Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Kabinet nam na Urgenda-uitspraak in 2015 geen extra CO2-maatregelen

 |
 Geplaatst door: Wim 
 |
 Bekeken: 577 
|
 nu.nl 
logo_VVD.png

Het kabinet heeft sinds 2015, toen de rechter uitspraak deed in de Urgenda-zaak, geen extra maatregelen genomen om de CO2-uitstoot verder te beperken.

Dat meldt NRC woensdag op basis van een reconstructie. De rechter besloot in juni 2015 dat het kabinetsbeleid bij lange na niet voldoende is om de doelen te behalen die internationaal zijn afgesproken om de CO2-uitstoot terug te brengen. In 2020 moet de uitstoot van broeikasgassen met een kwart zijn verminderd vergeleken met 1990.

Nederland ligt niet op schema om deze doelen te halen. Met het huidige beleid wordt slechts een reductie van maximaal 17 procent gehaald. Dat is onder de norm van 25 tot 40 procent die in klimaatwetenschap en het internationale klimaatbeleid noodzakelijk wordt geacht.

De staat stelde in 2015 het vonnis te accepteren, maar ging wel in hoger beroep omdat de rechtbank een "beleidsmatige en politieke keuze" zou hebben gemaakt. Het kabinet-Rutte II beloofde echter wel maatregelen te gaan nemen om het vonnis recht te doen. De Tweede Kamer vroeg hier in september 2015 ook om.

'CO2-reductie is in 2020 maximaal 20 procent'
Bronnen in Den Haag vertellen aan NRC dat het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) in januari met nieuwe cijfers komt waaruit blijkt dat de reductie in 2020 maximaal 20 procent zal bedragen. Op dit moment wordt binnen de coalitie nagedacht over nieuwe maatregelen om hierop te anticiperen.

Maatregelen als het sluiten van kolencentrales of het verlagen van de maximumsnelheid zullen niet voldoende zijn om de CO2-reductie te bespoedigen. GroenLinks-leider Jesse Klaver verwijt het kabinet en vooral de VVD het onderwerp nooit serieus genomen te hebben.

In 60 seconden: De opwarming van de aarde In 60 seconden: zie hier.

Kabinet ging in cassatie om 'principekwestie'
Minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat kondigde vorige maand aan dat de staat in cassatie gaat in de Urgenda-zaak. Volgens Wiebes gaat het niet om de klimaatkwestie zelf. "Maar omdat wij willen weten, in hoogste instantie, of een rechter in deze mate op de stoel van de politiek mag gaan zitten." Hij sprak van een "principekwestie".

Zowel de VN als wetenschappers publiceerden recent rapporten waaruit blijkt dat de gevolgen desastreus zullen zijn als de CO2-uitstoot wereldwijd niet snel zal worden gereduceerd.

Bekijk bericht op "nu.nl"

Reacties op dit bericht

Geplaatst door Bob uit Uitgeest

Een rechter moet in principe niet politiek beinvloedbaar zijn. Daar staat tegenover, dat de staat faalt in bescherming van de gezondheid van burgers en bescherming van het leefmilieu en te veel opteert voor economische groei. In mijn optiek moet deze onrechtmatigheid aangepakt kunnen worden.