Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Kabinet biedt financiële steun aan KLM als gevolg van de coronacrisis

 |
 Geplaatst door: Wim 
 |
 Bekeken: 690 
|
 rijksoverheid.nl - 26-06-2020 
HvS_logo_Rijksoverheid.jpg

Het kabinet steunt KLM voor een bedrag van 3,4 miljard euro. De steun bestaat uit een garantiestelling voor bankleningen van maximaal 2,4 miljard euro en een directe lening door de staat van maximaal 1 miljard euro. Tevens is er met Air France-KLM afgesproken dat de eenzijdige opzegtermijn voor de hubfunctie van Schiphol, de zogenoemde staatsgaranties, wordt verlengd van negen maanden naar vijf jaar. KLM is als grootste gebruiker van Schiphol cruciaal voor de luchthaven. Met de verlenging van de opzegtermijn is er meer zekerheid voor KLM en Schiphol en dus het publieke belang van Nederland.

Het kabinet stelt voorwaarden aan de financiële steun, zoals een kostenreductie van vijftien procent bij KLM, verlaging van het aantal nachtvluchten en een actieve bijdrage aan duurzaamheid. Om ervoor te zorgen dat de uitvoering van de gemaakte afspraken gecontroleerd wordt, is door het kabinet een zogenoemde ‘state agent’ aangesteld om toezicht te houden op de besteding van het geld. Het steunpakket voor KLM is formeel voor goedkeuring ingediend bij de Europese Commissie.

Ministers Hoekstra van Financiën en Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat hebben de Tweede Kamer vandaag hierover geïnformeerd. Het kabinet verleent deze steun vanwege het belang van KLM voor het internationale netwerk op Schiphol. Dit levert een belangrijke bijdrage aan de Nederlandse economie en werkgelegenheid.

Voorwaarden
Het kabinet stelt voorwaarden aan de financiële steun voor KLM. Zo wordt bij medewerkers die meer dan driemaal modaal verdienen gevraagd ten minste twintig procent van het salaris in te leveren, zodat de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen. Werknemers die minder verdienen wordt gevraagd een lager percentage in te leveren.

Gedurende de looptijd van de steun wordt geen dividend uitgekeerd aan de aandeelhouders, worden geen bonussen uitgekeerd. Het aantal nachtvluchten wordt teruggebracht van 32.000 naar 25.000. KLM committeert zich aan afname CO2-uitstoot van de luchtvaartsector met 50 procent per passagier kilometer in 2030 ten opzichte van 2005.

Verder vindt het kabinet het noodzakelijk dat moedermaatschappij Air France-KLM en beide dochtermaatschappijen KLM en Air France maatregelen nemen om kosten te verlagen door te reorganiseren.

Garantiestelling en directe lening
De leningen worden zo veel mogelijk door de markt gefinancierd. De Nederlandse staat garandeert maximaal negentig procent van het te lenen bedrag dat door 11 Nederlandse en internationale banken wordt gefinancierd.

De directe lening door de Nederlandse staat loopt tot eind 2025 en wordt in tranches verstrekt. De tranches zijn afhankelijk van de voortgang van vervulling van de voorwaarden. Pas nadat de voorwaarden naar tevredenheid van de Nederlandse staat zijn vervuld, zal een volgende tranche van de lening beschikbaar worden gesteld.

Er zijn in de afgelopen periode intensieve gesprekken gevoerd met Air France-KLM, KLM en de Franse staat over de financiële steun en de toekomst van de onderneming. Er is al veel werk verzet, maar er is desondanks nog veel werk te verrichten om ervoor te zorgen dat Air France en KLM belangrijke spelers blijven in een zwaar concurrerende luchtvaartmarkt.

Documenten
Kamerbrief Steunmaatregelen KLM
Ministers Hoekstra van Financiën en Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat informeren de Tweede Kamer over steunmaatregelen voor KLM. Lees hier.

Financiën IXB - Garantiekader KLM. Lees hier.
Publicatie | 26-06-2020

Financiën IXB - Zesde incidentele suppletoire begroting 2020 - Steunmaatregelen KLM. Lees hier
Publicatie | 26-06-2020

Bekijk bericht op "rijksoverheid.nl - 26-06-2020"

Reacties op dit bericht

Geplaatst door @kabinet_klm uit Badhoevedorp

Een privaat beursgenoteerd bedrijf dat aandelen kan plaatsen en obligaties uitgeven, maar men klopt aan bij de Burger voor financiering..

Knettergek zijn ze daar en het bedrijf is technisch al lang failliet.
Deze miljarden lost niet op enhaalt men net de zomer mee. Dom dom dom.
Saneren en Krimpen is de enige optie nog.

Geplaatst door ir. B. van Marlen uit Uitgeest

“KLM committeert zich aan afname CO2-uitstoot van de luchtvaartsector met 50 procent per passagier kilometer in 2030 ten opzichte van 2005.”

Een slinkse voorstelling van zaken. De uitstoot gaat dus gewoon doorgroeien, omdat men meer en grotere toestellen gaat inzetten. Ziet u het verschil? Het maakt namelijk voor het klimaat niet uit hoeveel passagiers in een vliegtuig zitten, wel wat dit toestel de lucht inblaast. Dit kan best per passagier-km wat minder zijn maar zal absoluut toch meer zijn, ook omdat meer passagiers opgepakt in een toestel het (start)gewicht vergroot! Daarnaast hanteert men als basisjaar 2005, wat natuurlijk 1990 had moeten zijn.

Wat totaal niet genoemd werd is het sterkere effect van emissies op grotere hoogte. Hiervoor geldt: “… action is also needed on non-CO₂ warming effects from aviation, which probably account for double the climate impact of the CO2 alone, emitted at altitude.”

Zie: https://www.airportwatch.org.uk/2020/06/committee-on-climate-change-progress-report-to-government-aviation-mentions/?fbclid=IwAR3mZLWnOj_PFVxHir9V972P0--lGEBSYIHPkCUy98eZIhDuoV_y6S-JGhM

Wat nodig is is zgn. ‘demand management’, het aanpassen van de vraag naar een draagbare waarde. Dit betekent dat het totaal aantal vliegbewegingen drastisch naar beneden moet gaan.