopen jaar in Nederland hebben gevestigd.

Nee doen we niet; kan niet. Daarmee zouden we het businessmodel van de b.v. Nederland opblazen. Die bedrijven, waarvan u de naam wilt weten, schuwen de openbaarheid namelijk als de pest. Die vertrekken meteen als we dat zouden doen. Ik bedoel de 20.000 brievenbusfirma’s op de Zuidas en grachtengordel. Gelooft u mij zonder Schiphol geen Zuidas, geen trustkantoren, geen notarissen, advocaten en mondiaal opererende banken, waar vele duizenden miljarden worden omgezet. Voor hen, of beter gezegd voor hun klanten, de oligarchen, drugsbaronnen, graaiende politici, corrupte managers en overige witwassers en zwartspaarders, zijn die dagelijkse rechtstreekse verbindingen met de onmogelijkste uithoeken van de wereld nodig, want hun zaakjes zijn te troebel om over de telefoon of via email te regelen. Dat kan echt alleen in een achterkamertje.
Schiphol, internationaal knooppunt van handel is inderdaad een grap. Daar heeft u gelijk in. Best een goede ook, toch? Maar eigenlijk hoort het natuurlijk «Schiphol, internationaal knooppunt voor belastingontduikers zijn».

Geplaatst door de Vries

Duidelijk. De ORS kan dus eigenlijk opgeheven worden. Daar de belangen vertegenwoordigen voor de omwonenden is dus compleet zonde van ieders tijd. Men gaat toch voor onvoorwaardelijke groei. Omwonenden tellen niet mee.

Geplaatst door Wobbe uit Amsterdam

@ de Vries
Het enige wat voor dit soort gasten telt is ‘hun target’. Feiten en argumenten zijn irrelevant.

Geplaatst door anoniem

Nee doen we niet; kan niet. Daarmee zouden we het businessmodel van de b.v. Nederland opblazen. Die bedrijven, waarvan u de naam wilt weten, schuwen de openbaarheid namelijk als de pest. Die vertrekken meteen als we dat zouden doen. Ik bedoel de 20.000 brievenbusfirma’s op de Zuidas en grachtengordel. Gelooft u mij zonder Schiphol geen Zuidas, geen trustkantoren, geen notarissen, advocaten en mondiaal opererende banken, waar vele duizenden miljarden worden omgezet

Ok hier heeft u een goed punt al vraag ik mij af of dit werkelijk klopt.
De maagden eilanden,zwitserland,panama, die hebben allemaal geen mondiale hub. Toch vormt dat geen belemmering voor brievenbus firmas om zich daar te vestigen. Waarom zou dat voor Amsterdam dan anders zijn?
Nee het klopt gewoon niet,zelfs voor deze moreel gezien twijfelachtige firmas gaat dit argument niet op. Er zijn te veel voorbeelden de vinden van het tegendeel. Als het belasting voordeel groot genoeg is dan komt men hier gewoon naar toe. Het is niet iets dat men dagelijks of zelfs maandelijks doet. Die vliegen dan gewoon via parijs of londen naar Amsterdam.